Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 112

Với giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 31 bài bác 112: phân chia số tất cả bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) chi tiết giúp học sinh tiện lợi xem và so sánh giải thuật từ đó biết phương pháp làm bài bác tập môn Toán 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 112


Mục lục Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 31 bài 112: chia số bao gồm bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (tiếp theo)

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 31 bài bác 1: Đặt tính rồi tính

2718 : 9

.................

.................

.................

3250 : 8

.................

.................

.................

Xem thêm: Please Wait - Whether Or If

5609 : 7

.................

.................

.................

3623 : 6

.................

.................

.................

Lời giải

*

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 31 bài 2: Một đội công nhân phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã sửa được số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường ống nữa?

Tóm tắt

Lời giải

Số mét đường ống đã sửa là:

2025 : 5 = 405 (m)

Số mét đường ống cần phải sửa chữa là:

2025 - 405 = 1620 (m)

Đáp số: 1620m

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 31 bài 3: Điền Đ, S:

3535  03   7505      35          0                 5624  024 873         0                           8120  020 992        2                         

Lời giải

3535  03   7505      35          0      Đ  5624  024 873         0                 S   8120   020 992         2              S