Tiếng anh lớp 6 unit 10 a closer look 2

1. Listen again to lớn part of the conversation in Getting Started. Underline the future continuous tense & answer the questions – Nghe lại phần ban đầu của bài đàm thoại vào phần Getting started. Gạch bên dưới thì tương lai tiếp nối và vấn đáp câu hỏi.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 10 a closer look 2

https://gamesbaidoithuong.com/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/11/1-track-31_2.mp3

Gợi ý:

Các câu gồm dạng thì tương lai tiếp nối trong phần Getting started:

1. He will be having his Vietnamese class. 

2. They will be watching a film at the cinema.

Trả lời câu hỏi:

1. What will Nick be doing at 2.30 p.m this Sunday?

⇒ He will be having his Vietnamese class.

2. What will Phuc and Nick be doing at about 4.15 p.m this Sunday?

⇒ They will be watching a film at the cinema.

Dịch:

⇒ Cậu ấy sẽ có được một lớp học tập Tiếng Việt. 

⇒ Họ đang xem một bộ phim tại rạp. 

Ôn tập

Chúng ta thực hiện thì tương lai tiếp tục để miêu tả quá trình làm một việc nào đó vào thời điểm cụ thể trong tương lai.

Ví dụ:

Tonight at 8.30 p.m. Mai will be watching Frozen again at home. She loves it! – tối nay cơ hội 8h30 buổi tối Mai sẽ xem lại Frozen nghỉ ngơi nhà. Cô ấy yêu mếm nó!

(She will be in the process of watching the film at 8.30 p.m – Cô ấy sẽ sẽ xem film dịp 8h30 tối.

2. Complete the sentences with the future continuous – ngừng các câu với thì tương lai tiếp diễn.

Cấu trúc thì sau này tiếp diễn:

(+) S + will + be + Ving.

(-) S + will not (= won’t) + be + Ving.

(?) Will + S + be + Ving ?

Won’t + S + be + Ving ? 

Gợi ý:

1. Will he still be sleeping/ will be studying4. Will she be staying; will be writing
2. Will be having5. Will be playing
3. Will be eating6. Will be learning

Dịch:

1. Liệu giờ này ngày mai anh ấy bao gồm còn ngủ không? – Không, anh ấy sẽ học sống trong thư viện.

2. Cô ấy hiện nay đang ở tp.hcm nhưng cô ấy sẽ có một kỳ nghỉ mát ở Đà Nẵng vào thời điểm cuối tháng này

3. Bọn họ sẽ bữa tối lúc 8 giờ.

4. Cô ấy đang ở trong lớp học của mình trong thời hạn nghỉ lúc này chứ? – Vâng, cô ấy sẽ viết một email cho mình của cô ấy.

5. Mona nói lũ trẻ sẽ chơi trong quần thể vườn khi bạn đến.

6. Giờ này năm tiếp theo Phúc đã học một ngữ điệu mới.

Chú ý!

Chúng tôi thường sẽ có thời gian rõ ràng khi cần sử dụng thì sau này tiếp diễn.

3. Look at the years provided. Work in groups lớn predict when the following may happen in the future. Then compare your answers with other groups – nhìn vào trong những năm được cho. Làm theo nhóm để tham gia đoán khi nào những điều tiếp sau đây xảy ra trong tương lai. Tiếp nối so sánh với nhóm khác.

*

Gợi ý:

1. 20302. 20303. 2114
4. 20305. 21146. 2030

Dịch:

1. Họ sẽ không thực hiện điện thoại cố định vào năm 2030.

Xem thêm: Lập Luận Chứng Minh Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây ❤️️15 Mẫu, Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây

2. Công ty chúng tôi vẫn đang gửi thư lờ lững vào 2030.

3. Họ sẽ giao tiếp bằng thiết bị thần giao giải pháp cảm trong những năm 2114.

4. Shop chúng tôi vẫn đang sử dụng thẩm mỹ để giao tiếp tại năm 2030.

5. Công ty chúng tôi sẽ không làm việc trực tiếp nữa trong thời điểm 2114.

6. Chúng tôi sẽ sử dụng những kí hiệu vào thời điểm năm 2030, nhưng các dấu hiệu sẽ liên quan nhiều hơn.

4. Look at the conversation in Getting Started again và write down all the verbs that are followed by to-infinitive that you can find – quan sát vào bài đàm thoại trong phần Getting started đợt tiếp nhữa và viết xuống toàn bộ những đụng từ cơ mà theo sau vị to-infinitive mà em hoàn toàn có thể tìm.

Gợi ý:

wanted lớn ask – muốn hỏi  

planned to lớn meet – lên kế hoạch gặp gỡ

decided to lớn go – ra quyết định đi 

want lớn miss – muốn bỏ dở

tried to call – nỗ lực để hotline

need khổng lồ take – buộc phải lấy 

Động từ + khổng lồ V 

Nếu bạn muốn theo sau một đụng từ là một hành vi khác, họ bắt buộc phải áp dụng một danh động từ hoặc một cồn từ nguyên mẫu. 

Ví dụ:

They want khổng lồ see tráng sĩ 3 this Sunday. 

(Họ mong xem siêu nhân anh hùng 3 vào nhà Nhật này.)

Một vài những động từ phổ biến được theo sau vị to V 

Các hễ từ nối: Choose (Chọn), decide (quyết định), Plan (kế hoạch)Các hễ từ chỉ cảm xúc: Love (yêu), hate (ghét), prefer (thích hơn)Các đụng từ khác: try (cố gắng), want (muốn), need (cần)
Chú ý!

Một số hễ từ như love, hate, prefer có thể được theo sau vì cả danh động từ cùng to-V mà không chuyển đổi về nghĩa.

5. Choose the best answer – chọn câu trả lời đúng.

Gợi ý:

1. C2. B3. A
4. C5. A

Dịch:

1. Shop chúng tôi đã đưa ra quyết định ở lại tp.hcm trong bố ngày nữa.

2. Bạn muốn có pin điện thoại thông minh di hễ sử dụng tích điện mặt trời không?

3. Chúng ta đã lựa chọn đi xe pháo buýt mang lại đó.

4. Tôi đã vắt gọi cho chính mình rất nhiều lần nhưng lại không được.

5. Tôi nghĩ sau đây nhiều bạn sẽ ham mê giao tiếp bằng phương pháp sử dụng phương tiện truyền thông media xã hội.

6. The dream list. Imagine we are in the year 2050. Work in pairs and select three ways of communication that you think will be most common. Then make the danh mục longer by sharing your ideas with another pair using full sentences – danh sách giấc mơ. Tưởng tượng bọn họ đang ngơi nghỉ năm 2050. Tuân theo cặp và lựa chọn 3 cách giao tiếp mà chúng ta nghĩ vẫn là thịnh hành nhất. Tiếp nối lập list dài hơn bằng phương pháp chia sẻ cùng với lớp.

Gợi ý:

We will be using thought khổng lồ communicate with each other through a connected device.

We will be using video clip for communication instead of texting or calling.

We will be using the interactive signs.

Dịch:

Chúng ta sẽ sử dụng để ý đến để giao tiếp với nhau thông sang một thiết bị được kết nối.