VIẾT CÁC PHÂN SỐ

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp, gamesbaidoithuong.com đang tìm kiếm đầy đủ câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với những câutrả lời bao gồm sẵn, bạn hãy chế tạo ra thắc mắc new.

Bạn đang xem: Viết các phân sốViết cácphân số sau thành số thập phân bao gồm MS là 100:

(frac1224) =...............

(frac18181515)=...............

Xem thêm: Robert Kiyosaki Là Ai - Tiểu Sử Của Tác Giả Sách Cha Giàu Cha Nghèo

Đọc tiếp...ta bao gồm :

(frac1224=frac12.4,16666666724.4,166666667=frac1200100)

(frac18181515=frac1818:15,151515:15,15=frac120100)(frac1224)=(frac12)=(frac50100)

(frac18181515)=(frac1815)=(frac65)=(frac120100)


Viết các phân số sau thành phân số thập phân tất cả chủng loại là 100:

625;5001000;18200

Đọc tiếp...

A) Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mãu số là 100:

3/2; 2/5; 777/700; 12/24; 639/300; 1818/1515

B) Viết những phân số sau thành số thập phân:

34/35; 3/4; 18/30; 9/6; 5/8; 448/800

Đọc tiếp...
Viết các phân số sau thành phân số thập phân gồm mẫu mã là 100:12/24 và 1818/1515Giúp mk vội