TOÁN LỚP 7 BÀI 9 SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Giải bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Sách VNEN tân oán 7 tập 1 trang 31. Phần dưới vẫn khuyên bảo vấn đáp với lời giải các thắc mắc vào bài học. Cách thức làm chi tiết, dễ nắm bắt, Hi vọng những em học sinh thay giỏi kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Hoạt hễ khởi động

Viết những phân số sau dưới dạng số thập phân

Ta làm như sau: 

*

B. Hoạt rượu cồn xuất hiện kiến thức

1. Đọc kĩ văn bản sau:

Số thập phân hữu hạn

Các số thập phân 0,5; 0,15 cùng 0,125 còn được gọi là số thập phân hữu hạn.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 9 số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn

Ví dụ: Các số -2,5; 0,38; 7,125 là các số thập phân hữu hạn

2. a) Viết những số sau bên dưới dạng số thập phân: $frac512$; $frac411$.

Ta có tác dụng nhỏng sau:

*

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Số 0,4166.... là một vài thập phân vô hạn tuần hoàn. Số 0,4166.... được viết gọn là 0,41(6), kí hiệu (6) chỉ rằng chữ số 6 được tái diễn vô hạn lần, số 6 gọi là chu kì của số thập phân vô hạn tuần trả 0,41(6).

Tương tự:

0,3636... = 0,(36) là một số thập phân vô hạn tuần trả bao gồm chu kì 36

-1,5454... = -1,(54) là số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì 54.

Xem thêm: Guide Renekton Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Lên Đồ Cho Tướng Renekton

c) Viết các phân số tiếp sau đây bên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần trả cùng chỉ ra chu kì của nó: $frac73$; $frac-165$; $frac1225$; $frac-1920$; $frac78$.

Trả lời:

$frac73$ = 2,33333… = 2,(3) là một số trong những thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì là 3;

$frac-165$ = -3,2 là một số thập phân hữu hạn;

$frac1225$ = 0,48 là một số trong những thập phân hữu hạn;

$frac-1920$ = 0,95 là một trong những thập phân hữu hạn; 

$frac78$ = 0,875 là một số thập phân hữu hạn.

3. Đọc kĩ câu chữ sau

Người ta minh chứng được rằng từng số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là một số hữu tỉ.Mỗi số hữu tỉ được trình diễn vị một vài thập phân hữu hạn hoặ vô hạn tuần trả. Ngược lại, từng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần trả đa số màn trình diễn một trong những hữu tỉ.

Ví dụ: 0,(2) = 0,(1).2 = $frac19$.2 = $frac29$