Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 167

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 116, 117 VBT toán 5 bài xích 167 : rèn luyện với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Một nền nhà hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 9m, chiều rộng bằng (displaystyle 2 over 3) chiều dài. Fan ta lát sàn nhà bằng các viên gạch hình vuông cạnh 3dm. Mỗi viên gạch giá 12000 đồng. Tính số tiền thiết lập gạch để lát cả mặt nền nhà đó. (Diện tích phần mạch xi măng không đáng kể).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 167

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng mặt nền nhà = chiều dài × (dfrac23.)

- Tính diện tích mặt sàn nhà = chiều dài × chiều rộng, kế tiếp đổi sang đơn vị đo là đề-xi-mét vuông.

- Tính diện tích 1 viên gạch hình vuông = cạnh × cạnh.

- Tính số viên gạch cần dùng = diện tích sàn nhà : diện tích 1 viên gạch.

- Số tiền sở hữu gạch = giá bán 1 viên gạch × số viên gạch đề nghị dùng.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng nền nhà là :

9 × (displaystyle 2 over 3) = 6 (m)

Diện tích mặt sàn nhà là :

9 × 6 = 54 (m2)

54m2 = 5400dm2

Diện tích một viên gạch hoa là :

3 × 3 = 9 (dm2)

Số viên gạch hoa dùng để làm lát nền nhà là :

5400 : 9 = 600 (viên)

Số tiền cài gạch hoa để lát cả sàn nhà đó là :

12000 × 600 = 7200000 (đồng)

Đáp số : 7 200 000 đồng.


bài bác 2

Cho hình bên dưới đây, với form size như trên hình vẽ.

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Tính diện tích hình tam giác EDM (biết MB = MC). 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2 .

- diện tích s tam giác = độ dài đáy × chiều cao (: ) 2.

- diện tích s hình thang = (đáy lớn + lòng bé) × chiều cao (:) 2.

Xem thêm: Viết Phương Trình Điện Li Của K2Co3, Phương Trình Điện Li Của K2Co3

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(45 + 15) × 2 = 120 (cm)

b) diện tích s hình thang EBCD là:

(30 + 45) × 15 : 2 = 562,5 (cm2)

c) Độ lâu năm mỗi cạnh BM với MC là :

15 : 2 = 7,5 (cm)

Diện tích tam giác EBM là :

7,5 × 30 : 2 = 112,5 (cm2)

Diện tích tam giác DMC là :

 7,5 × 45 : 2 = 168,75 (cm2)

Tổng diện tích tam giác EBM với DMC là :

112,5 + 168,75 = 281,25 (cm2)

Diện tích tam giác EDM là :

562,5 – 281,25 = 281,25 (cm2)

Đáp số : a) 120cm ;

b) 562,5cm2 ;

c) 281,25cm2.


bài xích 3

Một thửa ruộng hình thang bao gồm tổng độ nhiều năm hai đáy là 90m. Diện tích s thửa ruộng đó bằng diện tích một khu đất hình vuông vắn có chu vi 180m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu độ dài hai đáy là 12m, tính độ lâu năm mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh đất hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

Từ đó ta có diện tích s thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng độ lâu năm 2 lòng = trung bình cùng 2 đáy × 2.

- Tính chiều cao hình thang = diện tích × 2 : tổng độ lâu năm 2 đáy.

- tìm kiếm độ lâu năm hai lòng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của nhì số đó:

Số mập = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải đưa ra tiết:

a) Cạnh của khu vực đất hình vuông vắn là: 

180 : 4 = 45 (m)

Diện tích quần thể đất hình vuông là :

45 × 45 = 2025 (m2)

Vì diện tích s thửa ruộng bằng diện tích s khu đất hình vuông nên diện tích s thửa ruộng hình thang là 2025m2.