TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

những em học viên hãy cùng gamesbaidoithuong.com khám phá và làm bài xích tập về toán lớp 4 đặc thù giao hoán của phép nhân nhé. đặc thù này để giúp các em giải bài tập một cách lập cập và khoa học hơn. Chúng mình cùng phi vào bài học nào!Tương tự phép cộng, phép nhân cũng có thể có tính hóa học giao hoán. Hôm nay, hãy cùng gamesbaidoithuong.com tò mò và làm bài bác tập về toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân nhé.

Bạn đang xem: Tính chất giao hoán của phép nhân

Sau đó những em hãy thử áp dụng đặc thù này để gia công một số bài bác tập trường đoản cú luyện và bài bác tập Sách giáo khoa nhé!

1. Ví dụ về đặc điểm giao hoán của phép nhân

Các em hãy quan sát và đối chiếu giá trị của biểu thức a x b và b x a vào bảng sau:

*

a x b = b x a

2. Kỹ năng về đặc thù giao hoán của phép nhân

Công thức bao quát của tính chất giao hoán trong phép nhân

A x B = B x A

Phát biểu về đặc điểm giao hoán của phép nhân: Khi thay đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích không thế đổi.

*

3. Bài tập vận dụng đặc điểm giao hoán của phép nhân (Có trả lời giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống

a) 152 x 9 = ...... × 152

b) 999 × 9 = ...... × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × .....

d) (12 – 10) × 87 = ..... × 2

Bài 2. Tính theo mẫu:

Mẫu: 123 x 45 = 45 x 123

= 5535

a) 6 × 125 = ……………

= ……………

b) 9 × 1937 = ……………

= ……………

c) 6 × 2357 = ……………

= ……………

d) 8 × 3745 = ……………

= ……………

e) 7 × 9896 = ……………

= ……………

Bài 3: Điền vết >

a) 54 x 30 … 30 x 50

b) 12000 x 456 … (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100 … ( 760 + 7) x 100

d) 3456 x 5678 … 5678 x 3456

3.2. Lý giải và đáp án

Bài 1. Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân

a) 152 x 9 = 9 × 152

b) 999 × 9 = 9 × 999

c) 39 × (4 + 4) = 8 × 39

d) (12 – 10) × 87 = 87 × 2

Bài 2.

Xem thêm: Yết Kiêu Là Ai - Từ Điển Tiếng Việt Yết Kiêu

thực hiện bài tập theo mẫu mã đề bài cho sẵn.

a) 6 × 125 = 123 x 6 = 738

b) 9 × 1937 = 1937 x 9 = 17433

c) 6 × 2357 = 2357 x 6 = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 x 8 = 29960

e) 7 × 9896 = 9896 x 7 = 69272

Bài 3: Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để so sánh mà không buộc phải tính kết quả của biểu thức.

a) 54 x 30 > 30 x 50

b) 12000 x 456 > (400 + 56) x 1200

c) 762 x 100

d) 3456 x 5678 = 5678 x 3456

4. Bài tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính chất giao hoán của phép nhân (Có đáp án)

4.1. Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1: Viết số thích hợp vào khu vực trống

a) 45 x 34 = … x 45

b) 150 x 50 = … x (100 + … )

c) … x 78 = … x 30

d) (64 + 36) x 5000 = … x 100

Bài 2: Tính theo mẫu

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30

b) 145 x 70

c) 300 x 450

d) 2000 x 6

e) 4587 x 7

Bài 3: Tìm nhì biểu thức có mức giá trị bởi nhau:

a) 5 × 2100 b) (10000 + 280) x ( 6 + 1 )

c) 2469 × 8 d) (2000 + 10 + 90) × 5

e) 10280 × 7 g) (5 + 3) × (2000 + 469)

Bài 4: Hình dưới đây có từng nào hình chữ nhật?

*

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45 x 34 = 34 x 45

b) 150 x 50 = 50 x (100 + 50 )

c) 30 x 78 = 78 x 30

d) (64 + 36) x 5000 = 5000 x 100

Bài 2:

Mẫu: 1000 x 2 = 2 x 1000= 2000

a) 40 x 30 = 30 x 40 = 1200

b) 145 x 70 = 70 x 145 = 10150

c) 300 x 450 = 450 x 300 = 135000

d) 2000 x 6 = 6 x 2000 = 12000

e) 4587 x 7 = 7 x 4587 = 32109

Bài 3: những cặp biểu thức cân nhau là

a - db - ec - g

Bài 4: Có 9 hình chữ nhật.

5. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán lớp 4 đặc điểm giao hoán của phép nhân

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Đáp án:

*

Bài 2. Tính:

a) 1357 ×5 b) 40263 × 7 c) 23109 × 8

7 × 853 5 × 1326 9 × 1427

Đáp án:

a) 1357 × 5 = 6785 b) 40263 × 7 = 281841

7 × 853 = 853 × 7 = 5971 5 × 1326 = 1326 × 5 = 6630

c) 23109 × 8 = 184872

9 × 1427 = 1427 × 9 = 12843

Bài 3. Tìm nhị biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 × 2145 b) (3 + 2) × 1087

c) 3964 × 6 d) (2100 + 45) × 4

e) 10287 × 5 g) (4 + 2) × (3000 + 964)

Đáp án:

(a) 4 × 2145 = (2100 + 45) × 4 (d)

(c) 3964 × 6 = (4 + 2) × (3000 + 964) (g)

(e) 10287 × 5 = (3 + 2) × 10287 (b)

Bài 4. Số?

a) a x … = … x a = a ; b) a x … = … x a = 0

Đáp án:

a) a x 1 = 1 x a = a ; b) a x 0 = 0 x a = 0

Trên đó là nội dung về toán lớp 4tính chất giao hoán của phép nhân. gamesbaidoithuong.com còn không ít nội dung con kiến thức quan trọng khác giúp các em học xuất sắc toán lớp 4.