VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 BÀI 38

Giải bài bác tập trang 38 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 38

Câu 1: Tính (theo mẫu)…

1. Tính (theo mẫu)


Mẫu: (2 + 3 over 7 = 14 over 7 + 3 over 7 = 14 + 3 over 7 = 17 over 7)

a) (2 over 5 + 3) b) (4 + 2 over 3)

Bạn đang xem: Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 38 Vở bài bác tập Toán 4 tập 2


2.

Xem thêm: Cách Tải Toàn Bộ Trang Web Về Xem Offline Đầy Đủ Định Dạng, Cách Tải Toàn Bộ Trang Web Để Đọc Ngoại Tuyến

Viết phân số tương thích vào nơi chấm:

a) (4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + …;) (13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + …)

b) (left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + … ight))

(2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( … + 3 over 4 ight) + 1 over 2)

3. Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

a) (12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25)

b) (3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3)

c) (3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4)

4. Một dòng tàu thủy giờ đầu tiên chạy được (3 over 8) quãng đường, giờ sản phẩm hai chạy được (2 over 7) quãng đường, giờ đồng hồ thứ bố chạy được (1 over 4) quãng đường. Hỏi sau cha giờ cái tàu thủy đó chạy được từng nào phần quãng đường?

Bài giải

1.

a) (2 over 5 + 3 = 2 over 5 + 15 over 5 = 2 + 15 over 5 = 17 over 5)

b) (4 + 2 over 3 = 12 over 3 + 2 over 3 = 12 + 2 over 3 = 14 over 3)

2. 

a) (4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + 4 over 5) (13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + 13 over 25)

b) (left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight))

(2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2)

3. 

a) (12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25 = left( 12 over 25 + 13 over 25 ight) + 3 over 5 = 25 over 35 + 3 over 5 = 1 + 3 over 5 = 5 + 3 over 5 = 8 over 5)

b) (3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3 = left( 2 over 3 + 4 over 3 ight) + 3 over 2 = 6 over 3 + 3 over 2 = 2 + 3 over 2 = 4 + 3 over 2)

c) (3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4 = left( 3 over 5 + 7 over 5 ight) + 3 over 4 = 10 over 5 + 3 over 4 = 2 + 3 over 4 = 8 + 3 over 4 = 11 over 4)

4. 

Tóm tắt

 

*

Bài giải

a) Sau bố giờ chiếc tàu thủy đó chạy được là:

(3 over 8 + 2 over 7 + 1 over 4) = (3.7over 56 + 2.8 over 56 + 14.1 over 56)

= (21 over 56 + 16 over 56 + 14 over 56 = 51 over 56) (quãng đường)