Toán 6 Bài Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên

- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợpBài 2: giải pháp ghi số trường đoản cú nhiênBài 3: thiết bị tự trong tập hợp những số trường đoản cú nhiênBài 4: Phép cùng và phép trừ số từ nhiênBài 5: Phép nhân với phép chia số tự nhiênBài 6: Lũy quá với số nón tự nhiênBài 7: thiết bị tự thực hiện các phép tínhÔn tập chương 1 trang 28 - 29

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – liên kết Tri Thức: tại đây

Bài 1.51 trang 22 sách bài xích tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối trí thức với cuộc sống:

Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa:

a) 2. 2. 2. 2. 2;

b) 2. 3. 6. 6. 6;

c) 4. 4. 5. 5. 5.

Bạn đang xem: Toán 6 bài lũy thừa với số mũ tự nhiên

cố định và thắt chặt

Lời giải:

a) 2. 2. 2. 2. 2 = 25

b) 2. 3. 6. 6. 6 = 6. 6. 6. 6 = 64

c) 4. 4. 5. 5. 5 = (4. 4). (5. 5. 5) = 42. 53

cố định và thắt chặt

Bài 1.52 trang 22 sách bài bác tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

a) Lập báo giá trị của 2n với n∈0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10;

b) Viết dưới dạng lũy vượt của 2 các số sau: 8; 256; 1 024; 2 048.

cố định

Lời giải:

a)

+) với n = 0 thì 2n = 20 = 1 (theo quy ước)

+) cùng với n = 1 thì 2n = 21 = 2

+) với n = 2 thì 2n = 22 = 2.2 = 4

+) với n = 3 thì 2n = 23= 2.2.2 = 8

+) cùng với n = 4 thì 2n = 24 = 2.2.2.2 = 16

+) với n = 5 thì 2n = 25 = 2.2.2.2.2 = 32

+) với n = 6 thì 2n = 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64

+) với n = 7 thì 2n = 27 = 2.2.2.2.2.2.2 = 128

+) với n = 8 thì 2n = 28 = 2.2.2.2.2.2.2.2 = 256


+) với n = 9 thì 2n = 29 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 512

+) với n = 10 thì2n = 210 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 1024

Ta gồm bảng sau:

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2n

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

1 024

b) tự bảng bên trên ta thấy:

+) 8 =23; 256 = 28 ; 1 024 =210;

+) 2 048 = 2. 1 024 =21.210 = 21+10 = 211

thắt chặt và cố định

Bài 1.53 trang 23 sách bài xích tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

a) Viết những bình phương của hai mươi số trường đoản cú nhiên thứ nhất thành một dãy theo trang bị tự từ nhỏ đến lớn;

b) Viết các số sau thành bình phương của một vài tự nhiên: 64; 100; 121; 169; 196; 289.

cố định

Lời giải:

a)

1) cùng với a = 0 thì a2 = 02 = 0.0 = 0

2) cùng với a = 1 thì a2 = 12 = 1.1 = 1

3) với a = 2 thì a2 = 22 = 2.2 = 4

4) với a = 3 thì a2 = 32 = 3.3 = 9

5) cùng với a = 4 thì a2 = 42 = 4.4 = 16

6) cùng với a = 5 thì a2 = 52 = 5.5= 25

7) cùng với a = 6 thì a2 = 62 = 6.6 = 36

8) cùng với a = 7 thì a2 = 72 = 7.7 = 49

9) cùng với a = 8 thì a2 = 82 = 8.8 = 64

10) với a = 9 thì a2 = 92 = 9.9 = 81

11) cùng với a = 10 thì a2 = 102 = 10.10 = 100

12) với a = 11 thì a2 = 112 = 11.11 = 121

13) cùng với a = 12 thì a2 = 122 = 12.12 = 144

14) với a = 13 thì a2 = 132 = 13.13 = 169

15) với a = 14 thì a2 = 142 = 14.14 = 196

16) cùng với a = 15 thì a2 = 152 = 15.15 = 225

17) với a = 16 thì a2 = 162 = 16.16 = 256

18) cùng với a = 17 thì a2 = 172 = 17.17 = 289

19) với a = 18 thì a2 = 182 = 18.18 = 324

20) cùng với a = 19 thì a2 = 192 = 19.19 = 361

Vậy các bình phương của nhị mươi số tự nhiên đầu tiên thành một dãy theo trang bị tự từ nhỏ dại đến mập là: 0; 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81; 100; 121; 144; 169; 196; 225; 256; 289; 324; 361.

b)

+) 64 = 8. 8 = 82

+) 100 = 10. 10 = 102

+) 121 = 11. 11 = 112

+) 196 = 14. 14 = 142

+) 289 = 17. 17 = 172

cố định và thắt chặt

Bài 1.54 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối trí thức với cuộc sống:

a) Tính nhẩm 10n cùng với n∈0; 1; 2; 3; 4; 5. Tuyên bố quy tắc bao quát tính lũy vượt của 10 với số mũ vẫn cho;

b) Viết dưới dạng lũy vượt của 10 những số sau: 10; 10 000; 100 000; 10 000 000; 1 tỉ.

cố định

Lời giải:

a) Ta có:

*


b) 10 = 101; 10 000 = 104; 100 000 = 105; 10 000 000 = 107; 1 tỉ = 1 000 000 000 = 109.

cố định

Bài 1.55 trang 23 sách bài xích tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối trí thức với cuộc sống:

Tính:

a) 25

b) 52

c) 24. 32.7

cố định và thắt chặt

Lời giải:

a) 25= 2.2.2.2.2 = 4.2.2.2 = 8.2.2 = 16.2 = 32

b) 52 = 5. 5 = 25

c) 24. 32.7 = (2. 2. 2. 2). (3.3).7 = (4. 2. 2). 9. 7 = 8. 2. 9. 7 = 16. 9. 7 = 144. 7 = 1 008.

cố định và thắt chặt

Bài 1.56 trang 23 sách bài bác tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Tìm n, biết:

a) 54= n

b) n3 = 125

c) 11n = 1331;

thắt chặt và cố định

Lời giải:

a) 54= n;

tốt n = 54= 5. 5. 5. 5 = 25. 5. 5 = 125. 5 = 625

Vậy n = 625.

b) n3 = 125;

n3 = 5.5.5

n3 = 53

n = 5

Vậy n = 5.

c) 11n = 1331

11n = 11.11.11

11n = 113

Vậy n = 3.

cố định

Bài 1.57 trang 23 sách bài bác tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối học thức với cuộc sống:

Viết công dụng các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 3.34.35

b) 73:72:7

c) (x4)3.

thắt chặt và cố định

Lời giải:

*
cố định

Bài 1.58 trang 23 sách bài xích tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

Kết luận sau đúng giỏi sai?

Không tất cả số bao gồm phương nào tất cả chữ số hàng đơn vị chức năng là 2.

cố định

Lời giải:

Các số tự nhiên và thoải mái có chữ số tận cùng là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lúc bình phương sẽ sở hữu được chữ số tận cùng lần lượt là 0; 1; 4; 9; 6; 5; 6; 9; 4; 1. Cho nên vì thế số thiết yếu phương bất kì sẽ sở hữu được chữ số tận thuộc là 0; 1; 4; 5; 6; 9.

Xem thêm: Avast Internet Security Full Key Bản Quyền, Mới Nhất 2021

Vì vậy tóm lại không có số chính phương nào bao gồm chữ số hàng đơn vị là 2 là đúng.

cố định và thắt chặt

Bài 1.59 trang 23 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối học thức với cuộc sống:

Tìm chữ số tận thuộc của số 475 và chứng tỏ số 475 + 20216 không hẳn là số bao gồm phương.

thắt chặt và cố định

Lời giải:

+) Ta thấy: 472 = 47 . 47 = 47 . (40 + 7) = 47 . 40 + 47. 7 = 47. 40 + (40 + 7) . 7

= 47 . 40 + 40 . 7 + 7 . 7 = 47 . 40 + 40 . 7 + 49

Vì 47 . 40 bao gồm chữ số tận thuộc là 0; 40 . 7 có chữ số tận thuộc là 0; 49 gồm chữ số tận thuộc là 9 cần 472 gồm chữ số tận cùng của là 0 + 0 + 9 = 9.

Tương từ bỏ (472)2 có chữ số tận cùng như chữ số tận thuộc của 92 = 81 bắt buộc chữ số tận cùng của (472)2 là 1.

Do đó: 475 = 472 + 2 + 1 = 472 . 472 . 47 = (472)2 . 47 gồm chữ số tận cùng của là một trong . 7 = 7.

Vì vậy chữ số tận cùng của số 475 là 7.

+) Ta có 2 021 gồm chữ số tận cùng là 1 nên

2 0216 = 2 021 . 2 021 . 2 021 . 2 021 . 2 021 . 2 021 có chữ số tận cùng của một . 1 . 1 . 1 . 1 . Một là 1.


Vì vậy chữ số tận thuộc của số 2 0216 là 1.

Như vậy 475 + 2 0216 tất cả chữ số tận thuộc là 7 + 1 = 8.

Mà những số tự nhiên và thoải mái thì bao gồm chữ số tận cùng là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lúc bình phương sẽ sở hữu được chữ số tận cùng lần lượt là 0; 1; 4; 9; 6; 5; 6; 9; 4; 1. Vì vậy số chính phương bất kì sẽ có được chữ số tận thuộc là 0; 1; 4; 5; 6; 9.

Vậy 475 + 2 0216 có chữ số tận cùng là 8 thì chưa phải là số bao gồm phương.

cố định

Bài 1.60 trang 23 sách bài bác tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối học thức với cuộc sống:

Không tính các lũy thừa, hãy so sánh:

a) 2711 và 818

b) 6255 và 1257

c) 536 với 1124

cố định và thắt chặt

Lời giải:

*


*
thắt chặt và cố định

Bài 1.61 trang 23 sách bài xích tập Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: