Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 142

Đoạn con đường AB ngắn lại hơn nữa đoạn mặt đường CD là 2km. Search chiều nhiều năm mỗi phần đường đó, hiểu được chiều lâu năm của đoạn thẳng AB bằng ba phần tư chiều nhiều năm đoạn thẳng CD.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 142

Đáp án

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:


4 – 3 = 1 (phần)

Đoạn đường AB là:

2 : 1 × 3 = 6 (km)

Đoạn con đường CD là:

6 + 2 = 8 (km)

Đáp số: Đoạn mặt đường AB 6km

Đoạn con đường CD 8km


Giải câu 1, 2, 3 trang 68, 69 bài 142 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết số hoặc tỉ số vào nơi chấm:

1. Viết số hoặc tỉ số vào nơi chấm:

a)


*

Hiệu của nhì số bởi ….

Số khủng được biểu hiện là … phần bằng nhau.

Số bé xíu được thể hiện là …. Phần như thế.

Tỉ số của số mập và số bé bỏng là ..........

Hiệu số phần cân nhau là … phần.

b)


*

Hiệu của nhì số bằng …

Số nhỏ nhắn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số mập được biểu lộ là …. Phần như thế.

Tỉ số của số nhỏ nhắn và số béo là …

Hiệu số phần cân nhau là … phần.

2. Hiệu hai số là 34. Tỉ số của hai số đó là (5 over 3). Tìm hai số đó.

Ta có sơ đồ:


*

3. Đoạn đường AB ngắn thêm đoạn đường CD là 2km. Tìm kiếm chiều nhiều năm mỗi phần đường đó, biết ràng chiều dài của đoạn thẳng AB bởi (3 over 4) chiều lâu năm đoạn thẳng CD.

Bài làm:

1.

a) bắt tắt:


*

Hiệu của hai số bằng 12.

Số bự được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé bỏng được biểu lộ là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bự và số nhỏ xíu là 5 : 2 hay(5 over 2)

Hiếu số phần cân nhau là 3 phần.

Xem thêm: Kể Về 1 Lần Em Mắc Lỗi (21 Mẫu), Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi (21 Mẫu)

b) bắt tắt:


*

Hiệu của hai số bằng 8.

Số bé bỏng được bộc lộ là 3 phần bởi nhau.

Số phệ được biểu thị là 4 phần như thế.


Tỉ số của số nhỏ nhắn và số phệ là 3 : 4 tuyệt (3 over 4)

Hiệu số phần cân nhau là 1 phần.

2.

Tóm tắt:


Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bởi nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Số lớn là :

(34:2 imes 5 = 85)

Số bé bỏng là:

85 – 34 = 51

Đáp số : Số phệ : 85

Số bé nhỏ : 5

3.

Tóm tắt:


Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

4 – 3 = 1 (phần)

Đoạn con đường AB là:

(2:1 imes 3 = 6) (km)

Đoạn đường CD là:

6 + 2 = 8 (km)

Đáp số: Đoạn đường AB 6km

Đoạn mặt đường CD 8km

Sachbaitap.com

Báo lỗi - Góp ý

Bài tiếp theo

Xem giải mã SGK - Toán 4 - coi ngay


Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 68, 69 bài bác 142 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết số hoặc tỉ số vào vị trí chấm:

1. Viết số hoặc tỉ số vào khu vực chấm:

a)


Hiệu của nhị số bằng ….

Số phệ được bộc lộ là … phần bằng nhau.

Số nhỏ xíu được bộc lộ là …. Phần như thế.

Tỉ số của số phệ và số bé là ……….

Hiệu số phần cân nhau là … phần.

b)


Hiệu của hai số bằng …

Số bé bỏng được biểu thị là … phần bởi nhau.

Số bự được thể hiện là …. Phần như thế.


Tỉ số của số nhỏ bé và số khủng là …

Hiệu số phần cân nhau là … phần.

2. Hiệu nhị số là 34. Tỉ số của nhì số chính là (5 over 3). Tìm hai số đó.

Ta tất cả sơ đồ:


3. Đoạn đường AB ngắn thêm một đoạn đoạn con đường CD là 2km. Tra cứu chiều nhiều năm mỗi phần đường đó, biết ràng chiều dài của đoạn trực tiếp AB bởi (3 over 4) chiều dài đoạn trực tiếp CD.