Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Ví dụ 1: Trường tiểu học tập Quang Trung có (500) học viên, trong các số ấy tất cả (275) học viên nam. Tìm tỉ số xác suất của số học viên nam với số học viên toàn ngôi trường.

Bạn đang xem: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Tỉ số của số học viên phái nam và số học viên toàn ngôi trường là (275:500).

Ta có: (275:500 = 0,55)

(0,55 imes 100:100 = 55:100 = 55\% )

Vậy tỉ số phần trăm của số học viên nam giới và số học viên toàn ngôi trường là (55\% ).

Thông thường ta viết gọn phương pháp tính như sau:

(275:500 = 0,55 = 55\% )

Quy tắc: Muốn nắn kiếm tìm tỉ số Tỷ Lệ của nhị số (a) và (b) ta làm cho nlỗi sau:

- Tìm tmùi hương của (a) và (b).

- Nhân thương kia với (100) với viết thêm kí hiệu (\% ) vào bên cần tích kiếm được.

Lưu ý : lúc search tỉ số xác suất của hai số (a) cùng (b), ta có thể viết gọn gàng thành (a:b imes 100\% ).

Xem thêm: Hồ Sơ Lửa Phần 3 Tập 38 - Phim Việt Nam: Hồ Sơ Lửa (Phần 3)

Ví dụ 2: Một lớp học tập bao gồm (30) học viên, trong số ấy tất cả (12) học viên bạn nữ. Tìm tỉ số tỷ lệ của số học sinh thiếu nữ và số học viên của tất cả lớp.

Pmùi hương pháp: Đề bài tận hưởng tra cứu tỉ số Xác Suất của số học viên nàng cùng số học viên của tất cả lớp đề nghị ta sẽ tìm thương thơm thân số số học viên bạn nữ cùng số học viên của cả lớp, Có nghĩa là tìm kiếm thương thơm của phnghiền chia (12:30), kế tiếp nhân tmùi hương kia với (100) cùng viết thêm kí hiệu (\% ) vào mặt buộc phải tích kiếm được.

Cách giải:


Tỉ số phần trăm của số học sinh thanh nữ với số học sinh của cả lớp là:

(eginarrayl12:30 = 0,4\0,4 = 40\% endarray)

Đáp số: (40\% ).

lấy ví dụ như 2: Một vườn cây nạp năng lượng trái bao gồm (600) cây gồm cam sành và bòng Diễn, trong số đó tất cả (210) cây cam sành. Hỏi số km bòng Diễn chỉ chiếm từng nào Xác Suất số kilomet ăn uống trái cả vườn?

Phương thơm pháp: Muốn biết số lượng km bưởi Diễn chiếm phần từng nào phần trăm số lượng km ăn quả cả vườn cửa ta bắt buộc tìm tỉ số tỷ lệ giữa số lượng km bưởi Diễn với tổng số cây trong vườn cửa. Do đó ta sẽ tìm kiếm số kilomet bòng Diễn sau đó tìm kiếm tmùi hương giữa số số kilomet bưởi Diễn với tổng số lượng kilomet trong vườn rồi nhân thương thơm đó cùng với (100) với viết thêm kí hiệu (\% ) vào mặt buộc phải tích tìm kiếm được.

Cách giải:

Trong sân vườn cây ăn trái đó có số lượng km bòng Diễn là:

(600 - 210 = 390) (cây)

Số cây bòng Diễn chỉ chiếm số xác suất số lượng kilomet ăn uống trái cả vườn cửa là:

(390:600 = 0,65 = 65\% )

Đáp số: (65\% ).

Chú ý: Coi số cây cả vườn cửa là (100\% ), ta rất có thể tìm tỉ số xác suất giữa số lượng kilomet bưởi Diễn với tổng số km trong vườn bằng cách mang (100\% ) trừ đi tỉ số Xác Suất thân số km cam sành và tổng số cây vào vườn cửa.