LOOKING BACK TRANG 14 UNIT 7 TIẾNG ANH 7 MỚI TẬP 2

Viết tên của không ít phương tiện giao thông trong mạng từ bên dưới. Kế tiếp kẻ các đường nối đều động từ chuẩn cho phương tiện thể giao thông


Bài 1

Task 1. What vày these signs mean? Write the meaning below each sign. Then put them nto the correct box.

Bạn đang xem: Looking back trang 14 unit 7 tiếng anh 7 mới tập 2

(Những biển khơi báo này còn có nghĩa gì? Viết chân thành và ý nghĩa bên dưới. Tiếp nối đặt chúng vào khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Traffic lights: đèn giao thông

2. School ahead: trường học tập phía trước

3. Hospital ahead: bệnh viện phía trước

4. Cycle lane: đường mang đến xe đạp

5. Parking: đỗ xe

6. No parking: cấm đỗ xe

7. Left turn only: chỉ được rẽ trái

8. No cycling: không được sút xe

Prohibition signs: (Biển báo cấm)

6. No parking : cấm đỗ xe

8. No cycling: không được sút xe

Warning signs  (biển cảnh báo)

1. Traffic lights: Đèn giao thông 

2. School ahead: Trường học tập phía trước

7. Left turn only: Chỉ rẽ trái

Information signs:  biển báo thông tin 

3. Hospital ahead: Bệnh viện phía trước

4. Cycle lane : Làn lối đi xe đạp

5. Parking: Chỗ đậu xe

Bài 2

Task 2. Write the names of means of transport in the word web below. Then draw lines joining the correct verbs to lớn the transport.

(Viết tên của các phương tiện giao thông trong mạng từ mặt dưới. Tiếp đến kẻ những đường nối đa số động từ chuẩn cho phương luôn thể giao thông) 

*

- ride: bicycle, motorbike (đi xe đạp, xe máy)

- drive: train, taxi, bus, oto (đi tàu, taxi, xe cộ buýt, xe pháo ô tô)

- get on (lên), get off (xuống): plane, boat, ship, train, taxi, bus

- sail: boat, ship (đi tàu thuyền)

- fly: plane (đi sản phẩm bay)

Bài 3

Task 3. Change the sentences according khổng lồ the prompts in brackets

(Thay đổi những câu theo những gợi ý trong ngoặc đơn)

*

Hướng dẫn giải:

Cấu trúc cùng với used to:

Khẳng định: S + used lớn V

Phủ định: S + didn"t use to V

Câu hỏi: Did + S + use to V?

1. Did you use to go khổng lồ school on foot?

Tạm dịch: chúng ta từng đi bộ đến trường nên không?

2. Mr. Van didn’t ride his motorbike dangerously.

Tạm dịch: Ông Văn đã từng có lần không đi xe sản phẩm công nghệ nguy hiểm.

3. Did the streets use to be cleaner & more peaceful?

Tạm dịch: Đường xá đã từng có lần sạch hơn và yen bình hơn buộc phải không?

4. I used khổng lồ go out on Sundays.

Tạm dịch: Tôi đã từng có lần đi ra bên ngoài vào số đông ngày nhà nhật.

5. They didn’t use to lớn go on holiday together.

Tạm dịch: Họ đã có lần không đi nghỉ ngơi mát thuộc nhau.

Bài 4

Task 4. Write sentences using these cues

(Viết các câu thực hiện những nhắc nhở sau.)

*

Hướng dẫn giải:

Sử dụng cấu tạo chỉ khoảng cách với It:

It is + (about) khoảng cách + from ... To ....

1.

Xem thêm: Tiệc Tea Break Là Gì ? 5 Điều Cần Biết Về Tea Break Cho Nhân Viên Nhà Hàng

It’s over 100km from my home town lớn Ho đưa ra Minh City.

Tạm dịch: đơn vị tôi cách thành phố hồ chí minh hơn 1OOkm.

2. It is about 25km lớn my grandparents’ house.

Tạm dịch: Cách khoảng tầm 25km là đến nhà các cụ tôi.

3. I used lớn ride a small xe đạp in the yard outside my flat.

Tạm dịch:Tôi từng chạy xe pháo đạp nhỏ trên sân bên phía ngoài căn hộ của tôi.

4. There used to lớn be a bus station in the đô thị centre, but it was / has been moved to lớn the suburbs.

Tạm dịch:Từng gồm một trạm xe cộ buýt ở trung tâm thành phố, mà lại nó đã có dời ra ngoại thành rồi.

5. Children must learn about road safety before they are allowed to ride a xe đạp on the road.

Tạm dịch: trẻ em phải học tập về bình an đường bộ trước khi chúng được phép đấm đá xe bên trên đường.