Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường phủ bọc hình, cũng đó là đường bao bọc toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

*

Trong đó:

Plà chu vi hình chữ nhật.alà chiều lâu năm hình chữ nhật.blà chiều rộng lớn hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm = 6cm cùng chiều rộng lớn = 3cm. Yêu thương cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với vấn đề tính chu vi hình chữ nhật khá dễ dàng và đơn giản này, tín đồ giải chỉ cần áp dụng bí quyết tính chu vi hình chữ nhật đã giới thiệu ở trên để giải quyết:Áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bằng độ lớn của mặt phẳng hình, là phần phương diện phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được tính theo công thứcchiều nhiều năm nhân chiều rộng.

*

Trong đó:

Slà diện tích s hình chữ nhật.alà chiều lâu năm hình chữ nhật.blà chiều rộng hình chữ nhật.

Trường hợp 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

Khái niệm tính diện tích s hình chữ nhật: diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng.–Công thức tính diện tích s hình chữ nhật:S = a x bTrong đó:+ a: Chiều dài của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật+ S: diện tích s hình chữ nhậtVí dụ:Có một hình chữ nhật ABCD với chiều dài = 5cm cùng chiều rộng = 4cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?Khi áp dụng công thức tính diện tích s hình chữ nhật, ta gồm như sau:S= a x b = 5 x 4 =20cm2(Xăng-ti-mét vuông)

* Trường hợp 2: Biết 1 cạnh cùng đường chéo cánh của hình chữ nhật

Đối với trường hòa hợp này, bạn phải tính một cạnh còn lại, sau đó bạn dựa vào công thức ở trường hợp 1 để tính diện tích. 

*

Giả sử: việc cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo AD = c. Tính diện tích ABCD.

– cách 1: Tính cạnh BD dựa vào định lý Pytago lúc xét tam giác vuông ABD.– cách 2: hiểu rằng cạnh BD cùng AB thì bạn dễ dàng tính được diện tích s ABCD = AB x BD.

Tính chất Và lốt Hiệu phân biệt Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– hai đường chéo cánh trong hình chữ nhật bởi nhau, cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường.– Có tương đối đầy đủ tính chất của hình bình hành với hình thang cân.– nhì đường chéo trong hình chữ nhật giảm nhau tạo ra 4 tam giác cân.

* lốt hiệu

– Tứ giác bao gồm 3 góc vuông – Hình thang cân bao gồm một góc vuông– Hình bình hành có một góc vuông hoặc bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ cách làm tính diện tích, chu vi hình chữ nhật ngơi nghỉ trên, bạn dễ dàng suy ngược công thức tính chiều dài, chiều rộng khi biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

*Cho diện tích, chiều nhiều năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều lâu năm = diện tích s : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng lớn = diện tích : Chiều dài

* mang lại chu vi, chiều nhiều năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều nhiều năm = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = P: 2 – chiều dài

Lỗi không đúng Hay chạm chán Phải Và hầu như Lưu Ý khi Làm bài Tính diện tích s Hình Chữ Nhật

– những đại lượng cần phải cùng đơn vị đo lường. Thông thường, các bài toán solo giản, đề bài bác sẽ ra solo vị tính toán giống nhau, còn vấn đề khó thì chúng ta cần chăm chú điều này bởi hoàn toàn có thể đề bài bác đánh lừa.– Ghi sai đơn vị chức năng tính: cùng với diện tích, bạn cần viết đối kháng vị tính toán cùng với mũ 2.

Một Số việc Tính diện tích s Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật biến hóa như cụ nào nếu:a) Chiều nhiều năm tăng 2 lần, chiều rộng ko đổi?b) Chiều dài với chiều rộng tăng 3 lần?c) Chiều lâu năm tăng 4 lần, chiều rộng bớt 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận cùng với chiều lâu năm a, vừa tỉ trọng thuận cùng với chiều rộng b của nó.

Xem thêm: Run Out Of Là Gì Và Cấu Trúc Run Out Of Là Gì, Cụm Động Từ Với Run

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng tất cả nền hình chữ nhật với kích cỡ là 4,2m và 5,4m tất cả một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m cùng 1,6m với một cửa đi ra vào hình chữ nhật kích thước là 1,2m với 2m.

– Ta coi một gian chống đạt mức chuẩn chỉnh về ánh nắng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên bao gồm đạt mức chuẩn về tia nắng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích s tam giác vuông sau đây (h.122):

*

Lời giải:

Đo nhị cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng phương pháp tính diện tích tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên nhị góc vuông với diện tích hình vuông vắn dựng bên trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích các hình tiếp sau đây (h.124)( từng ô vuông là 1 đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b∆ADH =∆BCI nên diện tích s hình b đã bằng diện tích s hình a (ABIH).Vậy diện tích hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c:∆KLN =∆NMO nên diện tích hình c sẽ bằng diện tích hình a (KMCB).Vậy diện tích s hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD gồm AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật bao gồm diện tích bé dại hơn nhưng có chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy dường như vậy.b) Hãy vẽ hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật cùng với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Lý do trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông vắn có diện tích lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1:Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 20cm với chiều dài bằng 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm và 500cm2

Bài 2:Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 15cm và nửa chu vi bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

Bài 3:Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi 96 cm, nếu giảm chiều nhiều năm 13 cm và sút chiều rộng lớn 5 cm thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích s bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = đôi mươi (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x trăng tròn = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4:Tìm diện tích s của một hình chữ nhật gồm chiều rộng 26 centimet và có chu vi vội 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều lâu năm x 3 = chiều nhiều năm x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 2 + chiều rộng lớn x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng x 2.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5:Một miếng khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 64 m, chiều rộng 34 m. Tín đồ ta bớt chiều dài cùng tăng chiều rộng nhằm miếng khu đất là hình vuông, biết phần diện tích s giảm theo chiều dài là 272. Kiếm tìm phần diện tích tạo thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị sút của chiều nhiều năm miếng khu đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng lớn miếng đất được tạo thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng lớn miếng khu đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

*

Cách giải:Cách này áp dụng mối đối sánh giữa hai cách làm tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và nhiều loại trừ, ta có các cặp số chiều dài và chiều rộng sau rất có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2= 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại cân xứng nhất với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bằng 40m.