Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 61

2. Khối lớp ba xếp thành 16 hàng, từng hàng gồm 11 học tập sinh. Khối lớp tứ xếp thành 14 hàng, từng hàng bao gồm 11 học sinh.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 61

Xem thêm: Gia Đình Là Số 1 Phần 3 Tập 86 Lồng Tiếng, Tập 86 Gia Đình Là Số 1 (Phần 3)

Hỏi nhị khối có tất cả bao nhiêu học viên xếp hàng? (giải bởi hai cách)

3. Kiếm tìm x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

4. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

a) muốn nhân nhẩm một số trong những có nhị chữ số cùng với 11 ta lấy chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào thân hai số đang cho

b)Muốn nhân nhẩm một số có nhì chữ số cùng với 11 ta lấy chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng đối kháng vị, nếu như tổng tìm được bé hơn 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số sẽ cho

c) hy vọng nhan nhẩm một số trong những có nhì chữ số cùng với 11 ta rước chữ số hàng chục cộng cùng với chữ số hàng solo vị, trường hợp tổng tìm kiếm được lớn rộng hoặc bằng 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số đang cho

1.

43 × 11 = 473 86 × 11 = 946 73 × 11 = 803

2.

Tóm tắt:

*

Cách 1:

Khối lớp ba có số học viên là:

16 11 = 176 (học sinh)

Khối lớp Bốn tất cả số học sinh là:

14 11 = 154 (học sinh)

Cả nhị khối bao gồm số học viên là:Quảng cáo - Advertisements


176 + 154 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh

Cách 2:

Số mặt hàng của hai khối là:

16 + 14 = 30 (hàng)

Tổng số học sinh của hai khối là:

11 30 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh

3.

a) x : 11 = 35

x = 35 × 11

x = 385

b) x : 11 = 87

x = 87 × 11

x = 957

4. 

a) ước ao nhân nhẩm một vài có hai chữ số cùng với 11 ta lấy chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng rồi viết tổng vào thân hai số vẫn cho

 S

b)Muốn nhân nhẩm một số trong những có nhì chữ số cùng với 11 ta đem chữ số hàng chục cộng cùng với chữ số hàng 1-1 vị, giả dụ tổng tìm được bé nhiều hơn 10 thì viết tổng vào thân hai số của số sẽ cho

 Đ

c) hy vọng nhan nhẩm một số trong những có nhị chữ số cùng với 11 ta mang chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng đối chọi vị, trường hợp tổng kiếm được lớn rộng hoặc bởi 10 thì viết tổng vào thân hai số của số đang cho

Tham gia cược tại THA BET |may88 | sv88 | sin88 |

b52