TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 BÀI 12

Bài bao gồm đáp án. Thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài 12: phong trào dân tộc dân công ty ở nước ta từ năm 1919 mang đến năm 1925 (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài xích trắc nghiệm, có phần xem tác dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Vì sao thế hệ tiểu tứ sản biến đổi những phần tử quan trọng của bí quyết mạng dân tộc, dân công ty ở nước ta?

A. Bị thực dân Pháp chèn ép, tệ bạc đãi, khinh thường rẻ.B. Đời sinh sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con phố phá sàn thất nghiệp.C. Câu A đúng, câu B sai.D. Cả câu A, B hồ hết đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 12

Câu 2:Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bạn dạng trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là:

A. “Chuông rè”, “An phái nam trẻ”, “Nhành lúa".B. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”.C. “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”D. “Chuông rè”, “An nam giới trẻ”, “Người nhà quê”.

Câu 3:Những sự kiện nào trên quả đât có ảnh hưởng lớn đến giải pháp mạng nước ta từ sau Chiến tranh quả đât nhất?

A. Sự thành công của biện pháp mạng mon Mười Nga (11 - 1917).B. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến họp báo hội nghị Véc-xai (6 - 1919).C. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng làng hội Pháp (12 - 1920).D. Nước Pháp bị rủi ro kinh tế.

Câu 4: Trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) bao gồm hai sự khiếu nại trong nước tiêu biểu nhất, đó là việc kiện nào?

A. Trào lưu đấu tranh của công nhân cha Son và người công nhân Phú Riềng.B. Cuộc đương đầu đòi nhà cố quyền Pháp thả Phan Bội Châu cùng đám tang Phan Châu Trinh.C. Giờ đồng hồ bom của Phạm Hồng Thái vang nổ trên Sa Diện cùng Nguyễn Ái Quốc, gởi yêu sách đến họp báo hội nghị Véc-xai.D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu.

Câu 5:Khi quốc tế thứ ba (Quốc tế cộng sản) thành lập và hoạt động ở Mát-xcơ-va hồi tháng 2-1919. Cơ hội đó Nguyễn Ái Quốc đã ở đâu?

A. Sống Anh. B. Sống Pháp.C. Làm việc Liên Xô. D. Sinh sống Trung Quốc.

Câu 6:Bác hồ ra đi tìm đường cứu vãn nước vào trong ngày tháng năm nào? trên đâu? Đầu tiên chưng đến nước nào?

A. Ngày 6 - 5 - 1911, tại dùng Gòn, thứ nhất Bác mang lại nước Trung Quốc.B. Ngày 5 - 6 - 1911, trên Phan Thiết, thứ nhất Bác đến nước Pháp.C. Ngày 5 - 6 - 1911, tại sử dụng Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp.D. Tất cả các câu trên hồ hết đúng.

Câu 7:Những tổ chức chính trị như: vn nghĩa đoàn, hội Phục Việt, hội Hưng Nam, đảng thanh niên là chi phí thân của tổ chức nào?

A. Hội vn cách mạng thanh niên.B. Việt nam quốc dân đảng.C. Tân Việt cách mạng đảng.D. Đông Dương cùng sản đảng.

Câu 8:Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền thống trị nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam?

A. Quốc tế Cộng sản được thành lập (2 - 1919).B. Đảng cùng sản Pháp thành lập (12 - 1920).C. Đảng cùng sản Trung Quốc thành lập (7 - 1921).D. Toàn bộ các sự kiện trên.

Câu 9:Cách mạng mon Mười Nga thành công (1917), chưng Hồ đi trường đoản cú nước nào mang đến nước nào để nghiên cứu, học tập tập phương pháp mạng mon Mười Nga.

A. Từ Mĩ lịch sự Nga.B. Từ bỏ Pháp lịch sự Trung Quốc.C. Tự Anh thanh lịch Nga.D. Từ bỏ Anh lịch sự Pháp.

Câu 10:Từ năm 1920 mang đến 1925, Nguyễn Ái Quốc chuyển động chủ yếu đuối ở các nước.

Xem thêm: Cách Gõ Phân Số Trong Word 2007, Cách Đánh Phân Số Trong Word 2007

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.D. Câu A với câu C đúng.

Câu 11:Vì sao Nguyễn Ái Quốc quăng quật phiếu đống ý Quốc tế trang bị III?

A. Nước ngoài này bênh vực cho quyền lợi của những nước ở trong địa.B. Nước ngoài này giúp dân chúng ta đấu tranh chống thực dân Pháp.C. Quốc tế này đề ra đường lối cho bí quyết mạng Việt Nam.D. Thế giới này chủ trương thành lập và hoạt động Mặt trận giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam.

Câu 12:Trong những năm 1919 - 1925 tất cả sự kiện lịch sử vẻ vang nào tiêu biểu gắn với họat động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười NgaB. Nguyễn Ái Quốc cho với công ty nghĩa Mác - Lênin tra cứu ra tuyến phố cứu nước đúng đắn.C. Nguyễn Ái Quốc chuyển yêu sách đến hội nghị Véc-xai.D. Nguyễn Ái Quốc thành lập và hoạt động Hội cấu kết thuộc địa.

Câu 13:Thời gian tháng 6 - 1924 thêm với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc làm việc Liên Xô, đó là sự việc kiện nào?

A. Người tham dự các buổi tiệc nghị nước ngoài nông dân.B. Tín đồ dự Đại hội lần thứ V nước ngoài Cộng sản.C. Tín đồ dự Đại hội thế giới phụ nữ.D. Tín đồ dự Đại hội VII quốc tế Cộng sản.

Câu 14:Ý nghĩa của những hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc giữa những năm 1919 – 19252 là:

A. Nguyễn Ái Quốc chào đón tư tưởng nhà nghĩa Mác - Lê-nin.B. Chuẩn bị vẻ thiết yếu trị, bốn tưởng và tổ chức triển khai cho sự ra đời của bao gồm đảng vô sản ở Việt Nam.C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đầu tranh giải phóng dân tộc.D. Cách mạng việt nam trở thành một bộ phận của giải pháp mạng rứa giới.

Câu 15:Trong vượt trình hoạt động để chuẩn bị cho việc ra đời Đảng cộng sản Việt Nam, chuyển động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã ra mắt tại quảng châu trung quốc (Trung Quốc)?

A. Tham dự tiệc nghị thế giới nông dân.B. Dự đại hội quốc tế Cộng sản.C. Ra báo “Thanh niên”D. Xuất bạn dạng tác phẩm “Bản án cơ chế thực dân Pháp ”.

Câu 16: mâu thuẫn chủ yếu bậc nhất của buôn bản hội việt nam sau chiến tranh thế giới đầu tiên là

A. Giữa công nhân với tư sản.B. Giữa nông dân cùng với địa chủ.C. Giữa nhân dân vn với thực dân Pháp và phản hễ tay sai.D. Giữa tứ sản nước ta với tứ sản Pháp.

Câu 17:Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc thống trị nhiệm kiêm chủ cây bút báo:

A. “Đời sinh sống công nhân”.B. “Người cùng khổ” (Le Paria).C. “Nhân đạo”.D. “Sự thật”.

Câu 18:Sự khiếu nại nào tiếp sau đây gắn tức thời với họat động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?

A. Tham gia Đại hội lần thiết bị V của nước ngoài Cộng sản.B. Thành lập Hội vn Cách mạng Thanh niên.C. Thành lập và hoạt động Hội cấu kết thuộc địa.D. Viết “Bản án chính sách thực dân Pháp ”.

Câu 19: Sau chiến tranh quả đât thứ nhất, trong làng hội vn có những ách thống trị nào?

A. Nông dân, địa chủ.B. Nông dân, địa chủ, công nhân, tiểu tư sản.C. Nông dân, địa chủ, tư sản, tiếu tứ sản.D. Nông dân, địa chủ, công nhân, bốn sản, tiểu tư sản.

Câu 20: Những vận động nào của Hội nước ta Cách mạng giới trẻ gắn bó trực tiếp với sứ mệnh của Nguyễn Ái Quốc?

A. Mở lớp tập huấn chủ yếu trị đào tạo và giảng dạy cán bộ tại quảng châu trung quốc - Trung Quốc, ra báo “Thanh niên `.B. Kín đáo chuyển những tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.C. Công ty trương “Vô sản hóa”D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi nam Định, nhà máy diêm với cưa Bến Thủy.