Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Unit 6

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 6 – Our Tet holiday được tổng thích hợp và chia sẻ bởi gamesbaidoithuong.com giúp những em củng cầm vững vàng kiến thức tiếng Anh đang học trên lớp.

Bài học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 6 với chủ đề “Ngày đầu năm quê tôi” ở trong sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 6 chương trình mới mà gamesbaidoithuong.com mang đến cho các em bây giờ hẳn là bài học được mếm mộ nhất.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 6 unit 6

Chúng mình cùng học nhé!

 

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 6 – Our Tet holiday

 

*

 

Từ mới

Phân một số loại / Phiên âm

Định nghĩa

1. Flower 

(n) /ˈflɑʊ·ər/ 

hoa

2. Firework

(n) /ˈfaɪr.wɝːk/ 

pháo hoa

3. Lucky money 

(n) /ˈlʌk i ˈmʌn i/ 

tiền lì xì

4. Apricot blossom 

(n) /ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/ 

hoa mai

5. Peach blossom 

(n) /pitʃ ˈblɑs·əm/ 

hoa đào

6. Make a wish

(v)

ước một điều ước

7. Cook special food

(v)

nấu một món nạp năng lượng đặc biệt

8. Go khổng lồ a pagoda

(v) /pəˈɡəʊdə/

đi chùa

9. Decorate

(v) /ˈdek·əˌreɪt/ 

trang trí, trang hoàng

10. Decorate our house

(v)

trang trí nhà của chúng ta

11. Plant trees

(v)

trồng cây

12. Watch fireworks

(v) 

xem pháo hoa

13. Hang a calendar

(v) /ˈkælɪndər/

treo một cuốn lịch

14. Give lucky money

(v)

cho tiền lì xì

15. Vì the shopping

(v)

mua sắm

16. Visit relative

(v) /ˈrelətɪv/

thăm fan thân

17. Buy peach blossom

(v)

mua hoa đào

18. Clean furniture

(v) /ˈfɜːnɪtʃə(r)/

lau chùi đồ dùng đạc

19. Calendar 

(n) /ˈkæl ən dər/

lịch

20. Celebrate 

(v) /ˈsel·əˌbreɪt/ 

kỉ niệm

21. Cool down 

(v) /kul daʊn/

làm mát

22. Dutch 

(n, adj) /dʌtʃ/ 

người, giờ đồng hồ Hà Lan

23. Empty out 

(v) /ˈempti/

đổ (rác)

24. Family gathering 

(n) /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/

sum họp gia đình

25. Feather 

(n) /ˈfeð·ər/

lông (gia cầm)

26. First-footer 

(n) /ˈfɜrstˈfʊt/ 

người xông nhà (đầu năm mới)

27.

Xem thêm: Bảng Ngọc Nocturne Mua 9

Get wet 

(v)

bị ướt

28. Korean 

(n, adj) /kəˈriən/ 

người/tiếng Hàn Quốc

29. Remove 

(v) /rɪˈmuv/ 

rủ bỏ

30. Rooster 

(n) /ˈru·stər/ 

gà trống

31. Rubbish

(n) /ˈrʌb·ɪʃ/ 

rác

32. Thai 

(n, adj) /taɪ/ 

người / giờ đồng hồ Thái Lan

33. Wish 

(n, v) /wɪʃ/ 

lời ước, cầu nguyện

34. Kumquat tree

(n) /ˈkʌmkwɒt triː/ 

cây quất

35. The new year tree

(n) /ðə njuː jɪə(r) triː/ 

cây nêu

36. Sticky rice

(n) /ˈstɪki raɪs/ 

gạo nếp

37. Jellied meat

(n) /ˈdʒelid miːt/ 

thịt đông

38. Lean pork paste

(n) /liːn pɔːk peɪst/ 

giò lụa

39. Pickled onion

(n) /ˈpɪkld ˈʌnjən/ 

dưa hành

40. Kitchen God

(n) /ˈkɪtʃɪn gɒd/

táo quân

41. Sweep the floor

(v) /swiːp ðə flɔː(r)/ 

quét nhà

42. Celebrate

(v) /ˈselɪbreɪt/ 

kỷ niệm

43. Decoration

(n) /dekəˈreɪʃn/

sự trang trí

44. Calendar

(n) /ˈkælɪndər/ 

lịch

45. Rooster

(n) /ˈruːstər/ 

con con gà trống

46. Welcome

(v) /ˈwelkəm/ 

chào đón, tiếp đón

47. Colourful

(adj) /ˈkʌləfəl/ 

đa dung nhan màu

48. Envelope

(n) /ˈenvələʊp/ 

bao thư, phong bì

49. Belief

(n) niềm tin 

niềm tin

50. Backward

(n) /ˈbækwəd/ 

sự thụt lùi

51. Poverty

(n) /ˈpɒvəti/ 

sự nghèo đói

52. Midnight

/ˈmɪdnaɪt/

nửa đêm

53. Behave

(v) /bɪˈheɪv/ 

cư xử

 

Trên trên đây là nội dung bài viết “Tổng hợp rất đầy đủ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 6 – Our Tet holiday” của gamesbaidoithuong.com – học tiếng Anh qua phim phụ đề tuy vậy ngữ. Hy vọng bài viết này hữu ích với các em.

 

Chúc những em học tập thật xuất sắc và thêm yêu thương môn tiếng Anh! Đừng quên ghé thăm gamesbaidoithuong.com liên tục để cập nhật những kiến thức bổ ích nhưng cũng không thua kém phần độc đáo nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 6 – Our Tet holiday

 

 

Trọn bộ kim chỉ nan và bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 6: “Our Tet holiday” bao gồm đáp án