Vở bài tập toán lớp 5 bài 41

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 5 bài xích 41 : luyện tập với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

 Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 

a) 71m 3cm = ..... M b) 24dm 8cm = ..... Dm

c) 45m 37mm = ..... M d) 7m 5mm = ..... M

Phương pháp giải:

Xác định mối tương tác giữa các đơn vị đo độ dài để viết các số đo dưới dạng láo lếu số ưa thích hợp, tiếp đến viết dưới dạng số thập phân.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 41

Ví dụ : (71m;3cm = 71dfrac3100m = 71,03m).

Làm tương tự như với những câu còn lại.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 71m 3cm = 71,03 m b) 24dm 8cm = 24,8 dm

c) 45m 37mm = 45,037 m d) 7m 5mm = 7,005 m


bài 2

Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm (theo mẫu) : 

Mẫu: 217cm = 2,17m

Cách làm:

217cm = 200cm + 17cm = 2m 17cm = ( displaystyle 217 over 100)m = 2,17m

a) 432cm = ..... M b) 806cm = ..... M

c) 24dm = ..... M d) 75cm = ..... Dm

Phương pháp giải:

Quan tiếp giáp ví dụ mẫu và làm tương tự như với những câu còn lại.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta gồm :

+) 432cm = 400cm + 32cm = 4m 32cm = ( displaystyle 432 over 100)m = 4,32m

+) 806cm = 800cm + 6cm = 8m 6cm = ( displaystyle 86 over 100)m = 8,06m

+) 24dm = 20dm + 4dm = 2m 4dm = ( displaystyle 24 over 10)m = 2,4m

+) 75cm = 70cm + 5cm = 7dm 5cm = ( displaystyle 75 over 10)dm = 7,5dm

Vậy ta có công dụng như sau :

a) 432cm = 4,32m b) 806cm = 8,06m

c) 24dm = 2,4m d) 75cm =7,5dm


bài xích 3

Viết số thập phân phù hợp vào chỗ chấm

a) 8km 417m = ..... Km b) 4km 28m = .... Km

c) 7km 5m = ...... Km d) 216m = ..... Km

Phương pháp giải:

Dựa vào mối tương tác giữa đơn vị chức năng mét và ki-lô-mét: (1km=1000m), xuất xắc (1m=dfrac11000km) nhằm viết những số đo bên dưới dạng lếu số đam mê hợp, kế tiếp viết bên dưới dạng số thập phân.

Xem thêm: Bài Phân Tích 8 Câu Đầu Việt Bắc Học Sinh Giỏi, Phân Tích 8 Câu Đầu Việt Bắc Hay Nhất

Ví dụ : a) ( 8km ;417m= 8 dfrac 4171000 km = 8,417km).

Các câu khác làm tương tự.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 8km 417m = 8,417km b) 4km 28m = 4,028km

c) 7km 5m = 7,005km d) 216m = 0,216km


bài 4

Viết số tương thích vào nơi chấm

a) 21,43m = ... M ... Cm b) 8,2dm = ... Dm ... Cm

c) 7,62 km = ...... M d) 39,5km = ....... M

Phương pháp giải:

Dựa vào mối liên hệ giữa những đơn vị đo độ dài để viết những số đo dạng số thập phân dưới dạng láo lếu số ưa thích hợp, sau đó viết dạng số đo đề bài bác yêu cầu. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) 21,43m = 21 ( displaystyle 43 over 100)m = 21m 43cm.

b) 8,2dm = 8( displaystyle 2 over 10)dm = 8dm 2cm

c) 7,62 km = 7( displaystyle 62 over 100)km = 7( displaystyle 620 over 1000)km = 7km 620m = 7620m

d) 39,5km = 39( displaystyle 5 over 10)km = 39( displaystyle 500 over 1000)km = 39km 500m = 39 500m

Vậy ta có hiệu quả như sau :

a) 21,43m = 21m 43cm b) 8,2dm = 8dm 2cm

c) 7,62 km = 7620m d) 39,5km = 39 500m

gamesbaidoithuong.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 127 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp gamesbaidoithuong.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng gamesbaidoithuong.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamesbaidoithuong.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.