Vở bài tập toán lớp 5 hỗn số tiếp theo

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sửa Lỗi Font Autocad (, 【Download】Full 10

Bảng đơn vị đo diện tích

- Chọn bài -Bài 1: Ôn tập: định nghĩa về phân sốBài 2: Ôn tập: đặc thù cơ bản của phân sốBài 3: Ôn tập: so sánh hai phân sốBài 4: Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)Bài 5: Phân số thập phânBài 6: Luyện tậpBài 7: Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân sốBài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân sốBài 9: lếu láo sốBài 10: hỗn số (tiếp theo)Bài 11: Luyện tậpBài 12: luyện tập chungBài 13: luyện tập chungBài 14: rèn luyện chungBài 15: Ôn tập về giải toánBài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toánBài 17: Luyện tậpBài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theoBài 19: Luyện tậpBài 20: luyện tập chungBài 21: Ôn tập bảng đơn vị chức năng đo độ dàiBài 22: Ôn tập bảng đơn vị chức năng đo khối lượngBài 23: Luyện tậpBài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuôngBài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tíchBài 26: Luyện tậpBài 27: Héc-taBài 28: Luyện tậpBài 29: rèn luyện chungBài 30: luyện tập chungBài 31: rèn luyện chung

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 12 VBT Toán 5 Tập 1: gửi hỗn số thành phân số (theo mẫu):Mẫu:

*

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 12 VBT Toán 5 Tập 1: Chuyển những hỗn số thành phân số rồi tiến hành phép tính (theo mẫu):

Mẫu:

*

*

Lời giải:

*

Bài 3 trang 12 VBT Toán 5 Tập 1: Chuyển những hỗn số thành phân số rồi tiến hành phép tính:


*