VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 2 BÀI 121

Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải bỏ ra tiết và cụ thể bài 121: Tự kiểm tra trong SBT toán 5 tập 2 trang 46,47,48. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập nhanh chóng và dễ hiểu nhất

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Bài tập 1: Trang 46 vở bt toán 5 tập 2

2% của 1000kg là :


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 121

A. 10kg

B. 20kg

C. 22kg

D. 100kg

Hướng dẫn: 2% của 1000kg có nghĩa là: (2 x 1000) : 100 = đôi mươi (kg)

=> Đáp án: B

Bài tập 2: Trang 46 vở bt toán 5 tập 2

Hình nào dưới đây đã được tô đậm 37,5% diện tích ?

Hướng dẫn:

Hình A: được tô đậm

*
hình =>
*
= 33,33%

Hình B: được tô đậm

*
hình =>
*
= 25%


Xem thêm: Cấu Tạo Cơ Quan Sinh Dục Nam Sinh Học 8 Bài 60 (Mới 2022 + Bài Tập)

Hình C: được tô đậm

*
hình =>
*
= $frac^12$ = 50%

Hình D: được tô đậm

*
hình =>
*
= 37,5%

=> Đáp án: D

Bài tập 3: Trang 46 vở bt toán 5 tập 2

Có 500 người thâm nhập đồng diễn thể dục. Biểu đồ dưới đây mang đến biết tỉ số phần trăm nam giới thanh niên, nữ thanh niên và thiếu niên gia nhập đồng diễn thể dục.

Hỏi có bao nhiêu nữ thanh niên thâm nhập đồng diễn thể dục ?


A. 50

B. 200

C. 250

D. 300

Hướng dẫn: Nữ thanh niên gia nhập đồng diễn thể dục là: 500 x 40 : 100 = 200

=> Đáp án: B

Bài tập 4: Trang 47 vở bt toán 5 tập 2

Cho hình chữ nhật EGHK có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng KH.

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật EGHK là:

A. 48cm2

B. 54cm2

C. 64cm2

D. 108cm2

Hướng dẫn:

Diện tích hình chữ nhật EGHK là:

12 x 9 = 108 (cm

*
)

Diện tích phần tô đậm của hình chữ nhật EGHK là:

108 : 2 = 54 (cm

*
)

=> Đáp số: B

Phần 2.

Bài tập 1: Trang 47 vở bt toán 5 tập 2

1. Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm :


=> Giải:

Bài tập 2: Trang 48 vở bt toán 5 tập 2

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ở trong lòng bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện nay 1/4 thể tích của bể có chứa nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95% thể tích của bể có chứa nước?

=> Giải:

Thể tích bể cá dạng hình hộp chữ nhật đó là:

25 x 40 x 50 = 50000 (cm

*
)

= 50 dm

*

= 50 lít

Thể tích nước hiện tại chứa trong bể cá đó là:

50 x

*
= 12,5 (l)

95% của bể cá đó có thể tích là:

50 x 95 :100 = 47,5 (l)

Cần phải đổ thêm vào bể số lít nước để 95% thể tích của bể có chứa nước