Giải toán trung bình cộng

 

Trung bình cùng của hai phân số là(frac512).Phân số thứ nhất hơn phân số sản phẩm hai(frac16). Tìm phân số đầu tiên.quý khách vẫn xem: Giải Toán thù Trung Bình Cộng

 
*

 

Tổng của nhị phân số là :

(frac512.2=frac1012)

Số bé là :

(left(frac1012-frac16 ight):2=frac13)

Số lớn là :

(left(frac1012+frac16 ight):2=frac12)

Đ/S:

 
*

 

Tổng của nhì phân số đó là:

(frac512.2=frac56)

Phân số trước tiên là:

(left(frac56+frac16 ight):2)(=frac12)

Đáp số:(frac12)

 

Tổng của nhì số là :

(frac512 imes2=frac56)

Phân số trước tiên là :

(left(frac56+frac16 ight):2=frac12)

Phân số lắp thêm nhì là :

(frac56-frac12=frac13)

Đáp số : số thứ nhất :(frac12)

số đồ vật nhị : (frac13)

 

Trung bình cùng của 2 phân số là :

5/12 * 2 = 5/6

Phân số đầu tiên là :

( 5/6 + 1/6 ) : 2 = 1/2

Đ/S : 1/2

 

Tổng của 2 phân số là :

5/12 : 2 = 10/12

Số bé là :

( 10/12 - 1/6 ) : 2 = 1/3

Số bự là :

( 10/12 + 1/6 ) : 2 = 1/2

 

Tong 2 phan so: 5/12.2=10/12

So be:.2=1/3

So lon::2=1/2

Dap so:SB:1/3

SL:1/2

Chuc ban hoc gioi nhoa

 

Tổng của 2 phân số là:

(frac512)x(2)(=)(frac1012)

Số nhỏ nhắn là:

((frac1012)(-)(frac16))(:)(2)(=)(frac13)

Số mập là:

(frac13)(+)(frac16)(=)(frac12)

Đáp số:(frac12)

ae ủng hộ nha .bị âm rùi

 

Trung bình cùng của hai phân số bằng 2 (frac45),phân số sản phẩm công nghệ hai rộng phân số trước tiên là 1(frac34). Tìm phân số sản phẩm nhì.

Bạn đang xem: Giải toán trung bình cộng

 

Trung bình cùng của nhì phân số bằng 2(frac45),phân số đồ vật nhị rộng phân số đầu tiên là 1(frac34). Tìm phân số vật dụng hai.

 

Trung bình cộng của bố phân số bằng(frac3190). Nếu tăng phân sốđồ vật nhị lên gấp rất nhiều lần lần thì mức độ vừa phải cộng của bọn chúng bằng(frac2345). Biết phân số sản phẩm công nghệ nhị hơn phân số sản phẩm tía là(frac215). Tìm phân số đầu tiên.

Xem thêm: Jual Iobit Advanced Systemcare Pro 10 Key + Crack Torrent Free Download

 

Bài 1: Từ các số 0, 3, 2 lập được từng nào số bao gồm 3 chữ số không giống nhau ?

Bài 2: Trên 1 phần đường 1km, tín đồ ta tLong cây phía 2 bên mặt đường, biện pháp 20m tdragon 1 cây( làm việc hai đầu mặt đường là đèn cao áp). Hỏi đoạn đường đó tất cả từng nào cây ?

Bài 4: Trung bình cộng 3 số bằng 150. Trong đó số trước tiên rộng số sản phẩm nhì 15 đơn vị chức năng với kém nhẹm số lắp thêm bố 12 đơn vị chức năng. Tìm số máy cha.

Bài 5: Trung bình cộng của 2 phân số bằng(frac149). Nếu tăng phân số đồ vật nhị gấp 4 lần thì trung bình cộng của chúng bằng(frac9118). Tìm phân số trước tiên.

Bài 7: Trung bình cộng của tử số cùng mẫu mã số của một phân số bằng 16. Nếu vội tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tìm phân số vẫn đến.

Bài 8: Trong vỏ hộp tất cả số bi color tiến thưởng những gấp 4 lần số bi red color. Biết số bi màu sắc xoàn nhiều hơn thế số bi màu đỏ là 75 viên. Hỏi vào hộp bao gồm toàn bộ từng nào viên bi ?