Tổng Hợp Kiến Thức Tiếng Việt Lớp 1

- trả lời được 2-3 thắc mắc đơn giản về những bức tranh vào SGK. - HS khá, giỏi luyện nói 4-5 câu xoay quanh chủ thể học tập qua những bức tranh vào SGK

Bài 2: b - nhận thấy được chữ với âm b.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức tiếng việt lớp 1

- Đọc được: be.

- vấn đáp được 2-3 thắc mắc đơn giản về các bức tranh trong SGK.

Bài 3:

Dấu dung nhan - phân biệt được dấu sắc với thanh sắc.

Xem thêm: 30+ Mẫu Viết Đoạn Văn Tả Về Cảnh Đẹp Quê Hương Em Lớp 3, 30+ Mẫu Viết Đoạn Văn Tả Về Cảnh Đẹp Quê Hương Em

- Đọc được: bé

- vấn đáp được 2-3 câu hỏi đơn giản về những bức tranh trong SGK.

Bài 4:

Dấu hỏi

Dấu nặng - nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi, lốt nặng và thanh nặng.

- Đọc được: bẻ, bẹ

- trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh vào SGK. - từ tuần 2-3 trở đi, GV cần để ý rèn bốn thế đọc chuẩn cho HS

Bài 5:

Dấu huyền

Dấu sắc - nhận thấy được vệt huyền và thanh huyền, dấu ngã và thanh ngã.

- Đọc được: bè, bẽ.

- vấn đáp được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

 


*
28 trang
*
trvimsat
*
10223
*
16Download
Bạn đang xem đôi mươi trang mẫu mã của tư liệu "Chuẩn kỹ năng môn tiếng Việt lớp 1", để thiết lập tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1Hướng Dẫn cầm Thể:TuầnTên bài xích dạyYêu cầu phải đạtGhi chú1Bài 1: e- nhận biết được chữ và âm e- vấn đáp được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.- HS khá, xuất sắc luyện nói 4-5 câu chuyển phiên quanh chủ thể học tập qua những bức tranh trong SGK bài bác 2: b- nhận ra được chữ với âm b.- Đọc được: be.- vấn đáp được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.Bài 3: dấu sắc- nhận biết được dấu sắc với thanh sắc.- Đọc được: bé- trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về những bức tranh trong SGK.2Bài 4:Dấu hỏiDấu nặng- phân biệt được vết hỏi với thanh hỏi, lốt nặng cùng thanh nặng.- Đọc được: bẻ, bẹ - trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về những bức tranh trong SGK.- từ bỏ tuần 2-3 trở đi, GV cần để ý rèn tứ thế đọc hợp lý cho HS bài bác 5:Dấu huyền vệt sắc - phân biệt được vệt huyền cùng thanh huyền, dấu bổ và thanh ngã.- Đọc được: bè, bẽ.- trả lời được 2-3 thắc mắc đơn giản về các bức tranh trong SGK.Bài 6:be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ- phân biệt được những âm, chữ e,b và dấu thanh: lốt sắc / vệt hỏi / dấu nặng / vết huyền / dấu vấp ngã /.- Đọc được giờ be kết hợp với các dấu thanh be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ- tô được e,b,bé và những dấu thanh bài bác 7 ê,v- Đọc được ê,v,bê,ve; từ cùng dấu ứng dụng- Viết được ê,v,bê,ve ( viết được 1/2 số dòng hình thức trong vở tập viết, tập một )- Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo nhà đề: bế, bé xíu HS khá, giỏi bước đầu nhận ra nghĩa một số trong những từ ngữ thường dùng qua tranh minh hoạ sống SGK; viết được đủ số dòng vẻ ngoài ở vở tập viết 1 tập một.Tập viết tuần 1 Tô những nét cơ phiên bản - sơn được các nét cơ phiên bản theo vở Tập viết 1, tập một - HS khá, giỏi rất có thể viết được những nét cơ bản Tập viết tuần 2: Tập tôe, b, nhỏ bé - Tô cùng viết được những chữ: e, b, bé bỏng theo vở Tập viết 1, tập một TuầnTên bài bác dạyYêu cầu phải đạtGhi chú3Bài 8:l, h - Đọc được l, h, lê, hè; trường đoản cú và những câu áp dụng - Viết được l, h, lê, hè ( viết được ½ số dòng lý lẽ trong vở Tập viết 1, tập một )- Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: le, le - HS khá,giỏi bước đầu nhận ra nghĩa một vài từ ngữ phổ biến qua tranh ( hình ) minh họa ở SGK; viết được đủ số dòng biện pháp trong vở Tập viết 1, tập một.Bài 9:O, C - Đọc được o, c, bò, cỏ; từ bỏ và các câu ứng dụng.- Viết được: o, c, bò, cỏ- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo nhà đề: vó bè.Bài 10:Ô, Ơ - Đọc được ô, ơ, cô, cờ; từ cùng câu ứng dụng.- Viết được: ô, ơ, cô, cờ.- Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo chủ đề: bờ hồ bài xích 11Ôn tập - Đọc được ê, v,l, h, o, c, ô, ơ: các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài xích 7 đến bài xích 11 - Viết được: ê, v,l, h, o, c, ô, ơ:; các từ ngữ, câu vận dụng từ bài 7 đến bài xích 11 - Nghe hiểu với kể được một đoạn truyện theo tranh kể: hổ.Bài 12:I, a - Đọc được i, a, bi, cá; từ và các câu ứng dụng.- Viết được: i, a, bi, cá - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo nhà đề: lá cờ 4Bài 13 n, m - Đọc được: n, m, nơ, me; từ và câu vận dụng - Viết được: n, m, nơ, me - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: ba mẹ, bác mẹ Từ tuần 4 trở đi, HS khá, giỏi biết hiểu trơn bài 14:d, đ- Đọc được: d,đ, dê,đò; trường đoản cú và những câu ứng dụng - Viết được:d,đ, dê,đò - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo công ty đề: dế, cá cờ, bi ve, lá đaBài 15t, th - Đọc được: t,th,tổ,thỏ; từ và các câu áp dụng - Viết được: t,th,tổ,thỏ - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo nhà đề: ổ, tổ bài bác 16:Ôn tập - Đọc được: i,a,n,m,d,đ,t,th; những từ ngữ vận dụng từ bài 12 đến bài bác 16.Viết được: i,a,n,m,d,đ,t,th; những từ ngữ áp dụng từ bài xích 12 đến bài xích 16.- Nghe hiểu cùng kể được một quãng truyện theo tranh truyện kể: cò đi lò dò- HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh TuầnTên bài xích dạyYêu cầu yêu cầu đạtGhi chú4Tập viết tuân 3Lễ, cọ bờ, hổ - Viết đúng những chữ: lễ,cọ,bờ,hổ,bi ve phong cách chữ viết thường, kích thước vừa theo vở Tập viết 1, tập 1.HS khá, tốt viết được đầy đủ số dòng chính sách trong vở Tập viết 1, tập một Tập viết tuân 4mơ, vày ta, thơ - Viết đúng các chữ: mơ,do,ta,thơ,thợ mỏ loại chữ viết thường, kích cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 1. HS khá, tốt viết được đủ số dòng giải pháp trong vở Tập viết 1, tập một 5Bài 17u, ư - Đọc được: u,ư,nụ,thư; trường đoản cú và những câu áp dụng - Viết được: u,ư,nụ,thư - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo công ty đề: thủ đôBài 18 x, ch - Đọc được: x,ch,xe,chó tự và những câu áp dụng - Viết được: x,ch,xe,chó - Luyện nói 2 – 3 câu theo chủ đề: xe cộ bò, xe pháo lu, xe xe hơi Bài 19s,r- Đọc được: s, r, sẽ, rễ; từ và các câu ứng dụng.- Viết được: s, r, sẽ, rễ- Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: rỗ cá bài bác 20k, kh - Đọc được: k, kh, kẻ, khế; tự và các câu ứng dụng.- Viết được: k, kh, kẻ, khế - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo công ty đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu.6Bài 21Ôn tập- Đọc được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; các từ ngữ áp dụng từ bài 17 đến bài xích 21.- Viết được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; các từ ngữ áp dụng từ bài 17 đến bài 21.- Nghe hiểu với kể được một quãng truyện theo tranh truyện kể: thỏ và sư tử HS khá, tốt kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh bài 22p, ph, nh - Đọc được p, ph, nh, phố xá, nhà lá; tự và các câu ứng dụng - Viết được: p, ph, nh, phố xá, đơn vị lá - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: chợ, phố, thị xã.Bài 23g, gh - Đọc được: g, gh, kê ri, ghề gỗ; từ bỏ và những câu ứng dụng.- Viết được: g, gh, con gà ri, ghề mộc - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo nhà đề: con kê ri, kê gô bài xích 24q, qu, gi - Đọc được: q, qu, gi, chợ quê, nắm già; từ bỏ và những câu ứng dụng.- Viết được: q, qu, gi, chợ quê, cụ già - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: xoàn quêTuầnTên bài dạyYêu cầu bắt buộc đạtGhi chú6Bài 25ng, ngh - Đọc được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ; từ với câu ứng dụng.- Viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: bê, nghé, bế.Bài 27y, tr - Đọc được: y, tr, y tá, tre ngà: trường đoản cú và những câu ứng dụng.- Viết được: y, tr, y tá, tre ngà- Luyện nói tự 2 – 3 câu theo chủ đề: nhà trẻ 7Bài 27Ôn tập - Đọc được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; những từ ngữ với câu ứng dụng từ bài bác 22 đến bài bác 27.- Viết được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ với câu ứng dụng - Nghe hiểu cùng kể lại một đoạn câu truyện theo tranh truyện kể: tre ngà.HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh bài 28 Chữ thường chữ hoa - những bước đầu tiên nhận diện được chữ in hoa.- Đọc được câu vận dụng và những chữ in hoa vào câu ứng dụng.- Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo công ty đề: ba vì.Bài 29ia- Đọc được: ia, lá tía tô; trường đoản cú và những câu ứng dụng.- Viết được: ia, tía tô - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo nhà đề: chia quà.Tập viết tuần 5 của tựthợ xẻ- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ phong cách chữ viết thường, độ lớn vừa theo vở Tập viết 1, tập một.HS khá, tốt viết được đầy đủ số dòng nguyên tắc trong vở Tập viết 1, tập một Tập viết tuần 6 nho thô nghé ọ- Viết đúng các chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía hình dáng chữ viết thường, khuôn khổ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.HS khá, xuất sắc viết được đầy đủ số dòng phương pháp trong vở Tập viết 1, tập một TuầnTên bài xích dạyYêu cầu đề xuất đạtGhi chú8Bài 30ua, ưa - Đọc được: ua, ưa, cua bể, ngựa chiến gỗ; tự và những câu ứng dụng.- Viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo chủ đề: thân trưa bài 31Ôn tập - Đọc được: ia, ua, ưa; những từ ngữ cùng câu áp dụng từ bài bác 28 đến bài 31.- Viết được: ia, ua, ưa; các từ ngữ ứng dụng.- Nghe hiểu cùng kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ cùng rùa.HS khá, xuất sắc kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.Bài 32 oi, ai - Đọc được: oi, ai, nhà ngói, nhỏ xíu gái; từ bỏ và những câu áp dụng - Viết được: oi, ai, đơn vị ngói, bé xíu gái - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: Sẻ, ri, bói cá, le le.Bài 33ôi, ơi - Đọc được: ôi, ơi, trái ổi, tập bơi lội; từ bỏ và các câu ứng dụng.- Viết được: ôi, ơi, trái ổi, lượn lờ bơi lội - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: lễ hội Bài 34 ui, ưi - Đọc được: ui, ưi, đồi núi, nhờ cất hộ thư; từ bỏ và các câu áp dụng - Viết được: - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo chủ đề: Đồi núi9Bài 35uôi, ươi- Đọc được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ và câu ứng dụng.- Viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.- Luyện nói tự 2 – 3 câu theo công ty đề: Chuối, bưởi, vú sữa.Bài 36ay,â- ây- Đọc được: ay,â,ây, mấy bay, nhảy dây; từ cùng câu ứng dụng.- Viết được: ay,â,ây, mấy bay, dancing dây - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe.Bài 37 Ôn tập - Đọc được các vần có xong bằng I / y; từ bỏ ngữ, câu áp dụng từ bài xích 32 đến bài 37.- Viết được những vần, từ ngữ áp dụng từ bài bác 32 đến bài bác 37.- Nghe hiểu với kể được một đoạn truyện theo tranh đề cập truyện: Cây khế HS khá, xuất sắc kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh bài xích 38eo,ao - Đọc được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao; từ và đoạn thơ ứng dụng.- Viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao 5 cánh - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo công ty đề: Gió, may, mưa, bảo,lũ Tập viết tuần 7 xưa cơ mùa dưa - Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, con gà mái, hình dạng chữ viết thường, độ lớn vừa theo vở Tập viết 1, tập một.HS khá, tốt viết được đủ số dòng cách thức trong vở Tập viết 1, tập một.Tập viết tuần 8 đồ đùa tươi cười- Viết đúng những chữ: đồ dùng chơi, tươi mỉm cười ngày hội, vui vẻ, hình dạng chữ viết thường, kích thước vừa theo vở Tập viết 1, tập một.HS khá, giỏi viết được đủ số dòng hiện tượng trong vở Tập viết 1, tập một 10Bài 39au, âu - Đọc được: au,âu,cây cau, dòng cầu; tự và những câu ứng dụng.- Viết được: au, âu, cây cau, dòng cầu - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo chủ đề:Bà cháuBài 40iu, êu- Đọc được: iu, êu, lưỡi rìu, loại phễu; từ với câu ứng dụng:- Viết được:- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo công ty đề: Ai cần mẫn TuầnTên bài xích dạyYêu cầu bắt buộc đạtGhi chú10Ôn tập - Đọc được những âm, vần, các từ, câu vận dụng từ bài xích 1 đến bài 40.- Viết được các âm, vần, các từ vận dụng từ bài xích 1 đến bài xích 40.- Nói được 2-3 câu theo chủ đề đã học.HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh đánh giá giữahọc kì 1 - Đọc được các âm, vần, các từ, câu vận dụng từ bài bác 1 đến bài 40, vận tốc 1 ... C trơn tuột cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ầm ỉ, chó vện, chăng dây, ăn no, xoay tròn, đun nấu cơm. Bước đầu tiên biết ngắt nghỉ tương đối ở cuối mỗi mẫu thơ, khổ thơ.- Hiểu văn bản bài: Đặc điểm ngộ nghĩnh của những con vật, đồ vật trong nhà, xung quanh đồng.- trả lời được thắc mắc 2 ( SGK )Chính tả nhắc cho nhỏ nhắn nghe - Nghe - viết đúng chuẩn 8 dòng dầu bài bác thơ kể cho bé xíu nghe trong tầm 10 – 15 phút.- Điền đúng vần ươc, ươt; chữ ng, ngh vào nơi trống bài bác tập 2,3 ( SGK ) Tập phát âm Hai mẹ - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn. Những bước đầu tiên biết nghỉ tương đối ở chổ có dấu câu.- Hiểu câu chữ bài: Cậu em quán triệt chị nghịch đồ chơi của bản thân và cảm thấy buồn bực vì không có người thuộc chơi.Trả lời thắc mắc 1,2 ( SGK ) đề cập chuyệnDê con nghelời người mẹ - nói lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và thắc mắc gợi ý dưới tranh.- Hiểu ngôn từ câu chuyện: Dê con do biết nghe lời chị em nên đang không mắc mưu Sói. Sói bị thất bại, tiu nghỉu quăng quật đi.HS tốt kể được toàn cục câu chuyện 32Thiên nhiên đất nướcTập hiểu Hồ Gươm- Đọc trơn tuột cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: khổng lồ, long lanh, lấp ló, xum xuê. Bước đầu tiên biết ngắt nghỉ ngơi hơi tại đoạn có vết câu.- Hiểu văn bản bài: hồ hoàn kiếm là một cảnh đẹp của hà nội Hà Nội.Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK ) Tập viết tô chữ hoa S,T- sơn được những chữ chiếc S,T.- Viết đúng những vần: ươm, ướp, iêng, yêng; những từ ngữ: lượm lúa, nườm nượp, tiếng chim, con yểng hình dáng chữ viết thường, kích cỡ chữ theo theo vở Tập viết 1, tập nhì ( mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần )HS khá, tốt viết gần như nét, dản đúng qui bí quyết và viết đầy đủ số dòng, số chữ cách thức trong vở tập viết 1, tập 2Chính tả hồ Gươm- quan sát sách hoặc bảng, chép lại mang đến đúng đoạn, “ cầu thê hút color son... Cổ đại ”: trăng tròn chữ trong khoảng 8 – 10 phút.- Điền đúng vần ươm, ươp; chữ c, k vào chỗ trống bài bác tập 2,3 ( SGK )Tập đọcLuỹ tre - Đọc trót lọt cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: Luỹ tre, rì rào, gọng vó, bòng râm. Bước đầu biết nghỉ khá ở cuối mỗi loại thơ, khổ thơ.- Hiểu câu chữ bài: Vẻ đẹp của luỹ tre vào số đông lúc khác nhau trong bài.Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK ) TuầnTên bài xích dạyYêu cầu đề nghị đạtGhi chú32Thiên nhiên đất nướcChính tả Luỹ tre- Tập chép chính xác khổ thơ đầu bài xích thơ Luỹ tre trong vòng 8 -10 phút.- Điền đúng chữ l tốt n vào địa điểm trống; vết hỏi xuất xắc dấu xẻ vào phần nhiều chữ in nghiêng.Bài tập (2) a hoặc b.Tập phát âm Sau nhỏ mưa - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: mưa rào, râm bụt, xanh bóng, nhởn nhơ, sáng sủa rực, khía cạnh trời, quây quanh, vườn. Những bước đầu tiên biết ngắt nghỉ ngơi hơi ở chỗ có vết câu - Hiểu câu chữ bài: bầu trời, khía cạnh đất phần lớn vật đều tươi vui sao trậm mưa rào.Trả lời thắc mắc 1 ( SGK ) nói chuyện con rồng con cháu tiên - kể được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh và thắc mắc gợi ý bên dưới tranh.- hiểu chân thành và ý nghĩa chuyện: Lòng tự hào của dân tộc ta về xuất phát cao quý, rất linh thiêng của dân tộc.HS khá, giỏi,kể được cục bộ câu chuyện theo tranh 33Nhà ngôi trường Tập hiểu Cây bàng - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: sừng sửng, khẳng khiu, trụi là, đưa ra chít. Những bước đầu biết nghỉ ngơi hơi ở phần có dấu câu.- Hiểu ngôn từ bài: Cây bàng thân thiết với ngôi trường học. Cây bàng mỗi mùa có điểm lưu ý riêng.Trả lời câu hỏi 1 ( SGK ) Tập viết sơn chữ hoa U, Ư, V- đánh được những chữ hoa: U, Ư, V- Viết đúng các vần: khoảng chừng trời, áo khoác, khăn dỏ, măng non hình trạng chữ viết thường, kích thước chữ theo theo vở Tập viết 1, tập hai ( mỗi từ ngữ viết được tối thiểu 1 lần ) HS khá, tốt viết đầy đủ nét, dản đúng qui bí quyết và viết đầy đủ số dòng, số chữ chế độ trong vở tập viết 1, tập 2Chính tả Cây bàng - nhìn sách hoặc bảng, chép lại cho đúng đoạn “ Xuân sang... Cho đến khi xong ” 36 chữ trong tầm 15 – 17 phút.- Điền đúng vần oang, oac; chữ g, gh vào chỗ trống bài xích tập 2, 3 ( SGK ) Tập gọi Đi học - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lên nương, cho tới lớp, mùi hương rừng, nước suối. Những bước đầu tiên biết nghỉ hơi ở cuối mỗi cái thơ khổ thơ.- Hiểu nội dung bài: Bạn bé dại đã tự cho trường. Đường từ nhà mang lại trường khôn cùng đẹp. Ngôi ngôi trường rất dễ thương và tất cả cô giáo hát hết sức hay.Trả lời được thắc mắc 1 ( SGK ) bao gồm tảĐi học tập - Nghe - viết đúng mực hai khổ thơ đầu bài bác thơ Đi học trong khoảng 15 – đôi mươi phút - Điền đúng vần nạp năng lượng hay ăng; chữ ng tuyệt ngh vào địa điểm trống bài bác tập 2, 3 ( SGK )TuầnTên bài dạyYêu cầu nên đạtGhi chú33Nhà trường Tập đọcNói dồihại thân - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng. Bước đầu tiên biết ngủ hơi ở vị trí có lốt câu.- đọc được lời khuyên nhủ của câu chuyện: không nói dối có tác dụng mất lòng tin của tín đồ khác, sẽ có lúc hại tới chúng ta thân.Trả lời thắc mắc 1 ( SGK ) nhắc chuyệnCô chủ ngần ngừ quý tình chúng ta - nói được từng đoạn mẩu truyện dựa theo tranh và thắc mắc gợi ý bên dưới tranh.- biết được lời khuyên nhủ của truyện: Ai ngần ngừ quý tình bạn, ngưòi ấy đã sống cô độc.HS khá, xuất sắc kể được toàn cục câu chuyện theo tranh.34Gia đìnhTập đọcBác đưa thư - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: mừng quýnh, nhễ nhại, mát lạnh, lễ phép. Bước đầu tiên biết ngủ hơi tại đoạn có vết câu.- Hiểu ngôn từ bài: chưng đưa thư vất vả trong câu hỏi đưa thư tới đầy đủ nhà. Các em cần thương yêu và chăm lo Bác.Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK ) Tập viếtTô chữ hoaX, Y- đánh được những chữ hoa X, Y- Viết đúng các vần: inh, uynh, ia, uya; các từ ngữ: bình minh, phụ huynh, tia chớp, tối khuya kiểu dáng chữ viết thường, độ lớn chữ theo theo vở Tập viết 1, tập nhị ( mỗi từ ngữ viết được tối thiểu 1 lần ) HS khá, xuất sắc viết hầu như nét, dản đúng qui cách và viết đầy đủ số dòng, số chữ cách thức trong vở tập viết 1, tập 2Chính tả bác bỏ đưa thư - Tập chép đúng đoạn “ chưng đưa thư... Mồi hôi nhể nhải ” khoảng tầm 15 – 20 phút.- Điền đúng vần inh, uynh; chữ c, k vào nơi trống.Bài tập 2,3 ( SGK ) Tập đọc làm cho anh - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: làm cho anh, người lớn, dỗ dành, dịu dàng. Những bước đầu tiên biết nghỉ hơi ở cuối mỗi chiếc thơ, khổ thơ.- Hiểu ngôn từ bài: các bạn phải thương yêu em, nhịn nhường nhịn em.Trả lời được thắc mắc 1 ( SGK ) thiết yếu tảChia vàng - chú ý sách hoặc bảng, chép lại và trình bày chia quà trong tầm 15 – trăng tròn phút.- Điền đúng chữ s tốt x; v xuất xắc d vào vị trí trống.Bài tập ( 2)a hoặc b Tập phát âm Ngườitrồng na - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lúi húi, quanh đó vườn, trồng na, ra quả. Bước đầu biết nghỉ hơi ở vị trí có lốt câu.- Hiểu câu chữ bài: cụ già trồng na cho nhỏ cháu hưởng. Bé cháu sẽ luôn nhớ công ơn của tín đồ đã trồng trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK ) TuầnTên bài dạyYêu cầu buộc phải đạtGhi chú34Gia đìnhKể chuyệnHai giờ kì lạ- kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và thắc mắc gợi ý bên dưới tranh.- Biết được chân thành và ý nghĩa câu chuyện: lễ phép, lịch lãm sẽ được mọi bạn quý thích và hỗ trợ HS khá, giỏi kể được tổng thể câu chuyện theo tranh 35Thiên nhiênđấtnước Tập đọc hero biển cả - Đọc trót lọt cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: cấp tốc vun vút, săn lùng, bờ biển, nhảy đầm dù. Những bước đầu tiên biết nghỉ tương đối ở chổ có dấu câu.- Hiểu nội dung bài: Cá heo là loài vật thông minh, là bạn của người, Cá heo đã những lần giúp bạn thoát nạn trên biển.Trả lời câu hỏi 1, 2 ( SGK ) Tập viết Viết chữ số 0... 9 - Biết viết các chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.- Viết đúng các vần: ân, uân, oăt, oăc; các từ ngữ: thân thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc thứ hạng chữ viết thường, cỡ chữ theo theo vở Tập viết 1, tập hai ( từng từ ngữ viết được ít nhất 1 lần ) HS khá, tốt viết các nét, dản đúng qui cách và viết đầy đủ số dòng, số chữ vẻ ngoài trong vở tập viết 1, tập 2Chính tảloài cá hợp lý - chú ý sách hoặc bảng, chép lại và trình diễn đúng bài xích Loài cá thông minh: 40 chữ trong tầm 15 – trăng tròn phút.- Điền đúng vần ân, uân; chữ g, gh vào khu vực trống.Bài tập: 2,3 ( SGK )Tập gọi Ò...ó...o- Đọc trơn tru cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: quả na, trứng cuốc, uốn câu, bé trâu. Bước đầu tiên biết ngủ hơi ở trong phần ngắt mẫu thơ.- Hiểu nội dung bài: Tiếng kê gáy báo hiệu một ngày mới đang đến, muôn thiết bị đang phệ lên, đơm bông, kết trái.Trả lời câu hỏi 1 ( SGK ) HS khá, xuất sắc trả lời thắc mắc 2 ( SGK )Chính tả Ò...ó...o- Nghe - viết chính xác 13 cái đầu bài bác thơ Ò...ó...o: 30 chữ trong tầm 10 – 15 phút - Điền đúng vần oăt hoặc oăc; chữ ng hoặc ngh vào địa điểm trống bài tập 2, 3 ( SGK )Ôn tập Bài rèn luyện ( 1 hoặc 2 )- Đọc trót lọt cả bài lăng hồ chí minh hoặc gửi lời kính chào lớp Một. Những bước đầu biết nghỉ tương đối ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.- Hiểu nội dung bài:+ Đi trên quảng trường Ba Đình đẹp mắt nắng mùa thu, bạn nhỏ tuổi bâng khuâng nhớ bác Hồ trong thời gian ngày Tuyên ngôn Đọc lập ( Bài lăng bác hồ chí minh ) + chia tay lớp 1, bạn nhỏ dại lưu luyến với bao kĩ niệm quan tâm và gia sư kính quí ( bài bác Gửi lời kính chào lớp Một )GV chọn một trong 2 bài bác cho HS ôn tập TuầnTên bài bác dạyYêu cầu đề xuất đạtGhi chú35Thiên nhiênđấtnước Ôn tập- Tập chép:+ Chép lại và trình bày đúng bài Quả Sồi; tìm kiếm tiếng trong bài có vần anh, ach; điền vần anh hoặc ach vào địa điểm trống bài tập 2, 3 ( SGK ) + ( Hoặc ) Chép lại và trình diễn đúng bài xích quyển sách mới: search tiếng trong bài bác có vần anh hoặc ach vào khu vực trống. Bài tập 2, 3 ( SGK ) Ôn tậpBài luyện tập ( 3 hoặc 4 ) - Đọc trơn tru cả bài xích Hai cậu bé và hai người bố hoặc mùa thu ở vùng cao. Bước đầu tiên biết ngủ hơi ở đoạn có lốt câu.- Hiểu nội dung bài:+ Nghề như thế nào của phụ huynh cũng phần lớn đáng quý do đều hữu dụng cho mọi người ( bài xích Hai cậu nhỏ nhắn và nhị người ba )+ ngày thu ở vùng cao thiệt đẹp, cuộc sống thường ngày lao đụng của tín đồ vùng cao thật đáng yêu ( Bài ngày thu ở vùng cao )- Tập chép:+ Chép lại và trình bày đúng bài Xỉa cá mè; điền vần iên, iêng hoặc uyên vào khu vực trống.Bài tập 3 ( SGK ) + ( Hoặc ) Chép lại và trình diễn đúng bài bác Ông em; điền vần ươi hoặc uôi vào vị trí trống.Bài tập 3 ( SGK ) GV chọn một trong 2 bài bác cho HS ôn tập bình chọn cuốihọc kì II- Đọc được các bài ứng dụng theo yêu cầu bắt buộc đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng: 30 tiếng / phút; trả lời 1 – 2 câu hỏi về nội dung bài bác đọc.- Viết được những từ ngữ, bài ứng dụng theo yêu thương cầu yêu cầu đạt về kỹ năng kĩ năng: 30 chữ / 15 phút,Hết