Từ vựng tiếng anh lớp 4 unit 4

Có thể nói, có kiến thức và kỹ năng về từ bỏ vựng đó là chìa khóa để các em có thể giao tiếp được giờ đồng hồ Anh. Cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 được tổng hợp không thiếu dưới đây vẫn giúp bé xíu trong việc nói với làm những bài tập liên quan, đạt điểm cao khi ở trường. Không chỉ là vậy, gamesbaidoithuong.com cũng share những cách thức học tự vựng hay & kết quả nhất. Hãy cùng mày mò ngay nào !


*

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Meet /miːt/Gặp khía cạnh
Morning/ˈmɔːr.nɪŋ/Buổi sáng
Afternoon /ˌæf.tɚˈnuːn/Buổi chiều
Evening /ˈiːv.nɪŋ/Buổi tối
Pupil /ˈpjuː.pəl/Học sinh
Tomorrow/təˈmɔːr.oʊ/Ngày mai
Nationality /ˌnæʃˈnæl.ə.t̬i/Quốc tịch
Country /ˈkʌn.tri/Đất nước
Today /təˈdeɪ/

Hôm nay

Monday /ˈmʌn.deɪ/Thứ 2
Wednesday/ˈwenz.deɪ/Thứ 4
July /dʒʊˈlaɪ/Tháng 7
March/mɑːrtʃ/Tháng 3
Activity /ækˈtɪv.ə.t̬i/Hoạt cồn
Football /ˈfʊt.bɑːl/Bóng đá
Zoo /zuː/Vườn bách thú
Music /ˈmjuː.zɪk/Âm nhạc
Weekend/ˈwiːk.end/Cuối tuần
Class/klæs/Lớp
Birthday /ˈbɝːθ.deɪ/Sinh nhật
Card /kɑːrd/Tấm thiệp
Draw/drɑː/Vẽ
Dance /dæns/Nhảy, khiêu vũ
Cook /kʊk/Nấu ăn
Swim /swɪm/Bơi
Walk/wɑːk/Đi cỗ
Sing /sɪŋ/Hát

Chủ đề trường học

Nói đến trường học, bé xíu có không ít từ tiếng Anh nhằm học như: những từ về phòng học, những từ chỉ chuyển động ở trường, những từ về môn học tập trên lớp...Tất cả được gamesbaidoithuong.com liệt kê mặt dưới.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 4 unit 4

*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
School /skuːl/Trường học
Friend /frend/Bạn bè
Primary school/ˈpraɪ.mɚ.i ˌskuːl/Trường tiểu học tập
Street /striːt/Đường, phố
Road /roʊd/Con đường
District /ˈdɪs.trɪkt/Quận, thị xã
Classroom /ˈklæs.rʊm/Phòng học
Study/ˈstʌd.i/Học
Play /pleɪ/Chơi
Read /riːd/Đọc
Book /bʊk/Sách
Watch TV /wɑːtʃ/ /ˌtiːˈviː/Xem truyền họa
Listen khổng lồ music /ˈlɪs.ən/ /tu/ /ˈmjuː.zɪk/Nghe nhạc
Student /ˈstuː.dənt/Học sinh
Hobby /ˈhɑː.bi/Sở thích
Ride a bike /raɪd/ /ə/ /baɪk/Đạp xe cộ
Collect /kəˈlekt/Sưu tập
Subject /ˈsʌb.dʒekt/Môn học
Maths /mæθs/Môn toán
Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/Môn giờ đồng hồ Việt
English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/Môn tiếng Anh
Lesson /ˈles.ən/Bài học
Favorite /ˈfeɪ.vər.ət/Yêu say mê (tính từ)
Book /bʊk/Cuốn sách
Read a book /riːd/ /ə/ /bʊk/Đọc sách
Classmate /ˈklæs.meɪt/Bạn học tập
Table /ˈteɪ.bəl/Bàn
Play badminton /pleɪ/ /ˈbæd.mɪn.tən/Chơi mong lông
Library /ˈlaɪ.brer.i/Thư viện
Yesterday /ˈjes.tɚ.deɪ/Ngày ngày qua

Chủ đề gia đình

Trong chủ đề gia đình, gamesbaidoithuong.com giúp nhỏ nhắn tìm hiểu cỗ từ vựng để bé bỏng nhận biết về: công việc và nghề nghiệp thành viên mái ấm gia đình bằng giờ đồng hồ Anh, tên các loại thực phẩm, từ tế bào tả bạn trong gia đình...

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 123 Luyện Tập Chung, Toán Lớp 5 Trang 123 Luyện Tập Chung

*

Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
Time /taɪm/Thời gian
Get up /ɡet/ /ʌp/Thức dậy
Go home /ɡoʊ/ /hoʊm/Về đơn vị
Go to bed /ɡoʊ/ /tə/ /bed/Đi ngủ
Farmer /ˈfɑːr.mɚ/Bác dân cày
Nurse /nɝːs/Y tá
Doctor/ˈdɑːk.tɚ/Bác sĩ
Worker /ˈwɝː.kɚ/Công nhân
Factory /ˈfæk.tɚ.i/Nhà trang bị
Office /ˈɑː.fɪs/Văn phòng
Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/
Beef /biːf/Thịt trườn
Fish /fɪʃ/
Pork /pɔːrk/Thịt lợn
Vegetables /ˈvedʒ.tə.bəl/Rau
Water /ˈwɑː.t̬ɚ/Nước
Old /oʊld/Cũ, phệ tuổi
Young /jʌŋ/Trẻ
Small /smɑːl/Nhỏ
Short /ʃɔːrt/Thấp
New year /ˌnuː ˈjɪr/Năm bắt đầu
Christmas /ˈkrɪs.məs/Lễ lễ giáng sinh

Chủ đề cuộc sống hàng ngày

Tổng đúng theo chung các từ giờ đồng hồ Anh xoay quanh đời sống hằng ngày của bé. Nhỏ bé được khám phá về vị trí quanh mình, những hoạt động vui chơi, nhỏ vật...bằng giờ đồng hồ Anh vô cùng hữu ích.

*

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Sweet/swiːt/Ngọt
Chocolate/ˈtʃɑːk.lət/Sô cô la
Pharmacy/ˈfɑːr.mə.si/Tiệm thuốc
Bakery/ˈbeɪ.kɚ.i/Tiệm bánh
Cinema/ˈsɪn.ə.mə/Rạp chiếu phim
Film/fɪlm/Bộ phim
Hungry/ˈhʌŋ.ɡri/Đói
Busy/ˈbɪz.i/Bận
Phone number/ˈfoʊn ˌnʌm.bɚ/Số điện thoại
Go fishing/ɡoʊ/ /ˈfɪʃ.ɪŋ/Đi câu cá
Go camping/ɡoʊ/ /ˈkæm.pɪŋ/Đi cắm trại
Tree/triː/Cây
Animal/ˈæn.ɪ.məl/Động vật
Elephant/ˈel.ə.fənt/Voi
Tiger/ˈtaɪ.ɡɚ/Hổ
gamesbaidoithuong.com/ˈmʌŋ.ki/Khỉ
Big/bɪɡ/To, lớn
Fast/fæst/Nhanh
Beautiful/ˈsʌm.ɚ/Mùa hè
Summer/ˈsʌm.ɚ/Mùa hè
Holiday/ˈhɑː.lə.deɪ/Kỳ nghỉ
Sea/siː/Biển
Seafood/ˈsiː.fuːd/Hải sản
Delicious/dɪˈlɪʃ.əs/Ngon

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit SGK

Theo lịch trình tiếng Anh lớp 4 học kì 1 và 2, gamesbaidoithuong.com sẽ ra mắt đến ba bà mẹ những từ vựng giờ đồng hồ Anh đặc trưng mà nhỏ bé cần ghi nhớ. Mong muốn các nhỏ bé sẽ ôn luyện lại và đạt được tác dụng cao lúc học ở trường:

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 1

Chủ đề: Nice khổng lồ see you again (Rất vui được chạm mặt lại bạn.)

*

Morning -/ˈmɔːrnɪŋ/: Buổi sángAfternoon -/ˌæftərˈnuːn/: Buổi chiềuEvening -/ˈiːvnɪŋ/: Buổi tốiNight -/naɪt/: Buổi đêmMidnight -/ˈmɪdnaɪt/: Nửa đêmTomorrow -/təˈmɑːrəʊ/: Ngày maiLater -/ˈleɪtər/: Sau đóAgain -/əˈɡeɪn/: Lại, lần nữaGood morning/ afternoon/ evening - chào buổi sáng/ chiều/ tốiGood night - /ɡʊd//naɪt/: Chúc ngủ ngonGoodbye -/ˌɡʊdˈbaɪ/: xin chào tạm biệtGreeting -/ˈɡriːtɪŋ/: Lời chào

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 2

Chủ đề: I"m from japan (Tôi tới từ Nhật Bản)

*

Nation -/ˈneɪʃn/: Quốc giaNationality -/ˌnæʃəˈnæləti/: Quốc tịchAmerica - Nước MỹAmerican -/əˈmerɪkən/: bạn MỹEngland -/ˈɪŋɡlənd/: Nước AnhEnglish -/ˈɪŋɡlɪʃ/: tín đồ Anh, giờ đồng hồ AnhJapan -/dʒəˈpæn/: Nước Nhật BảnJapanese -/ˌdʒæpəˈniːz/: tín đồ Nhật, giờ NhậtMalaysia -/məˈleɪʒə/: Nước Mã LaiMalaysian -/məˈleɪʒn/: giờ đồng hồ Mã Lai, bạn Mã LaiVietnamese - tiếng ViệtCountry -/ˈkʌntri/: Đất nước

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 3

Chủ đề: What day is it today? (Hôm ni là trang bị mấy)

*

Today -/təˈdeɪ/: Hôm nayWeek -/wiːk/: TuầnWeekend -/ˈwiːkend/: Cuối tuầnMonday -/ˈmʌndeɪ/: sản phẩm công nghệ 2Tuesday -/ˈtuːzdeɪ/: thiết bị 3Wednesday -/ˈwenzdeɪ/: đồ vật 4Thursday -/ˈθɜːrzdeɪ/: vật dụng 5Friday -/ˈfraɪdeɪ/: sản phẩm 6Saturday -/ˈsætərdeɪ/: đồ vật 7Sunday -/ˈsʌndeɪ/: công ty nhậtDay -/deɪ/: Ngày

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 unit 4

Chủ đề: When"s your birthday (Sinh nhật chúng ta vào khi nào?)

*

Birthday - /ˈbɜːrθdeɪ/: Sinh nhật, ngày sinhJanuary -/ˈdʒænjueri/: mon 1February - /ˈfebrueri/: tháng 2March -/mɑːrtʃ/: tháng 3April -/ˈeɪprəl/: tháng 4May -/meɪ/: tháng 5June -/dʒuːn/: mon 6July -/dʒuˈlaɪ/: mon 7August -/ɔːˈɡʌst/: tháng 8September -/sepˈtembər/: mon 9October -/ɑːkˈtəʊbər/: tháng 10November -/nəʊˈvembər/: mon 11December -/dɪˈsembər/: tháng 12Month -/mʌnθ/: ThángYear -/jɪr/: Năm

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 5

Chủ đề: Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)

*

Can -/kæn/: rất có thể (có kĩ năng làm gì đó)Swim -/swɪm/: BơiGo swimming -/ɡəʊˈswɪmɪŋ/: Đi bơiRide -/raɪd/: Lái (xe)Cook -/kʊk/: làm bếp ănSkate -/skeɪt/: Trượt băngSkip -/skɪp/: NhảySing -/sɪŋ/: HátSwing -/swɪŋ/: Đu đưaDance -/dæns/: Múa, khiêu vũPlay -/pleɪ/: ChơiGuitar -/ɡɪˈtɑːr/: Đàn ghi taPiano -/piˈænəʊ/: Đàn pianoVolleyball -/ˈvɑːlibɔːl/: trơn chuyềnTable -/ˈteɪbl/: BànTennis -/ˈtenɪs/: Quần vợtChess -/tʃes/: Cờ vua

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 6

Chủ đề: Where"s your school? (Trường học của công ty ở đâu?)

*

School -/skuːl/: trường họcClass -/klæs/: Lớp họcStreet -/striːt/: Đường, phốRoad -/rəʊd/: nhỏ đườngVillage -/ˈvɪlɪdʒ/: Ngôi làngDistrict -/ˈdɪstrɪkt/: QuậnAddress -/əˈdres/: Địa chỉStudy -/ˈstʌdi/: HọcStudent -/ˈstuːdnt/: học sinhClassroom -/ˈklæsruːm/: phòng học

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 4 unit 7

Chủ đề: What bởi vì you like doing? (Bạn thích làm cho gì?)

*

Hobby -/ˈhɑːbi/: Sở thíchSwimming -/ˈswɪmɪŋ/: BơiCooking -/ˈkʊkɪŋ/: nấu nướng ănCollecting stamps: đọc temRiding a bike: Đạp xePlaying badminton: Chơi ước lôngFlying a kite: Thả diềuTaking photographs: Chụp ảnhWatching TV: coi tivi

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 8

Chủ đề: What subjects bởi vì you have today? (Hôm nay chúng ta có môn học nào?)

*

Subject -/ˈsʌbdʒɪkt/: Môn họcIT (Information Technology): technology thông tinMaths -/mæθs/: Môn toánMusic -/ˈmjuːzɪk/: Âm nhạcArt -/ɑːrt/: Môn nghệ thuậtScience -/ˈsaɪəns/: Môn khoa họcVietnamese -/ˌviːetnəˈmiːz/: Môn giờ đồng hồ ViệtPE (Physical Education): Môn thể dụcHistory -/ˈhɪstri/: Môn định kỳ sử

Từ vựng tiếng Anh lớp 4 unit 9

Chủ đề: What are they doing? (Bạn đang làm những gì vậy?)

*

Listen khổng lồ music -/ˈlɪsntuˈmjuːzɪk/: Nghe nhạcRead -/riːd/: ĐọcWrite -/raɪt/: ViếtPain -/peɪn/: VẽWatch -/wɑːtʃ/: XemText -/tekst/: Nhắn tinDictation - /dɪkˈteɪʃn/: chính tảMask -/mæsk/: mặt nạPuppet -/ˈpʌpɪt/: bé rốiExercise -/ˈeksərsaɪz/: Thể dục

Từ vựng giờ Anh lớp 4 unit 10

Chủ đề: Where were you yesterday? (Hôm qua các bạn đã sinh sống đâu/đi đâu?)

*

Yesterday -/ˈjestərdeɪ/: Hôm quaAt home -/æt həʊm/: Ở nhàAt the zoo: Tại sân vườn bách thúAt school: Ở trườngOn the beach: Trên bến bãi biểnIn the school library: Trong tủ sách trường họcListen -/ˈlɪsn/: Nghe, lắng ngheWash -/wɑːʃ/: Rửa, giặt, đánhWater -/ˈwɔːtər/: Nước.