TOÁN LỚP 4: LUYỆN TẬP CHUNG

Giải vở bài xích tập toán lớp 4 tập 1, giải đáp giải cụ thể bài 48: rèn luyện chung vở bài bác tập toán lớp 4 tập 1 trang 57.

Bạn đang xem: Toán lớp 4: luyện tập chung

Thầy cô sẽ hướng dẫn cho những em biện pháp giải những bài tập vào vở bài bác tập toán 4 tập 1 cụ thể và dễ dàng nắm bắt nhất. Hi vọng, thông qua sự lí giải của thầy cô, những em vẫn hiểu bài bác và làm cho bài tốt hơn sẽ được đạt phần đa điểm số cao như mình muốn muốn.


*

Bài 1:Đặt tính rồi tính:

a. 298157 + 460928 b. 819462 – 273845

c.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Buổi Học Cuối Cùng (An, Tóm Tắt Truyện Buổi Học Cuối Cùng

458976 + 541026 d. 620842 – 65287

Trả lời:

*

Bài 2:Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a. 3478 + 899 + 522

b. 7955 + 685 + 1045

Trả lời:

a. 3478 + 899 + 522

= (3478 + 522) + 899

= 4000 + 899= 4899

b. 7955 + 685 + 1045

= (7955 + 1045 ) + 685

= 9000 + 685= 9685

Bài 3:Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng kém chiều lâu năm 8cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

Trả lời:

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật chính bởi nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)