Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 75

- Chọn bài -Nhân với số gồm một chữ sốTính chất giao hoán của phép nhânNhân cùng với 10, 100, 1000,...Chia mang đến 10, 100, 1000,...Tính chất kết hợp của phép nhânNhân cùng với số có tận cùng là chữ số 0Đề -xi-mét vuôngMét vuông trang 64Nhân một số trong những tự nhiên với cùng 1 tổngNhân một số với một hiệuLuyện tập trang 68Nhân với số gồm hai chữ sốLuyện tập trang 69Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Nhân cùng với số có bố chữ sốNhân cùng với số có ba chữ số (tiếp theo)Luyện tập trang 74Luyện tập phổ biến trang 75

Bạn đang xem: Toán lớp 4 luyện tập chung trang 75

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Xem thêm: Học Cách Đọc Số Thập Phân Tiếng Anh Đơn Giản, Chính Xác Nhất

Xem toàn thể tài liệu Lớp 4: trên đây

Sách giải toán 4 rèn luyện chung trang 75 giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 4 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và vừa lòng logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Bài 1 (trang 75 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 10 kilogam = … yến

100kg = …tạ

50 kg = … yến

300kg = …tạ

80kg = …yến

1200kg = ..tạ

b) 1000kg = …tấn

10 tạ =….tấn

8000kg =…tấn

30 tạ = ….tấn

15 000kg = …tấn

200 tạ = …tấn

c) 100cm2 = …dm2

100dm2 =…m2

800cm2 =…dm2

900dm2 =…m2

1700cm2 =…dm2

1000dm2 = …m2

Lời giải:

a) 10 kg = 1 yến

100kg = 1 tạ

50 kilogam = 5 yến

300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến


1200kg = 12 tạ

b) 1000kg = 1 tấn

10 tạ = 3 tấn

8000kg = 8 tấn

30 tạ = 3 tấn

15 000kg = 15 tấn

200 tạ = trăng tròn tấn

c) 100cm2 =1 dm2

100dm2 = 1 m2

800cm2 = 8 dm2

900dm2 = 9 m2

1700cm2 = 17 dm2

1000dm2 = 10 m2

Bài 2 (trang 75 SGK Toán 4): Tính:

a) 268 x 235

324 x 250

b) 475 x 205

309 x 207

c) 45 x 12 + 8

45 x (12 +8)

Lời giải:

a) 268 x 235 = 62980

324 x 250 = 8100

b) 475 x 205 = 97375

309 x 207 = 63963

c) 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 x (12 + 8) = 45 x 20 = 900

Bài 3 (trang 75 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận nhân thể nhất:

a) 2 x 39 x 5;

b) 302 x 16 + 302 x 4;

c) 769 x 85 – 769 x 75.

Lời giải:

a) 2 x 39 x 5

= 39 x (2 x 5)

= 39 x 10 = 390

b) 302 x 16 + 302 x 4

= 302 x ( 16 +4)

= 302 x trăng tròn = 6040

c) 769 x 85 – 769 x 75

= 769 x (85 – 75)

= 769 x 10 = 7690

Bài 4 (trang 75 SGK Toán 4): nhì vòi nước cùng ban đầu chảy vào một bể. Vòi trước tiên mỗi phút rã được 25l nước. Vòi trang bị hai từng phút tan được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả nhị vòi đó chảy vào bể được từng nào lít nước ?

Lời giải:

Cách 1:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút.


Mỗi phút nhị vòi nước cùng chảy vào bể được: 25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 tiếng 15 phút cả hai vòi tung được vào bể được:

40 x 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000 l nước

Cách 2:

1 giờ 15 phút = 75 phút

Sau 1 giờ 15 phút vòi thứ nhất chảy vào bể được:

25 x 75 = 1875 (l)

Sau 1 giờ 15 phút vòi sản phẩm hai tung vào bể được:

15 x 75 = 1125 (l)

Sau 1 tiếng 15 phút cả hai vòi tan được vào bể được:

1875 + 1125 = 3000 (l)

Đáp số: 3000 l nước

Bài 5 (trang 75 SGK Toán 4): Một hình vuông vắn có cạnh là a. Call S là diện tích của hình vuông.

*