Star

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1.

Bạn đang xem: Star

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số với mẫu mã số bởi 25, nếu như tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng nữa thì phân số kia bởi 1.

2.

Tìm một phân số biết rằng vừa phải cộng tử số cùng mẫu mã số của phân số sẽ là 13 cùng mẫu số hơn tử số 8 đơn vị chức năng.


*

1

Nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng thì được phân số bởi 1 vậy mẫu mã số đã rộng tử số

7 đơn vị chức năng.

Tử số là :

( 25 - 7 ) : 2 = 9

Mẫu số là :

25 - 9 = 16

Vậy phân số chính là :(frac916).

2 .

Xem thêm: Không Cài Được Autocad 2007, Cài Cad 2007 Lên Windows 10 Gặp Lỗi

Tổng của tử số cùng mẫu mã số là :

13 x 2 = 26

Tử số là :

( 26 - 8 ) : 2 = 9

Mẫu số là :

26 - 9 = 17 .

Vậy phân số sẽ là :(frac917).


*

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số cùng chủng loại số bằng 25 , ví như tăng tử số thêm 7 đơn vị nữa thì phân số kia bởi 1.


1) Tìm một phân số tất cả tổngtử số và mẫu số bằng 210 cùng biết ví như gửi tự chủng loại số lên tử số 12 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1

2) Tìm một phân số tất cả tổng của tử số mẫu số là 175 và biết nếu như thêm 9 đơn vị vào tử số của phân số đó ta được phân số mới bằng 1


Cho một phân số tất cả trung bình cộng của tử số với mẫu mã số bởi 260. tÌm phân số đó. Biết rằng trường hợp giảm nghỉ ngơi mẫu số 32 đơn vị thì được phân số mới có giá trị bởi 1.


Tìm 1 phân số biết chủng loại số rộng tử số 52 đơn vị chức năng cùng tổng thân tử số với mẫu số của phân số đó bởi 86

Tổng của hai số bởi 222. Biết rằng nếu như thuộc thêm vào mỗi số cửu đơn vị thì số mập sẽ gấp đôi số bé nhỏ. Tìm số lớn


Tìm một phân số biết nếu thêm 7 đơn vị vào tử số và không thay đổi mẫu mã số thì phân số đó bởi 1 . Nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm vào chủng loại số 5 đơn vị thì ta được phân số new bằng 1/3


Tìm một phân số có tổng của tử số và chủng loại số là 175 cùng biết rằng nếu thêm 9 đơn vị chức năng vào tử số của phân số đó ta được một phân số mới bởi 1


Tìm 2 số bao gồm tổng tử số với chủng loại số là 210. Biết rằng tử số thêm 15 đơn vị với mẫu số bớt đi 15 đơn vị chức năng ta được một phân số mới bằng 1. Tìm phân số đó


1. Tìm 1 phân số biết trường hợp chuyển 5 đơn vị trường đoản cú mẫu số lên tử số thì dc phân số bởi 1. Còn giả dụ đưa 1 đơn vị chức năng tử số xuống chủng loại số thì dc phân số bằng 1/2

2. Tìm 1 phân số biết nếu thêm5 đơn vị vàotử số thì dc phân số bởi 1. Còn giả dụ chuyển 1đơn vị tử số xuống chủng loại số thì dc phân số bằng 1/2

3.. Tìm 1 phân số biết trường hợp thêm 2đơn vị chức năng vàotử số thì dc phân số bởi 1. Còn ví như chuyển 5đơn vị chức năng tử số xuống mẫu số thì dc phân số bằng 1/2

4. Tính vừa phải cùng của các sốthoải mái và tự nhiên nhỏ rộng 1000.

5. Có 2 team tmê mẩn gia thi thể dục. trước khi tỉ số fan ngơi nghỉ team 1 cùng team 2 là 2/5. Sau đó người ta bổ sung cấp dưỡng từng đội 5 người. Lúc bấy giờ số bạn đội2 gấp hai đội 1. Lúc đầu tổng cộng tín đồ hai đội.


Lớp 5 Tân oán
0
0

Tìm một phân số, biết nếu viết cấp dưỡng tử số 7 đơn vị chức năng và không thay đổi chủng loại số thì ta được phân số new bởi 1.Nếu không thay đổi tử số với cộng thêm vào mẫu số 5 đơn vị chức năng thì ta được phân số new là 1/3.Tìm phân số kia. ( giải cụ thể ra hộ mình nhé )


Lớp 5 Toán
4
0

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)