A CLOSER LOOK 1 » UNIT 5

4 - b. A ritual = an act of special meaning that you bởi in the same way each I time 

5 - d. To commemorate = to remember & celebrate something or someozst 

Tạm dịch:

1. Giữ mang lại một truyền thống lịch sử sống mãi

2. Miêu tả sự kính trọng với tình yêu cho điều gì hoặc ai đó

3. Một màn trình diễn

4. Một hành vi có ý nghĩa sâu sắc đặc biệt mà đồng nghiệp một cách trong mỗi lúc

5. Nhớ và tổ chức cái gì hoặc ai đó

2. Complete the sentences using the words in 1.

Bạn đang xem: A closer look 1 » unit 5

(Hoàn thành những câu áp dụng những từ trong phần 1.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Commemorate

2. Worship

3. reserve

4. Ritual

5. Performance

Tạm dịch:

1. Liên hoan tiệc tùng Gióng được tổ chức mỗi năm để tưởng niệm thánh Gióng, nhân vật truyền thống của chúng ta.

2. Ở miếu Hương, shop chúng tôi dâng cúng Phật một mâm hoa quả dể thờ cúng ngài.

3. Phụ thuộc công nghệ, chúng ta cũng có thể bảo tồn văn hóa của bọn họ cho cụ hệ tương lai.

4. Trong phần nhiều lễ hội sống Việt Nam, nghi tiết thường bắt đầu bằng câu hỏi đốt nhang.

5. Biểu diễn rắn Lệ Mật nói về lịch sử dân tộc của làng.

3. Match the nouns with each verb. A noun can go with more than one verb.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Tiếng Anh Tiểu Học, Cau Hoi Tieng Anh Rung Chuong Vang

(Nối phần nhiều danh tự với mỗi đụng từ. Một danh từ hoàn toàn có thể đi với trên 1 cồn từ.)

*

Hướng dẫn giải:

1. WATCH - a ceremony, a show

2. HAVE - all

3. WORSHIP - a god, a hero

4. PERFORM - a ritual, a ceremony, a show 

4. Look at the table below. What can you notice about these words?

(a. Quan sát vào bảng bên dưới. Bạn chăm chú gì về đều từ này?)

*

Hướng dẫn giải:

They are all words with more than 2 syllables.

They over with suffix -ion or -ian.

Tạm dịch:

Tất cả chúng là hầu như từ nhiều hơn hai âm tiết.

Chúng hoàn thành bởi hậu tố là -ion hoặc -ian.

b. Now listen và repeat the words.

(Bây giờ đồng hồ lắng nghe và lặp lại các từ.)

Click tại đây để nghe: 

*

 

5. Listen và stress the words below. Pay attention khổng lồ the endings.

(Nghe và nhấn gần như từ mặt dưới. Chú ý phần cuối.)

Click tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. Pro"cession 2. Com"panion 3. Pro"duction 4. Compe"tition

5. Poli"tician 6. Mu’sician 7. His"torian 8. Lib"rarian

Tạm dịch:

1. Diễu hành

2. đồng hành

3. Sản xuất

4. Cạnh tranh

5. Bao gồm trị gia

6. Nhạc sĩ

7. Lịch sử hào hùng gia

8. Thủ thư

6. Read the following sentences & mark (") the stressed syllable in the underlined words. Then listen an repeat.

(Đọc phần lớn câu sau và khắc ghi vào âm nhấn trong những từ gạch ốp dưới, kế tiếp nghe và lặp lại.)