Tiếng Anh Lớp 7 Unit 7 Looking Back

Viết tên của rất nhiều phương tiện giao thông vận tải trong mạng từ mặt dưới. Tiếp đến kẻ những đường nối phần đông động từ chuẩn cho phương nhân tiện giao thông


1. What do these signs mean? Write the meaning below each sign. Then put them nto the correct box.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 7 looking back

(Những đại dương báo này còn có nghĩa gì? Viết chân thành và ý nghĩa bên dưới. Kế tiếp đặt nó vào khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Traffic lights 

2. School ahead 

3. Hospital ahead 

4. Cycle lane 

5. Parking

6. No parking 

7. Left turn only 

8. No cycling 

Prohibition signs 

6. No parking 

8. No cycling 

Warning signs 

1. Traffic lights 

2. School ahead 

7. Left turn only 

Information signs 

3. Hospital ahead 

4. Cycle lane 

5. Parking 

Tạm dịch:

1. Đèn giao thông

2. Trường học phía trước

3. Khám đa khoa phía trước

4. Làn lối đi xe đạp

5. Nơi đậu xe

6. Cấm đậu xe

7. Chỉ rẽ trái

8. Cấm sút xe

Biển báo cấm

6. Cấm đậu xe

8. Cấm đánh đấm xe

Biển báo cảnh báo

1. Đèn giao thông

2. Trường học tập phía trước

7. Chỉ rẽ trái

Biển báo thông tin

3. Bệnh viện phía trước

4. Làn đường đi xe đạp

5. Vị trí đậu xe

2. Write the names of means of transport in the word web below. Then draw lines joining the correct verbs khổng lồ the transport.

(Viết tên của các phương tiện giao thông vận tải trong mạng từ bên dưới. Kế tiếp kẻ những đường nối đều động từ hợp lý cho phương tiện thể giao thông)

*

3. Change the sentences according khổng lồ the prompts in brackets

(Thay đổi những câu theo những lưu ý trong ngoặc đơn)

*

Hướng dẫn giải:

1. Did you use to go khổng lồ school on foot?

2. Mr. Van didn’t ride his motorbike dangerously.

3. Did the streets use to be cleaner and more peaceful?

4. I used to go out on Sundays.

5. They didn’t use to lớn go on holiday together.

Tạm dịch:

1. Chúng ta đã từng quốc bộ đến trường.

Bạn từng quốc bộ đến trường bắt buộc không?

2. Ông Văn đã có lần đi xe máy nguy hiểm.

Ồng Văn dường như không đi xe sản phẩm nguy hiểm.

3. Đường xá đã từng sạch hơn cùng yên bình hơn.

 Đường xá đã từng có lần sạch hơn với yen bình hơn bắt buộc không?

4. Tôi đã có lần không đi ra ngoài vào những ngày công ty nhật.

Tôi đã từng có lần đi ra phía bên ngoài vào đều ngày nhà nhật.

5. Họ đã từng có lần đi nghỉ ngơi mát thuộc nhau.

Xem thêm: 30+ Mẫu Viết Đoạn Văn Tả Về Cảnh Đẹp Quê Hương Em Lớp 3, 30+ Mẫu Viết Đoạn Văn Tả Về Cảnh Đẹp Quê Hương Em

Họ đã có lần không đi ngủ mát cùng nhau.

4. Write sentences using these cues

(Viết các câu áp dụng những gợi nhắc sau.)

*

Hướng dẫn giải:

1. It’s over 100km from my home town to lớn Ho bỏ ra Minh City.

2. It is about 25km to my grandparents’ house.

3. I used to ride a small bike in the yard outside my flat.

4. There used to lớn be a bus station in the đô thị centre, but it was / has been moved to the suburbs.

5. Children must learn about road safety before they are allowed lớn ride a xe đạp on the road.

Tạm dịch:

1. đơn vị tôi cách tp.hcm hơn 1OOkm.

2. Cách khoảng tầm 25km là cho nhà ông bà tôi.

3. Tôi từng chạy xe cộ đạp bé dại trên sân bên ngoài căn hộ của tôi.

4. Từng gồm một trạm xe buýt tại chính giữa thành phố, tuy nhiên nó đã có dời ra ngoại thành rồi.

5. Trẻ con phải học về an toàn đường bộ trước khi chúng được phép đấm đá xe trên đường.