Toán lớp 5 bài phân số thập phân

Khái niệm: Các phân số có mẫu số là (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...) được Hotline là những phân số thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài phân số thập phân


Ví dụ: các phân số (dfrac310;,dfrac99100;,dfrac1231000) là các phân số thập phân.

Crúc ý: gồm một vài phân số hoàn toàn có thể viết thành phân số thập phân.

2. Một số dạng bài xích tập

Dạng 1 : Đọc – viết phân số thập phân

Cách gọi – viết phân số thập phân giống như như các phân số thường thì.

lúc hiểu phân số ta hiểu tử số trước rồi gọi “phần”, kế tiếp phát âm mang đến mẫu số.

khi viết số thập phân, tử số là số tự nhiên viết bên trên gạch ốp ngang, mẫu mã số là số thoải mái và tự nhiên không giống (0) viết bên dưới gạch ngang.

Ví dụ:

- Phân số (dfrac710) được đọc là bảy phần mười.

Xem thêm: " Thông Báo Tiếng Anh Là Gì ? “Thông Báo” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

- Phân số “nhị mươi tía phần một trăm” được viết là (dfrac23100).

Dạng 2: So sánh hai phân số thập phân

Cách so sánh nhị phân số thập phân tương tự nhỏng cách so sánh hai phân số thường thì.

Ví dụ: Điền vết thích hợp vào khu vực chấm: (dfrac310 cdot cdot cdot dfrac710,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac72100 cdot cdot cdot dfrac53100).

Cách giải:

So sánh hai phân số (dfrac310) với (dfrac710) ta thấy đều sở hữu mẫu số là (10) cùng (3 53) yêu cầu (dfrac72100 > dfrac53100.)

Vậy: (dfrac310 dfrac53100 .)

Dạng 3: Chuyển đổi một số trong những phân số chưa hẳn là phân số thập chia thành phân số thập phân


Phương pháp giải:

- Tìm một số trong những làm thế nào cho số kia nhân với mẫu mã số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- Nhân cả tử số và mẫu mã số cùng với thuộc số đó để được phân số thập phân.

Hoặc :

- Tìm một số sao cho mẫu số phân chia mang đến một vài thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- Chia cả tử số với mẫu mã số với cùng số đó và để được phân số thập phân.

lấy ví dụ : Chuyển những phân số sau thành phân số thập phân:(dfrac12;,,dfrac45 ;,,dfrac84200)

Cách giải:

Ta thấy $2 imes 5 = 10;,,,5 imes 2 = 10;,,,200:2 = 100;,,84:2 = 42$ .

Vậy ta có thể gửi các phân số đang cho thành phân số thập phân nhỏng sau:

$eginarraycccccdfrac12 = dfrac1 imes 52 imes 5 = dfrac510;,,,,,,,,,,,,,dfrac45 & , = dfrac4 imes 25 imes 2 = dfrac810;,,,,,,,,,,,,dfrac84200 = dfrac84:2200:2 = dfrac42100\,endarray$