TÍNH CHU VI HÌNH VUÔNG LỚP 3


Công thức tính chu vi hình vuông vắn là tài liệu vị đội ngũ thầy giáo của gamesbaidoithuong.com soạn với các công thức chu vi chu vi hình vuông giúp chúng ta học sinh vậy vững những kiến thức và cách tính chu vi hình vuông vắn và áp dụng thống kê giám sát trong những bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tìm hiểu thêm bài viết.

Bạn đang xem: Tính chu vi hình vuông lớp 3


1. Định nghĩa hình vuông

+ hình vuông là hình tứ giác bao gồm 4 góc vuông và 4 cạnh bởi nhau.

Đặc điểm của hình vuông

+ hình vuông vắn là hình chữ nhật có các cạnh bởi nhau.

+ hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.

2. Cách làm tính chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông, ta mang tổng độ dài tư cạnh của hình vuông.

Hay nói giải pháp khác, muốn tính chu vi hình vuông, ta mang độ dài cạnh nhân 4.

Công thức tính chu vi hình vuông:

P = a x 4

Trong đó: p. Là chu vi của hình vuông, a là độ nhiều năm cạnh của hình vuông.

3. Các dạng bài xích tập liên quan đến chu vi hình vuông

Dạng 1: đến độ lâu năm cạnh, tính chu vi hình vuông

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình vuông vắn có cạnh nhiều năm 5cm.

Xem thêm: 64+ Tình Huống Sư Phạm Tiểu Học Hay Gặp Và Giải Quyết, 25 Tình Huống Sư Phạm Thường Gặp

Bài làm

Chu vi của hình vuông vắn là:

5 x 4 = trăng tròn (cm)

Đáp số: 20cm

Ví dụ 2: Một hình vuông có cạnh nhiều năm 1,25m. Hỏi chu vi hình vuông đó bởi bao nhiêu?

Bài làm

Chu vi của hình vuông vắn là:

1,25 x 4 = 5 (m)

Đáp số: 5m

Ví dụ 3: Tính chu vi hình vuông vắn biết cạnh của hình vuông vắn dài 25 cm

Để xem giải mã chi tiết, mời tham khảo: Tính chu vi hình vuông.

Bài làm

Chu vi hình vuông là:

25 x 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100cm.

Dạng 2: mang lại chu vi hình vuông, tính độ dài cạnh


Ví dụ 1: Một hình vuông có chu vi bởi 60dm. Tính độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn đó.

Bài làm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là:

60 : 4 = 15 (dm)

Đáp số: 15dm

Ví dụ 2: Tính độ lâu năm cạnh của hình vuông có chu vi bằng 3,6cm.

Bài làm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là:

3,6 : 4 = 0,9 (cm)

Đáp số: 0,9cm

Ví dụ 3: Tính cạnh của hình vuông vắn có chu vi là 1024m.

Để xem giải mã chi tiết, mời tham khảo: Tính độ dài cạnh hình vuông.

Bài làm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn có chu vi 1024m là:

1024 : 4 = 256 (m)

Đáp số: 256m.

4. Bài bác tập tính chu vi hình vuông

Bài 1: Tính chu vi hình vuông có độ nhiều năm cạnh theo lần lượt bằng:

a) 15 cm

b) 4 dm

c) 33 m

d) 7 m 15 dm

e) 12 dm

g) 25 cm

h) 10 m

i) 6 dm 3 cm

Bài 2: Tính độ lâu năm cạnh của hình vuông biết chu vi hình vuông lần lượt là:

a) 44 m

b) 96 cm

c) 224 dm

d) 64 dm

e) 12 cm

g) 100 m

h) 56 dm

i) 2 m 8 cm

5. Bài bác tập trắc nghiệm chu vi hình vuông

Câu 1: Chu vi của hình vuông vắn có độ nhiều năm cạnh bằng 12cm là:

A. 48 cmB. 52 cmC. 36 cmD. 24 cm

Câu 2: Một tấm thảm hình vuông có cạnh đôi mươi cm. Chu vi của tấm thảm ấy là:

A. 80 cmB. 90 cmC. 100 cmD. 110 cm

Câu 3: Một tấm bìa hình vuông vắn có chu vi bởi 14 dm 4 cm. Cạnh của phương diện bàn kia bằng:

A. 22 cmB. 28 cmC. 36 cmD. 40 cm

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm phương pháp tính chu vi những hình:


---------

Như vậy, gamesbaidoithuong.com đã gửi tới các bạn học sinh công thức tính chu vi hình vuông. Bên cạnh ra, các bạn học sinh gồm thể tìm hiểu thêm các tư liệu và các công thức khác khác vày gamesbaidoithuong.com soạn để học tốt môn Toán hơn.