Tìm 1 số bằng phân số 2/5 và có tổng của tử số và mẫu số bằng 175

Kiểm tra tính đúng không nên của từng giải đáp, phụ thuộc vào đặc thù bằng nhau của cặp phân số (dfracab = dfraccdleft( b,d e 0 ight)) giả dụ (ad = bc)


Đáp án A: Vì ( - 2.10 e 4.5) đề xuất (dfrac - 25 e dfrac410)

( Rightarrow ) A không nên.

Bạn đang xem: Tìm 1 số bằng phân số 2/5 và có tổng của tử số và mẫu số bằng 175

Đáp án B: Vì (left( - 2 ight).15 = left( - 6 ight).5 =-30) đề nghị (dfrac - 25 = dfrac - 615)

( Rightarrow ) B đúng.

Đáp án C: (left( - 2 ight).15 e 6.5) cần (dfrac - 25 e dfrac615)

( Rightarrow ) C không đúng.

Đáp án D: Vì (left( - 2 ight).left( - 10 ight) e left( - 4 ight).5) phải (dfrac - 25 e dfrac - 4 - 10)

( Rightarrow ) D không nên.


Đáp án phải chọn là: b


...

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Bảo Yến Đau Đớn Khi Tình Nhân Tìm Đến Tận Nơi Xin Làm Vợ Bé


bài tập tất cả liên quan


Mở rộng lớn khái niệm phân số. Phân số đều bằng nhau Luyện Ngay
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Viết phân số âm năm phần tám.


Trong những giải pháp viết dưới đây, phương pháp viết như thế nào mang lại ta phân số:


Phần đánh màu vào hình sau trình diễn phân số nào?


*

Hãy viết phnghiền phân tách sau đưới dạng phân số:$left( - 58 ight):73$


Phần tô màu trong hình sau trình diễn phân số nào?


*

Phân số làm sao tiếp sau đây bằng cùng với phân số (dfrac - 25?)


Chọn câu sai?


Tìm số nguim (x) biết (dfrac3515 = dfracx3?)


Điền số thích hợp vào chỗ chnóng $dfrac1590 = dfrac5...$


Cho tập (A = left 1; - 2;3;4 ight\). Có từng nào phân số tất cả tử số và mẫu mã số nằm trong (A) cơ mà bao gồm tử số không giống mẫu mã số với tử số trái lốt với chủng loại số?


Viết(20,dm^2) dưới dạng phân số cùng với đơn vị là m2.


Cho các phân số: (dfrac1560;dfrac - 75;dfrac615;dfrac28 - 20;dfrac312)

Số cặp phân số đều bằng nhau trong số những phân số trên là:


Cho biểu thức (C = dfrac112n + 1) . Tìm toàn bộ các cực hiếm của $n$ nguyên nhằm cực hiếm của $C$ là một số tự nhiên.


Có bao nhiêu quý hiếm ngulặng dương của (n) để (dfrac94n + 1) đạt quý giá nguyên ổn.


Tổng các số (a;b;c) thỏa mãn (dfrac69 = dfrac12a = dfracb - 54 = dfrac - 738c) là:


Tính tổng những quý hiếm (x in Z) hiểu được ( - dfrac11137
*

Cơ quan chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát