Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 130

Giải Vở bài xích tập Toán 4 bài bác 130: rèn luyện chung trang 51, 52

Bài 1 trang 51 Vở bài bác tập Toán 4 Tập 2: Tính:

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 51 Vở bài xích tập Toán 4 Tập 2: Tính

*

Trả lời

*

Bài 3 trang 52 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: một lớp vải được chia thành ba phần. Phần thứ nhất bằng 5/13 tấm vải, phần sản phẩm công nghệ hai bởi 2/7 tấm vải. Hỏi:

a) Cả nhị phần gộp lại bởi mấy phần của tấm vải?

b) Phần thứ tía bằng mấy phần của tấm vải?

Trả lời

Tóm tắt

*

Bài giải

a) hai phần gộp lại ngay số phần của tấm vải là:

*

b) Phần thứ tía bằng số phần của tấm vải là:

*

Đáp số:

*

Bài 4 trang 52 Vở bài tập Toán 4 Tập 2: tất cả 9 chai, từng chai chứa 1/2 lít mật ông. Fan ta chia phần nhiều số mật ong đến 4 người. Hỏi mỗi cá nhân được mấy lít mật ong?

Trả lời

Tóm tắt

Bốn người: 9 chai mật ong

Một người: ...mật ong?

Bài giải

Số lít mật ong có trong 9 chai là:

*

Số lít mật ong của mỗi người là:

*

Đáp số: 9/8 (lít)


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 130

Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 4:

Các bài xích soạn văn, soạn bài, giải bài bác tập được biên soạn bám đít nội dung sgk.


❮ bài trướcBài sau ❯

Xem thêm: Mẫu Sơ Đồ Công Ty Cổ Phần Theo Luật Doanh Nghiệp 2020, Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Là Gì

*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3