Unit 2 lớp 9: skills 1

Phần kĩ năng luyện tập cho chính mình đọc hai kỹ năng đọc cùng nói. Nội dung bài viết dưới đây cung ứng những gợi ý cũng giống như hướng dẫn giải bài xích tập trong sách giáo khoa. Skill 1 Unit 2: city life


*

Reading

1. Work in pairs. What features are important to you in a city? Put the following in order 1-8(1 is the most important).

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 9: skills 1

Làm việc theo cặp. Theo bạn đặc điểm nào đặc trưng nhất ở một thành phố? Xếp theo lắp thêm tự từ bỏ 1-8 (1 là cái quan trọng đặc biệt nhất)

Transport 4

Education 3

Climate 7

Culture 5

Safety 2

Cost of living 6

Entertainment 7

Convenience 1

2. Read the passage quickly và find the information to fill the blanks.

Đọc đoạn văn với tìm tin tức điền vào chỗ trống

1. The name of the organisation doing the survey:

Economist Intelligence Unit (EIU)

2. The year of the survey:

2014

3. The names of the best city và the worst cities:

The best city is Melbourne in nước australia and the worst one are Dhaka in Bangladesh,Tripoli inLibya, và Douala in Cameroon.

Which is the best city in the world khổng lồ live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to lớn determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, & recreational facilities in cities. It gives scores for each, & ranks the cities in order - from the best lớn the worst.

For the year 2014, the vị trí cao nhất 10 cities came from Australia, Canada, Europe, & New Zealand. Melbourne in australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the đứng đầu 20, such as Tokyo (19th) & Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Xem thêm: Tải Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 1 Năm 2016-2017, Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 1 Năm 2016

Citieswith major conflicts tended khổng lồ score thelowest.In these countries, living conditionswerethe most difficult or dangerous.Amongthe worst cities on thelistwere Dhaka in Bangladesh,Tripoli inLibya, và Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would like to địa chỉ cửa hàng other factors I the index. They say that a city"s green sp urban sprawl, natural features, cul attractions, convenience, và pollution should be added to lớn the list.

4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey lớn rank your own town/city or a town city you know. Give from 10 points (the best to lớn 1 point (the worst) khổng lồ each factor.

Ask each student in your group the question: "How many points do you give to lớn factor 1 - safety?

Then write the points in the table.

Làm việc theo đội 5-6 người. Tiến hành một cuộc điều tra khảo sát để xếp các loại thành phố của công ty hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Về tối đa là 10 điểm ( một điểm là thấp nhất với mỗi sệt điểm)

Hỏi mỗi bạn trong nhóm thắc mắc " các bạn cho đặc điểm 1 bao nhiêu điểm?"

Sau đó viết điểm vào bảng

Factors

Point given

Total points

St A

St B

St C

St D

St E

1. Safety

2. Transport

3. Education

4. Climate

5. Culture

6. Facilities

7. Entertainment

8. Natural feature

9. Urban sprawl

10. Pollution control

b,Work out the final result of your group. Then present it to the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

Tiến hành điều tra rồi thuyết trình cho cả lớp cùng nghe. Hiệu quả của nhóm chúng ta giống giỏi khác những nhóm khác.