ƯU TIÊN TIẾNG ANH LÀ GÌ

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
priority
*
prioritydanh từ bỏ (priority over sometoàn thân / something) sự ưu cố gắng (về cung cấp bậc); quyền ưu tiên (quyền gồm hoặc làm cho vật gì trước bạn khác) Japan"s priority (over other countries) in the field of microelectronics Ưu nỗ lực của Japan (đối với các nước khác) vào nghành nghề vi điện tử I have priority over you in the clalặng for damages Tôi ưu tiên hơn anh vào việc đòi bồi hoàn thiệt hại priority is given khổng lồ developing heavy industry ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng nề you must decide what your priorities are anh cần phải xác định gần như điều ưu tiên của anh ý là gì rebuilding our head office is a (top) priority xây lại trụ ssống chủ yếu của công ty chúng tôi là vấn đề ưu tiên (mặt hàng đầu) the Government gave sầu (top) priority lớn reforming the legal system chính phủ nước nhà dành ưu tiên (sản phẩm đầu) cho câu hỏi cải cách hệ thống luật pháp the tìm kiếm for a new vaccine took priority over all other medical research việc đào bới tìm kiếm kiếm một vắc xin new chiếm phần địa chỉ ưu tiên bên trên số đông cuộc phân tích về y học tập không giống (giao thông) quyền ưu tiên (quyền được đi trước các phương tiện (giao thông) khác) vehicles coming from the right have priority xe cộ tự bên yêu cầu tới được quyền ưu tiên to lớn get one"s priorities right, wrong biết/chần chờ đồ vật gi là quan trọng đặc biệt duy nhất với hành vi theo đó your trouble is you"ve got your priorities bachồng lớn front điều bồn chồn đối với anh là anh đã đảo ngược những ưu tiên của anh!tính từ bỏ priority cases, such as homeless families, get dealternative text with first đều trường vừa lòng ưu tiên, ví dụ điển hình tựa như các mái ấm gia đình không tồn tại nhà tại, được xử lý trước
*
/priority/ danh tự
*
quyền được trước, sự ưu tiên; điều được xét thứ 1 priority is given to developing heavy industry ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng a first (top) priority điều được xét trước các điều khác
*