Unit 8 Lớp 8 A Closer Look 2

Phần A closer look 2 giúp cho bạn học ôn tập cùng củng cầm cố ngữ pháp về thì hiện tại đơn, hiện tại tại dứt và hiện tại tiếp diễn thông qua các bài tập liên quan đến chủ thể "English speaking countries". Bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


Bạn đang xem: Unit 8 lớp 8 a closer look 2

*

A closer look 2 – Unit 8: English speaking countries

Grammar

1. Complete the sentences with the correct foms of verbs (present simple, present continuous or present perfect. (Hoàn thành câu với vẻ ngoài đúng của rượu cồn từ (hiện trên đơn, hiện nay tại tiếp nối hoặc lúc này hoàn thành))

Giải:

The famous Sydney Opera House has served as an arts centre since 1973. (Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng đã phục vụ như một trung trọng tâm nghệ thuật tính từ lúc năm 1973.)There are about 750 million English speakers in the world, & this number is increasing fast. (Có khoảng tầm 750 triệu người nói tiếng Anh trên nhân loại và con số này đang tăng thêm nhanh chóng.)The statue of Liberty in new york is a monument which symbolises freedom. (Tượng thiếu phụ thần tự do thoải mái ở new york là đài tưởng vọng mà hình tượng cho sự từ do.)Wngland, Scotland, Wales, and Northern Ireland together form the United Kingdom. (Anh Quốc, Scotland, Wales và Bắc Ireland cùng hình thành nên vương quốc Anh.)America has celebrated Thanksgiving Day on the fourth Thrsday of November since 1864. (Nước Mỹ tổ chức đợt nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm của tuần đồ vật 4 mon 11 tính từ lúc năm 1864.)New Zealand is divided into the North Island và the South Island. (New Zealand được tạo thành đảo Bắc và đảo Nam.)

2. Four of the underlined verbs in the passage are incorrect in tenses. Find & correct them. (Bốn giữa những động từ gạch bên dưới trong đoạn văn là sai về thì. Tìm với sửa nó.)

Giải:


Xem thêm: Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Của Giáo Viên Giáo Viên Cuối Năm 2022, Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân

Lỗi sai

Sửa

(2) visit

(3) increases

(5) has celebrated

(7) are dancing

have visited

is increasing

celebrates

dance


Dịch bài:

California là nhà đất của công viên hình tượng thế giới - Disneyland. Rộng 670 triệu con người đã viếng nó kể từ lúc nó mở cửa vào năm 1950 và con số đang tăng thêm nhanh chóng. Một loại hình giải trí không giống được hỗ trợ khắp rông viên. Cuộc diễu hành những nhân đồ của loài chuột Mickey, một sự kiện phổ cập nhất, đã tổ chức âm nhạc từ những tập phim Disney nổi tiếng. Vào đám diễu hành, mọi nhân vật nổi tiếng của Disney diễu hành dọc trên đường, hoặc trên xe diễu hành hoặc di chuyển bộ. Chúng nhảy múa theo nhạc, chào khách tham quan, rỉ tai với con nít và tạo dáng vẻ chụp hình. Mọi người đều được tiếp nhận tham gia trong niềm vui

3. A. Read the schedule & underline the verbs in the sentences describing the activities. (Đọc thời khóa biểu với gạch dưới hồ hết động từ vào câu mô tả những hoạt động.)

The Debating Competition takes place in the Main Hall on April 3rd. (Cuộc thi tranh luận ra mắt ở hội ngôi trường chính vào ngày 3 mon 4.)The bus for excursion khổng lồ the chocolate factory leaves at 8.00 am on April 14th. (Xe buýt tham quan xí nghiệp sản xuất sô-cô-la tách đi dịp 8 giờ chiếu sáng ngày 14 tháng 4.)

Giải:

Các từ miêu tả các hoạt động:

Take place: diễn raLeave: rời đi

b. Work in groups. Discuss the questions. (Làm việc theo nhóm. Bàn luận những câu hỏi.)

Giải:

What time bởi vì the sentences refer to: the present or the future. (Các câu nói đến thời gian nào: lúc này hay tương lai?)=>The future (Tương lai)What tense are the verbs in the sentences? (Những cồn từ trong câu ngơi nghỉ thì nào?)=>The present simple (Thì lúc này đơn)

4. Use the verbs in the box in their correct forms to complete the sentences describing other activities. (Sử dụng các động trường đoản cú trong form ở dạng dúng đê hoàn thành các câu miêu tả những chuyển động trong phần 3a.)

Giải:

Giải:

Monday: we has the English DebatingContest at the main hall. (Thứ hai: công ty chúng tôi có cuộc thi tranh luận giờ đồng hồ Anh nghỉ ngơi hội trường chính.)Tuesday: the school celebrates drawing activites about sea and islands at the library. (Thứ ba: trường tổ chức những hoạt động về về biển hòn đảo ở thư viện.)Wednesday: the school holds an exhibition of good drawings at the main hall. (Thứ tư: trường học tổ chức triển làm mọi bức vẽ dẹp ờ hội trường.)Thursday: the school hosts an opening of photographing club at the main hall. (Thứ năm: trường tổ chức cuộc mở đầu câu lạc bộ nhiếp hình ảnh ở hội trường.)Friday: the school has a sports competition khổng lồ celebrate the sea and island festival. (Thứ sáu: ngôi trường có hội thi thể thao để mừng tiệc tùng, lễ hội biển đảo.)