TÌM SỐ TỰ NHIÊN X BIẾT LỚP 6

gamesbaidoithuong.com biên soạn với đăng thiết lập tài liệu Bài tập tra cứu x biết lớp 6 được soạn theo công tác sách mới (sách liên kết tri thức, sách Cánh Diều và sách Chân trời sáng tạo) giúp học sinh nắm rõ về cách làm tìm x, tìm số nguyên x biết, tra cứu số tự nhiên và thoải mái x biết, phương pháp tìm x dễ dàng và dễ hiểu, kèm theo đó là bài tập rèn luyện được đặt theo hướng dẫn chi tiết mời các em học viên cùng tham khảo. Chúc các bạn học tập tốt!

A. Giải pháp giải những dạng toán tìm kiếm x lớp 6

1. Kiếm tìm số hạng chưa chắc chắn trong một tổng


Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên x biết lớp 6

Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta mang tổng từ đi số hạng sẽ biết

a + x = b hoặc x + a = b => x = b - a


Ví dụ: Tìm biết:

a) x + 4 = 9 (x là số hạng chưa biết, 4 là số hạng sẽ biết, 9 là tổng)

x = 9 - 4

x = 4

Vậy x = 4

b) 25 + x = 30 (x là số hạng chưa biết, 25 là số hạng đã biết, 30 là tổng)

x = 30 - 25

x = 5

Vậy x = 5

2. Tra cứu số bị trừ trong một hiệu


Ví dụ: tìm kiếm x biết:

x - 4 = 7 (x là số hạng chưa biết, 4 là số trừ, 7 là hiệu)

x = 7 + 4

x = 11

Vậy x = 11

3. Kiếm tìm số trừ vào một hiệu


Ví dụ: Tìm x:

11 - x = 5 (x là số hạng chưa biết, 11 là số bị trừ, 5 là hiệu)

x = 11 - 5

x = 6

Vậy x = 6

4. Tìm thừa số chưa biết trong một tích


Muốn search thừa số chưa chắc chắn trong một tích ta đem tích phân tách cho thừa số sẽ biết

a . X = b => x = b : a


Ví dụ: tìm x biết:

2 . X = 32 (x là vượt số chưa biết, 2 là vượt số đang biết, 32 là tích)

x = 32 : 2

x = 16

Vậy x = 16

5. Kiếm tìm số bị phân tách trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

x : 5 = 10 (x là số bị chia chưa biết, 5 là số chia, 10 là thương)

x = 10 . 5

x = 50

Vậy x = 50

6. Search số chia trong một thương


Ví dụ: Tìm x biết:

270 : x = 90 (270 là số bị chia, x là số phân chia chưa biết, 90 là thương)

x = 270 : 90

x = 3

vậy x = 3

B. Search x biết


Ví dụ 1: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 47

b)

*

*

Vậy x = 2

c)

*

*

Vậy x = 8

d)

*

*

Vậy x = 4


Ví dụ 2: tìm kiếm x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Hướng dẫn giải

a)

*

*

Vậy x = 9

b)

*

*


Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Văn Lớp 7, Chương Trình Địa Phương (Phần Văn Và Tập Làm Văn)

Vậy x = 5

c)

*

*

Vậy x = 2024

d)

*

*

Vậy x = 2


17x = 6 + 11

17x = 17

x = 17 : 17

x = 1

Vậy x = 1

b) 8 . 6 + 288 : (x - 3)2 = 50

48 + 288 : (x - 3)2 = 50

288 : (x - 3)2 = 50 - 48

288 : (x - 3)2 = 2

(x - 3)2 = 288 : 2

(x - 3)2 = 144

(x - 3)2 = 122

x - 3 = 12

x = 12 + 3

x = 15

Vậy x = 15

C. Kiếm tìm số nguyên x biết, tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x biết

Bài 1: Tìm tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 3: Tìm số nguyên x biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

*

Bài 4: Tìm số nguyên x biết

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu bài tập search x Toán 6 sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết, bài tập Toán lớp 6 từ đó áp dụng giải các bài toán Đại số 6 một bí quyết dễ dàng, chuẩn bị hành trang con kiến thức bền vững và kiên cố trong năm học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Một số câu hỏi Toán lớp 6 quánh sắc:


Chia sẻ bởi:
*
Thùy chi
(58 lượt)
Lượt xem: 34.391
1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
gamesbaidoithuong.com. Tương tác Facebook Điều khoản Bảo mật