USE FOR LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ gamesbaidoithuong.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Use for là gì

lớn reduce the amount of or finish something, by eating it, burning it, writing on it, or by a chemical reaction:
Traditional farming methods are going out of/coming inkhổng lồ use (= used less & less/more and more) in many areas.
the process of reducing the amount of something by burning it, eating it, involving it in a chemical reaction, etc.:
*

*

*

*

Xem thêm: Reimage Pc Repair Crack 2021 + License Key Phần Mềm Reimage License Key + C

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gamesbaidoithuong.com English gamesbaidoithuong.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message