Toán lớp 4 trang 167, 168

Bài 1, 2, 3 trang 167, bài bác 4, 5 trang 168 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Ôn tập về những phép tính cùng với phân số. Bài xích 5. Nhỏ sên trước tiên trong 15 phút bò được 2/5 m, bé sên thiết bị hai trong 1/4 giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn?


Bài 1 trang 167 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính:

a) (dfrac27+ dfrac47) ; (dfrac67- dfrac27) ; (dfrac67-dfrac47) ; (dfrac47+dfrac27) ;

b) (dfrac13+ dfrac512) ; (dfrac912 - dfrac13) ; (dfrac912 - dfrac512) ; (dfrac512 + dfrac13).

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 167, 168

Phương pháp:

- mong mỏi cộng (hoặc trừ) nhị phân số cùng chủng loại số ta cùng (hoặc trừ) nhị tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

- mong mỏi cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số hai phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhị phân số đang quy đồng chủng loại số.

Lời giải:

*

Bài 2 trang 167 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính:

*

 

Lời giải:

a) (dfrac27 + dfrac35=dfrac1035 + dfrac2135=dfrac3135)

(dfrac3135 - dfrac27=dfrac3135 - dfrac1035=dfrac2135=dfrac35)

(dfrac3135 - dfrac35=dfrac3135 - dfrac2135=dfrac1035=dfrac27)

(dfrac35 + dfrac27=dfrac2135 + dfrac1035=dfrac3135)

b) (dfrac34+ dfrac16=dfrac912+ dfrac212=dfrac1112)

(dfrac1112 - dfrac34=dfrac1112 - dfrac912=dfrac212=dfrac16)

(dfrac1112- dfrac16=dfrac1112- dfrac212=dfrac912=dfrac34) 

(dfrac16+ dfrac34=dfrac212+ dfrac912=dfrac1112) 

Bài 3 trang 167 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tìm (x) :

a) ( dfrac29 + x =1; ) b) (dfrac67 - x = dfrac23) ; c) (x - dfrac12= dfrac14).

Phương pháp:

Áp dụng những quy tắc:

- mong tìm số hạng chưa chắc chắn ta đem tổng trừ đi số hạng đang biết.

Xem thêm: Học Tốt Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 At Home, Bài Nghe Nói Tiếng Anh Lớp 7 Unit 3 At Home

- mong muốn tìm số trừ ta đem số bị trừ trừ đi hiệu.

- hy vọng tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải:

*

Bài 4 trang 168 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Diện tích của vườn hoa đơn vị trường được thực hiện như sau:

3/4 diện tích s vườn hoa dùng để trồng những loại hoa, 1/5 diện tích s vườn hoa để triển khai đường đi, diện tích s phần còn sót lại của vườn cửa hoa nhằm xây bồn tắm (như hình vẽ):

*

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích s vườn hoa ?

b) Biết sân vườn hoa là hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 15m. Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông ?

Lời giải:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 20m

Chiều rộng: 15m

Trồng hoa: (dfrac34) diện tích

Đường đi: (dfrac15) diện tích vườn

a) diện tích s xây bể nước: ....diện tích vườn

b) diện tích s xây bể nước: ... ?

Bài giải

a) Coi diện tích vườn hoa là (1) 1-1 vị.

Diện tích nhằm trồng hoa và làm lối đi chiếm số phần diện tích s vườn hoa là:

(dfrac34 + dfrac15) = (dfrac1920) (diện tích vườn cửa hoa)

Diện tích nhằm xây bể nước chiếm số phần diện tích vườn hoa là:

(1 - dfrac1920) = (dfrac120) (diện tích vườn hoa)

b) diện tích vườn hoa là:

(20 imes 15 = 300;(m^2) )

Diện tích nhằm xây bồn nước là:

( 300 imes dfrac120 = 15 ;(m^2)) 

Đáp số: a) (dfrac120) diện tích vườn hoa;

b) (15m^2).

Bài 5 trang 168 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được 2/5 m, nhỏ sên sản phẩm công nghệ hai trong 1/4 giờ trườn được 45cm. Hỏi nhỏ sên nào trườn nhanh hơn?