VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 2 TRANG 71

3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 71

trong một phòng họp xếp 8 mặt hàng ghế, mỗi hàng có 9 ghế. Hỏi trong chống đó bao gồm bao nhiêu ghế ?

4. Đếm thêm 9 rồi điền số phù hợp vào ô trống :

9

 

 

36

 

 

63

 

 

90

5.

Xem thêm: 5 Clever Ways To Say “Nice To Meet You” In Writing, Pleased To Meet You

đến 6 hình tam giác, mỗi dường như hình sau :

*

Hãy xếp thành hình dưới đây :

*

Bài giải

1.

9 ⨯ 1 9 ⨯ 6

9 ⨯ 2 9 ⨯ 7

9 ⨯ 3 9 ⨯ 8

9 ⨯ 4 9 ⨯ 9

9 ⨯ 5 9 ⨯ 10

2.

a. 9 ⨯ 2 + 47 = 18 + 47 b. 9 ⨯ 4 ⨯ 2 = 36 ⨯ 2

= 65 = 72

c. 9 ⨯ 9 – 18 = 81 – 18 d. 9 ⨯ 6 : 3 = 54 : 3

= 63 = 18

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số ghế gồm trong chống họp là :

9 ⨯ 8 = 72 (ghế)

Đáp số : 72 ghế

4.

Ta có: 9 + 9 = 18 ; 18 + 9 = 27 ; 27 + 9 = 36 … 81 + 9 = 90

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

5.

*

  gamesbaidoithuong.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán 3 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp gamesbaidoithuong.com