TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1 SKILLS 2

1 tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 2 trang 13 – Global Success 6 kết nối tri thức1.1 tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new school – Global Success 6 liên kết tri thức
Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 2 trang 13 – Global Success 6 kết nối tri thức

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: My new school – Global Success 6 liên kết tri thức

Video giải giờ đồng hồ Anh 6 Unit 1 Skills 2 – Kết nối học thức – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Unit 1 lớp 6 Skills 2 trang 13

LISTENING


Quảng cáo

1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers lớn these questions. (Janet, một học viên ở trường Palmer nghỉ ngơi Mỹ, đang nói đến trường của cô ấy ấy. Đoán câu vấn đáp cho những thắc mắc sau)1. Vị you think the students there wear uniforms ?( bạn nghĩ học tập viên ở chỗ này có mặc đồng phục không ? )2. Bởi vì they learn Vietnamese as a foreign language ?( Họ bao gồm học giờ Việt như một môn nước ngoài ngữ ko ? )Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:Hi. My name’s Janet. I’m eleven years old. I’m now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice và very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours khổng lồ study Vietnamese every week. I usually vị my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren’t. We’re going to have a biology lesson on a farm .

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 1 skills 2

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Xin chào. Tên của mình là Janet. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi đã học lớp 6 ngôi trường Palmer. Tôi siêu thích địa điểm đây. Chúng ta cùng lớp thì than thiện, giáo viên ở trường thì tốt bụng cùng hay hỗ trợ học viên. Giáo viên mà tôi mếm mộ là cô Smith. Cô dạy chúng tôi môn toán. Tôi bao gồm hai tiếng nhằm học tiếng Việt từng tuần. Tôi thường xuyên làm bài bác tập về nhà ở thư viện. Shop chúng tôi mặc đồng phục từng ngày nhưng ngày từ bây giờ thì không vì công ty chúng tôi sẽ có tiết sinh học tập ở trang trại .2. Listen again và choose the correct answer A or B. (Nghe lại và lựa chọn câu vấn đáp đúng A hoặc B).

Bài nghe:

1.A2.B3.B4.A5.A

Hướng dẫn dịch:1. Giáo viên mà Janet yêu mến là giáo viên dạy toán .2. Ngày thời khắc ngày hôm nay Janet không mặc đồng phục .3. Janet học tập tiếng Việt hai tiếng một tuần .4. Janet thường xuyên làm bài bác tập về bên tại tủ sách .5. Lớp của cô ấy ấy sẽ sở hữu tiết học viên tại 1 nông trại .WRITING 

3. Write the answers to lớn the following questions about your school. (Viết câu trả lời cho những câu hỏi sau về trường học tập của bạn.)

Quảng cáo1. What is the name of your school ?2. Where is your school ?3. How many classes does your school have ?4. What bởi vì students vì chưng at your school ?5. What vì you lượt thích about your school ?Đáp án:1. It’s Nguyen Van Troi school .2. It is in Ha Noi .3. My school has 40 classes .4. We learn many subjects & join many interesting clubs .5. My school has a large playground & I lượt thích it very much .Hướng dẫn dịch:1. Trường các bạn tên là gì ? trường tôi là ngôi trường Nguyễn Văn Trỗi .2. Trường bạn ở đâu ? ngôi trường tôi ngơi nghỉ Thành Phố thành phố hà nội .3. Gồm bao nhiêu phần trong trường của chúng ta ? ngôi trường tôi có 40 lớp .4. Học sinh làm gì sống trường các bạn ? shop chúng tôi học nhiều môn học với tham gia các câu lạc bộ thú vị .5. Bạn thích điều gì ở trường bản thân ? trường tôi bao gồm sân chơi rất lớn và tôi rất thích nó .

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Tam Giác Lớp 2, Giải Toán Lớp 2 Bài Chu Vi Hình Tam Giác

4. Use the answers in 3 khổng lồ write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer lớn the reading passages lớn help you.

Example :

Quảng cáo

My school is Giang Son School. It is in the centre of my village. It has 12 classes with over 500 students. We study many subjects : maths, history, science, và of course, English. We often play games during break time. My teachers are friendly, và my friends are helpful, I like my school .Hướng dẫn dịch:Trường của tôi là trường Giang Sơn. Nó nằm ở TT xóm tôi. Ngôi trường tất cả 12 lớp với hơn 500 học viên. Shop chúng tôi học các môn học : Toán, lịch sử dân tộc vẻ vang, công nghệ và tất yếu là cả tiếng Anh nữa. Shop chúng tôi thường nghịch các cuộc chơi trong tiếng giải lao. Giáo viên của tôi thì thân thiết và chúng ta thì hay trợ giúp nhau. Tôi thích hợp ngôi trường của chính mình .

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 6 trên khoahoc.vietjack.com

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, bài bác giảng …. Không mang phí. Cài đặt ngay áp dụng trên android và game ios .

*
Nhóm học hành facebook miễn chi phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi cửa hàng chúng tôi miễn giá thành trên social facebook và youtube:

Theo dõi shop chúng tôi miễn phí tổn trên mạng xã hội facebook và youtube:


Loạt bài bác soạn, giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 1 cùng Tập 2 bám sát nội dung sách tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với đời sống ( NXB Giáo dục đào tạo ) .

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và share nhé! Các bình luận không cân xứng với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.Các loạt bài xích lớp 6 Kết nối học thức khác