VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2 TRANG 33

Giải bài bác tập trang 33 bài rèn luyện chung Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết chữ số tương thích vào ô trống sao cho...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 33


1. Viết chữ số tương thích vào ô trống sao cho:

*

2. Viết tiếp vào nơi chấm:

Một bọn gà có 35 con kê trống cùng 51 con kê mái. Tổng số con kê trong bầy là …con.

a) Phân số chỉ phần con gà trống trong cả lũ gà là: ........

b) Phân số chỉ phần gà mái vào cả đàn gà là: .........

3. Khoanh vào các phân số bởi (7 over 9) :

(14 over 27;14 over 18;36 over 28;35 over 45)

4. Những phân số (35 over 63;35 over 58;24 over 54) viết theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé xíu là:……..

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Vật Lý 9 Công Văn 4040, Phân Phối Chương Trình Môn Vật Lí 9 Năm 2022

5. Viết tiếp vào chố chấm:

 

*

a) Đo độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ lâu năm đáy DC: …

Chiều cao AH là:….

b) diện tích s hình bình hành ABCD là: …

Bài giải

1.

*

2.

Một bọn gà tất cả 35 con kê trống và 51 gà mái. Tổng số con kê trong lũ là 86 con.

a) Phân số chỉ phần kê trống trong cả đàn gà là: (35 over 86)

b) Phân số chỉ phần gà mái vào cả đàn gà là: (51 over 86)

3. Số đông phân số bởi (7 over 9) là: (14 over 18;35 over 45)

4.

Theo máy tự từ khủng đến nhỏ nhắn là: (35 over 58;35 over 63;24 over 54)

Hướng dẫn

Vì nhì phân số (35 over 63;35 over 58) tất cả tử số đều nhau nên mẫu mã số phệ thì phân số kia sẽ bé nhỏ nên (35 over 63 4 over 9). Vậy (35 over 63 > 24 over 54,,left( 2 ight))

Từ (1) với (2) ta hoàn toàn có thể viết như sau: (35 over 63 24 over 54)

Vậy những phân số bao gồm thứ trường đoản cú từ phệ đến nhỏ nhắn là: (35 over 58;35 over 63;24 over 54)