VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 BÀI 14 TRANG 17

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài xích 14 : rèn luyện chung với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Tính

a) ( displaystyle 7 over 11 imes 6 over 5 = .......) ( displaystyle 31 over 3 imes 51 over 4 = .......)

b) ( displaystyle 6 over 7:5 over 2 = .......) ( displaystyle 21 over 3:11 over 4 = ........)

c) ( displaystyle 3 over 5 imes 4 over 7 imes 11 over 2 = .........)

Phương pháp giải:

- Đổi những hỗn số về thành phân số, tiếp đến thực hiện nay phép nhân, phân tách hai phân số như thông thường.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 14 trang 17

- ước ao nhân nhị phân số ta rước tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu mã số.

- ao ước chia nhị phân số ta đem phân số trước tiên nhân cùng với phân số thiết bị hai hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle 7 over 11 imes 6 over 5 = 7 imes 6 over 11 imes 5 = 42 over 55)

( displaystyle 31 over 3 imes 51 over 4 = 10 over 3 imes 21 over 4 = dfrac10 imes 213 imes 4 ) (=dfrac5 imes ot2 imes ot3  imes 7  ot3 imes ot2 imes 2 =dfrac352 ) 

b) ( displaystyle 6 over 7:5 over 2 = 6 over 7 imes 2 over 5 = 12 over 35)

( displaystyle 21 over 3:11 over 4 = 7 over 3:5 over 4 = 7 over 3 imes 4 over 5 = 28 over 15)

c) ( displaystyle 3 over 5 imes 4 over 7 imes 11 over 2 = 3 over 5 imes 4 over 7 imes 3 over 2 )( displaystyle= 3 imes 4 imes 3 over 5 imes 7 imes 2 = 3 imes ot2 imes 2 imes 3 over 5 imes 7 imes ot2= 18 over 35)


bài 2


Video trả lời giải


Tìm (x) : 

 (displaystyle a) ;x imes 2 over 5 = 4 over 7) (displaystyle b) ;x:6 over 11 = 44 over 9)

Phương pháp giải:

Xác định sứ mệnh của (x) vào phép tính rồi triển khai theo những quy tắc vẫn học :

- ước ao tìm quá số chưa chắc chắn ta rước tích phân tách cho quá số sẽ biết.

- ước ao tìm số bị phân chia ta lấy thương nhân với số chia.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Lấy Trị Tuyệt Đối Trong Excel, Giới Thiệu Hàm Abs

Lời giải đưa ra tiết:

*


Viết những số đo độ nhiều năm (theo mẫu) :

Mẫu: (displaystyle 2m,35cm = 2m + 35 over 100m = 235 over 100m)

a) (8m ;78cm = ...............)

b) (5m ;5cm = ................)

c)( 3m ;9cm = ................)

Phương pháp giải:

 Áp dụng phương pháp đổi: (1m = 100cm), tuyệt ( 1cm = dfrac1100m).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 8m;78cm, = ,8m, + 78 over 100m = 878 over 100m.)

b) (displaystyle 5m;5cm = 5m + 5 over 100m = 55 over 100m.)

c) (displaystyle 3m;9cm = 3m + 9 over 100m = 39 over 100m.)


bài 4


Video chỉ dẫn giải


a) đưa (displaystyle 42 over 3) thành phân số, ta được :

(displaystyle A.8 over 3) (displaystyle B.,12 over 3) (displaystyle C.,14 over 3) (displaystyle D.,3 over 14)

b) (displaystyle 2 over 3) của (18m) là:

(A. 6m) (B. 12m) (C. 18m) (D. 27m)

Phương pháp giải:

a) phương pháp chuyển láo lếu số thành phân số :

- Tử số bằng phần tại sao với chủng loại số rồi cùng với tử số tại phần phân số.

- mẫu mã số bằng mẫu số tại phần phân số.

b) Để tìm (displaystyle 2 over 3) của (18m) ta mang (18) nhân với (displaystyle 2 over 3), tiếp đến ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.