Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 169

Với giải bài xích tập Toán lớp 5 trang 169, 170 rèn luyện chung chi tiết giúp học tập sinh thuận tiện xem với so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài xích tập môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 169


Giải Toán lớp 5 trang 169, 170 luyện tập chung

Video giải Toán lớp 5 trang 169, 170 rèn luyện chung

Toán lớp 5 trang 169 bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Fan ta trồng rau củ trên miếng vườn đó, mức độ vừa phải cứ 10m2 chiếm được 15kg rau. Hỏi trêm cả miếng vườn đó người ta thu hoạch được từng nào ki-lô-gam rau củ ?

Lời giải

Tổng chiều dài với chiều rộng là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

80 - 30 = 50 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

50 × 30 = 1500 (m2)

Số rau củ thu được bên trên 1m2là:

15 : 10 = 1,5 (kg)

Số rau củ thu được trên cả miếng vườn là:

1,5 × 1500 = 2250 (kg)

Đáp số: 2250 kilogam rau

Toán lớp 5 trang 169 bài 2: Đáy của một hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 60cm, chiều rộng lớn 40cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hộp là 6000cm2.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 4, Bài Tập Tiếng Anh 6 Unit 4 My Neighbourhood

Lời giải

Chu vi lòng hình chữ nhật là:

(60 + 40) × 2 = 200 (cm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

6000 : 200 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Toán lớp 5 trang 170 bài xích 3: Một mảnh đất được vẽ trên phiên bản đồ tỉ trọng 1 : 1000 (xem hình vẽ). Tính chu vi và ăn diện tích mảnh đất đó.

*

Lời giải

1cm trên bạn dạng đồ ứng cùng với độ dài thật là 1000cm hay 10m.

Vậy thực tế thì:

AB = 50m; AE = BC = 25m;CD = 30m; DE = 40m

Chu vi mảnh đất nền là:

50 + 25 + 30 + 40 + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật ABCE là:

50 × 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác là:

12×40×30=600  (m2)

Diện tích cả mảnh đất nền ABCDE là:

1250 + 600 = 1850 (m2)

Đáp số: Chu vi: 170m; diện tích s: 1850m2

Bài giảng Toán lớp 5 trang 169, 170 luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 170 một trong những dạng câu hỏi đã học

Toán lớp 5 trang 171 rèn luyện phần 1

Toán lớp 5 trang 171, 172 rèn luyện phần 2

Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 173, 174, 175 Ôn tập vẽ biểu đồ

----------------------------------------------------------------------------------