Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 99

Tài liệu giải Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập theo như đúng nôi dung vào Toán 5 SGK trang 99 mà các em học viên lớp 5 được học. Những em đề xuất đọc đề bài bác và nghĩ biện pháp làm trước khi xem thêm tài liệu giải Toán này để nhớ lâu, vận dụng kiến thức hình tròn vào bài xích hiệu quả.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 99 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài bác 1 - Giải Toán 5 trang 99

Đề bài:Tính chu vi của hình tròn có nửa đường kính r:a) r = 9 m; b) r = 4,4 dm; c) r = 2.(1/2) cm

Phương pháp giải:Các em áp dụng công thức tính chu vi hình tròn: C = r x 2 x pi (Chu vi hình trụ bằng cung cấp kính hình tròn nhân 2, rồi đem nhân số pi); gắng số đã đến lần lượt vào cách làm để tìm kiếm ra tác dụng tương ứng. 

Đáp án:Chu vi của hình tròn là:a) 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)b) 4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)c) r = 2.(1/2)cm = 2,5cm2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)Đáp số:a) 56,52m; b) 27,632 (dm); c) 15,7 (cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 99

2. Giải bài bác 2 trang 99 SGK Toán 5

Đề bài:a) Tính đường kính hình tròn trụ có chu vi C = 15,7m.b) Tính cung cấp kính hình tròn trụ có chu vi C = 18,84dm

Phương pháp giải:a) áp dụng công thức: C = d x pi => d = C : pi (Muốn tìm đường kính hình tròn, ta đem chu vi hình tròn chia cho số pi)b) vận dụng công thức: C = r x 2 x pi => r = C : r : pi (Muốn tìm nửa đường kính hình tròn, ta lấy chu vi hình trụ đem phân tách cho 2, rồi phân tách cho số pi)* giữ ý: quý giá của số pi = 3,14. 

Đáp án:a) Theo đề bài, ta có: d x 3,14 = C=> d x 3,14 = 15,7=> d = 15,7 : 3,14=> d = 5Vậy đường kính của hình trụ bằng 5m.b) Theo đề bài, ta có: r x 2 x 3,14 = C=> r x 2 x 3,14 = 18,84=> r x 6,28 = 18,84=> r = 3Vậy nửa đường kính của hình trụ bằng 3dm.

3. Giải bài bác 3 - Giải Toán lớp 5 bài rèn luyện trang 99

Đề bài:Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.a) Tính chu vi của bánh xe pháo đó.b) fan đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét trường hợp bánh xe pháo lăn trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng ?

Phương pháp giải:a) Tính chu vi của bánh xe bằng phương pháp áp dụng phương pháp tính chu vi hình tròn: C = d x 2 (d là 2 lần bán kính hình tròn)b) - Tính quãng lối đi được lúc bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng, bởi cách: rước chu vi bánh xe mang nhân cùng với 10 - Tính quãng lối đi được khi bánh xe pháo lăn trên mặt đất 100 vòng, bởi cách: đem chu vi bánh xe đem nhân với 100. 

Đáp án:a) Chu vi của bánh xe pháo là: 0,65 x 3,14 = 2,041 (m)b) Quãng đường đi được khi bánh xe cộ lăn cùng bề mặt đất 10 vòng là: 2,041 x 10 = 20,41 (m)Quãng lối đi được khi bánh xe pháo lăn xung quanh đất 100 vòng là: 2,041 x 100 = 204,1 (m) Đáp số: a) 2,041 (m); b) 20,41 (m); 204,1 (m).

4. Giải bài bác 4 - Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 99

Đề bài:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Cho nửa hình trụ H (xem hình vẽ). Chu vi H là:A. 18,84cmB. 9,42cmC. 24,84cmD. 15,42cm

*

Phương pháp giải:Quan liền kề trên hình vẽ, ta có: Đường kính d = 6cm=> Tính chu vi hình trụ có đường kính d = 6cm theo công thức: C = d x 2 (d là 2 lần bán kính hình tròn)- Tính nửa chu vi hình tròn bằng cách: đem chu vi hình trụ (kết quả vừa kiếm tìm được) đem phân tách cho 2- Tính chu vi của hình H bởi cách: rước nửa chu vi hình trụ ( vừa kiếm tìm được) đem cùng với 2 lần bán kính d = 6. 

Đáp án:Chu vi của hình tròn có 2 lần bán kính 6cm là:6 x 3,14 = 18,84 (cm)Nửa chu vi của hình tròn trụ là:18,84 : 2 = 9,42 (cm)Chu vi của hình H là:9,42 + 6 = 15,42 (cm)=> Đáp án D.

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 99 (ngắn gọn)

Bài 1 Giải Toán 5 trang 99Tính chu vi của hình tròn có bán kính r:a) r = 9m; b) r = 4,4dm; c) r = 2.(1/2)cmChu vi của hình trụ là:a) 9 x 2 x 3,14 = 56,52 (m)b) 4,4 x 2 x 3,14 = 27,632 (dm)c) r = 2.(1/2)cm = 2,5cm2,5 x 2 x 3,14 = 15,7 (cm)Đáp số: a) 56,52m; b) 27,632 (dm); c) 15,7 (cm).

Xem thêm: Giải Mã Phoenix Force Là Gì, Kẻ Thù Tối Thượng Trong 'X

Bài 2 Giải Toán 5 trang 99a) Tính con đường kính hình trụ có chu vi C = 15,7m.b) Tính buôn bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84dmLời giải:Theo đề bài, ta có:d x 3,14 = Cd x 3,14 = 15,7d = 15,7 : 3,14d = 5Vậy đường kính của hình tròn trụ bằng 5m.b) Theo đề bài, ta có:r x 2 x 3,14 = Cr x 2 x 3,14 = 18,84r x 6,28 = 18,84r = 3Vậy bán kính của hình trụ bằng 3dm.

Bài 3 Giải Toán 5 trang 99Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.a) Tính chu vi của bánh xe đó.b) tín đồ đi xe đạp điện sẽ đi được bao nhiêu mét nếu như bánh xe lăn cùng bề mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng ?a) Chu vi của bánh xe cộ là: 0,65 x 3,14 = 2,041 (m)b) Quãng lối đi được lúc bánh xe pháo lăn xung quanh đất 10 vòng là:2,041 x 10 = 20,41 (m)Quãng lối đi được lúc bánh xe pháo lăn cùng bề mặt đất 100 vòng là:2,041 x 100 = 204,1 (m)Đáp số: a) 2,041 (m); b) 20,41 (m), 204,1 (m).

Bài 4 Giải Toán 5 trang 99Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:Cho nửa hình trụ H (xem hình vẽ). Chu vi H là:A. 18,84cmB. 9,42cmC. 24,84cmD. 15,42cm

*
Lời giải:Chu vi của hình trụ có đường kính 6cm là:6 x 3,14 = 18,84 (cm)Nửa chu vi của hình trụ là: 18,84 : 2 = 9,42 (cm)Chu vi của hình H là : 9,42 + 6 = 15,42 (cm)=> Đáp án D.

-------------- HẾT ----------------

Chi tiết nội dung phần Trừ nhị số thập phân để sở hữu sự chuẩn bị tốt nhất cho bài học này.

https://gamesbaidoithuong.com/giai-bai-tap-trang-99-sgk-toan-5-luyen-tap-38604n.aspx Trên đó là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 99, Luyện tập đầy đủ bỏ ra tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Diện tích hình tròn trụ qua phần Giải Toán lớp 5 trang 100 và bài rèn luyện trang 100 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 100, Luyện tập để học tốt Toán 5 hơn.