VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2 BÀI 110

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 30, 31 bài xích 110 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. So sánh hai phân số:

1. đối chiếu hai phân số:

a) (3 over 4) và (5 over 10)

b) (35 over 25) và (16 over 14)

2. So sánh hai phân số bằng hai bí quyết khác nhau:

a) (7 over 5) và (5 over 7)

b) (14 over 16) và (24 over 21)

3. So sánh hai phân số gồm cùng tử số (theo mẫu):

Nhớ lại: Trong nhì phân số tất cả cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó mập hớn.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 110

Mẫu: So sánh: (9 over 14) và (9 over 17) . Ta gồm 14 (9 over 17)

a) So sánh: (8 over 17) và (8 over 15) .

b) So sánh: (45 over 11) và (45 over 19) .

Xem thêm: Share Link Tải Bộ Font Chữ Viết Tay Nét Thanh Nét Đậm Mới Nhất

4. A) Viết những phân số (8 over 9) ; (4 over 9) ; (7 over 9) theo lắp thêm tự từ bé xíu đến lớn

b) Viết các phân số (7 over 6) ; (7 over 3) ; (7 over 5) theo máy tự từ bự đến bé

c) Viết các phân số (4 over 5) ; (5 over 4) ; (3 over 5) theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn

5. So sánh hai phân số

a) (4 over 9) và (5 over 4)

b) (2 over 7) và (7 over 2)

*

1.

a) Ta có: (3 over 4 = 3 imes 5 over 4 imes 5 = 15 over 20;5 over 10 = 5 imes 2 over 10 imes 2 = 10 over 20)

(15 over 20)>(10 over 20). Vậy (3 over 4) > (5 over 10)

b) Ta có: (35 over 25 = 35 imes 14 over 25 imes 14 = 490 over 350;16 over 14 = 16 imes 25 over 14 imes 25 = 400 over 350)Advertisements (Quảng cáo)


(490 over 350)>(400 over 350). Vậy (35 over 25) > (16 over 14)

2.

a) bí quyết 1: Ta có: (7 over 5 = 7 imes 7 over 5 imes 7 = 49 over 35;5 over 7 = 5 imes 5 over 7 imes 5 = 25 over 35)

Mà (49 over 35 > 25 over 35). Vậy (7 over 5 > 5 over 7)

Cách 2: so sánh hai phân số cùng với 1.

Ta có: (7 over 5 > 1,,;,,1 > 5 over 7)

Vậy (7 over 5 > 5 over 7)


Advertisements (Quảng cáo)


b) biện pháp 1: Ta có: (14 over 16 = 14 imes 21 over 16 imes 21 = 294 over 336;24 over 21 = 24 imes 16 over 21 imes 16 = 384 over 336)

Mà (294 over 336 1). Vậy (14 over 16 15, nên: (8 over 17 > 8 over 15)