TIẾNG ANH LỚP 3 UNIT 18 LESSON 1

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).a) I"m home. Where are you, Hoa? Mình sống nhà. Bạn ở chỗ nào vậy Hoa?I"m in my room.Mình trong phòng mình. B) What are you doing?Bạn đang làm gì?


Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1. Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe với lặp lại).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 18 lesson 1

Click tại đây để nghe:

*

a) I"m home. Where are you, Hoa?

Mình sống nhà. Bạn nơi đâu vậy Hoa?

I"m in my room.

Mình trong phòng mình.

b) What are you doing?

Bạn đang làm cho gì?

I"m reading.

Mình đang đọc sách.

Bài 2. Point & say. (Chỉ với nói).

*

a) What are you doing? nhiều người đang làm gì?

I"m reading. Mình sẽ đọc sách.

b) What are you doing? ai đang làm gì?

I"m cooking. Mình đang nấu ăn.

c) What are you doing? bạn đang làm gì?

I"m listening khổng lồ music. Mình sẽ nghe nhạc.

d) What are you doing? nhiều người đang làm gì?

I"m cleaning the floor. Mình đang lau (sàn/nền) nhà.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What are you doing?

Bạn đang làm cho gì?

I"m helping mother.

Mình đang phụ (giúp) mẹ.

What are you doing?

Bạn đang làm gì?

I"m cooking.

Mình sẽ nấu ăn.

What is your mother doing?

Mẹ bạn đang làm gì?

My mother is cooking.

Mẹ mình sẽ nấu ăn.

What are you doing?

Bạn đang làm gì?

I"m listening khổng lồ music.

Mình vẫn nghe nhạc.

What are you doing?

Bạn đang có tác dụng gì?

I"m cleaning the floor.

Mình đã lau (sàn/nền) nhà.

What is your father doing?

Ba bạn đang làm gì?

My father is cleaning the floor.

Ba mình đang lau nhà.

Bài 4. Listen and tick.

Xem thêm: Rxjs Và Reactive Programming, Rxjs Toàn Tập P1 Giới Thiệu Rxjs Là Gì

(Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

*

1. B 2. A 3. B


Audio script

1. Hoa"s mother: Where are you, Hoa?

Hoa: I"m in my room.

Hoa"s mother: What are you doing?

Hoa: I"m reading.

2. Nam"s mother: Where are you, Nam?

Nam: I"m in the living room.

Nam"s mother: What are you doing?

Nam: I"m watching TV.

3. Mai"s mother: Where are you, Mai?

Mai: I"m in the kitchen room.

Nam"s mother: What are you doing?

Nam: I"m cooking.

Bài 5. Read and write. (Đọc cùng viết).

*

Hôm nay, mái ấm gia đình Mai nghỉ ngơi nhà. Tía Mai của nhà khách. Ông ấy sẽ đọc sách. Anh trai Mai đã nghe nhạc. Mai và chị em đang của phòng bếp. Họ đang nấu ăn.

What are you doing?

1. Mai"s father is reading.

Ba Mai đã đọc sách.

2. Her brother is listening to music.

Anh trai cô ấy đã nghe nhạc.

3. Mai và her mother are cooking.

Mai và mẹ cô ấy sẽ nấu ăn.

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. What are you doing?

I"m reading in my room.

Mình sẽ đọc sách trong phòng mình.

2. What is your father doing?

My father is watching TV in the living room.

Ba mình đang xem tv trong phòng khách.

3. What is your mother doing?

My mother is cooking in the kitchen.

Mẹ mình đã nấu nạp năng lượng trong nhà bếp.


Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + gamesbaidoithuong.com"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 18 trang 52,53 SGK tiếng Anh lớp 3 gamesbaidoithuong.com"