Tiếng Anh Lớp 3 Unit 2 Lesson 1

a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Bản thân tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Bản thân tên là Nam.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 2 lesson 1


bài xích 1

Bài 1: Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe với đọc lại).

*

a) Hi. My name"s Peter.

Hello, Peter. My name"s Nam.

b) I"m Linda. What"s your name?

My name"s Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin chào. Bản thân tên là Peter.

Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

b) bản thân tên là Linda. Bạn tên là gì?

Tên của chính bản thân mình là Mai.


bài bác 2

Bài 2: Point and say

(Chỉ cùng nói).

*

Lời giải đưa ra tiết:

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Linda.

 What"s your name?

My name"s Quan.

Tạm dịch:

Tên của bạn là gì?

Tên của chính bản thân mình là Phong.

Tên của người tiêu dùng là gì?

Tên của bản thân mình là Linda.

Tên của công ty là gì?

Tên của bản thân mình là Quân.


bài bác 3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What"s your name?

My name"s Quan.

What"s your name?

My name"s Peter.

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Mai.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Kết Nối Tri Thức, Giải Sách Bài Tập (Sbt) Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm

What"s your name?

My name"s Linda.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Quân.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Peter.

Bạn tên là gì?

Mình tên là Phong.

Bạn tên là gì?

Mình tên là Mai.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình tên là Linda.


bài 4

Bài 4: Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu chọn).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linh: I"m Linh. What"s your name?

Peter: Hello, Linh. My name"s Peter. Nice lớn meet you.

2. Nam: Hi. My name"s Nam. What"s your name?

Linda: Hello, Nam. I"m Linda. Nice lớn meet you.

Tạm dịch:

1. Linh: Tôi là Linh. Tên chúng ta là gì?Peter: Xin chào, Linh. Tên tôi là Peter. Rất vui được chạm mặt bạn.2. Nam: Xin chào. Tên tôi là Nam. Tên các bạn là gì?Linda: Xin chào, Nam. Tôi là Linda. Rất vui được gặp gỡ bạn.

Lời giải đưa ra tiết:

1.a 2. B


bài 5

Bài 5: Look and write.

(Nhìn và viết).

*

Lời giải chi tiết:

1. A: What"s your name?

B: My name"s Peter.

2. A: I"m Mai. What"s your name?

B: My name"s Linda.

Tạm dịch:

1. Chúng ta tên là gì? mình tên là Peter.

2. Bản thân là Mai. Tên của người sử dụng là gì?

Tên của bản thân mình là Linda.


bài bác 6

Bài 6: Let’s sing

(Chúng ta cùng hát).

The alphabet song

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now I know my ABCs.

Next time will you sing with me?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bài hát bảng chữ cái

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Bây giờ tôi sẽ biết bảng chữ cái ABC rồi.

Bạn sẽ thuộc hát tiếp cùng với tôi chứ?

gamesbaidoithuong.com 


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 180 phiếu
Bài tiếp theo
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp gamesbaidoithuong.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng gamesbaidoithuong.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép gamesbaidoithuong.com gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.