Unit 3

Giải unit 3: Community service - Getting started sách tiếng anh 7 Global success. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải cụ thể cho từng bài tập gồm trong công tác học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm rõ kiến thức bài học.


Exercise 1. Listen & read (Lắng nghe với đọc)

Minh: Hi, Tom. Are you back in Ha Noi?(Về lại tp hà nội chưa Tôm?)

Tom: Yes I came back yesterday. Can we meet up this Sunday morning? I bought you a board game.

Bạn đang xem: Unit 3

(Ừ, tớ new về hôm qua. Sáng công ty nhật này gặp mặt nhau được không? Tớ đã thiết lập cho cậu một bộ board game đấy.)

Minh: Sure, I can"t wait! But our Green School Club willhave some community activities on that morning.(Chắc chắn rồi, hào hứng ghê. Tuy nhiên câu lạc cỗ Mái ngôi trường xanh của tớ sẽ bao gồm vài vận động cộng đồng vào sáng hôm ấy.)

Tom: What activities does your club do?(Câu lạc bộ của cậu làm cái gi thế?)

Minh: Well, we pick up litter around our school and plant vegetables in our school garden.(Xem nào, bọn chúng tớ vẫn nhặt rác bao bọc trường với trồng rau trong sân vườn trường nữa.)

Tom: School gardening? That"s fantastic!(Vườn ngôi trường ư? Nghe tuyệt thế!)

Minh: Yes. We donate the vegetables to a nursing home. Does your school have any activities like these?(Ừ. Bọn chúng tớ sẽ ủng hộ rau củ trồng được vào viện dưỡng lão. Ngôi trường cậu có chuyển động nào do đó không?)

Tom: Yes. We donate books khổng lồ homeless children. We also have English classes. Last summer we taught English khổng lồ 30 kids in the area(Có chứ. Chúng tớ ủng hộ sách mang đến những trẻ em vô gia cư. Chúng tớ còn tổ chức lớp học tập Tiếng Anh nữa. Hè năm trước tớ sẽ dạy giờ Anh mang lại 30 em trong khu vực đấy.)

Minh: Sounds like great work!(Hoạt động chân thành và ý nghĩa thật đấy!)

Tom:Thanks!(Cảm ơn!)

Minh: ...So, let"s meet in the afternoon then.(Vậy thì chúng ta hẹn nhau vào chiều tối nhé!)

Exercise 2. Read the conversation again and tick the appropriate (Đọc lại đoạn hội thoại và tích vào ô tương ứng).

*

Trả lời:

Community activityMinh"s clubTom"s club
1. Picking up litter
2. Planting vegetables
3. Donating books
4. Donating vegetables
5. Teaching English

Exercise 3. Complete the phrases under the pictures with the verbs below. (Hoàn thành các từ bên dưới mỗi tranh ảnh với đa số từ dưới đây)

pick up recycle litter clean donate

1. ___ litter

2. ___ homeless children

3. ___ plastic bottle

4. ___ clothes

Trả lời:

1. Pick up litter

2. Helphomeless children

3. Recycle plastic bottle

4. Donateclothes

5. Cleanthe play ground

Exercise 4. Complete the sentences with the correct words or phrases below. (Hoàn thành câu với các cụm trường đoản cú đúng được cho dưới đây.)

old people homeless children planted litter taught

1. We collected clothes & gave them lớn ___.

2. Those students picked up all the ____ on the street.

Xem thêm: Phân Biệt Tiếng Khóc Trẻ Sơ Sinh 0, Giải Mã Tiếng Khóc Của Bé

3. We helped ____in the nursinghome last Sunday.

4. The club members ____ maths khổng lồ primary students during school holidays.

5. We ____ a lot of trees in the parklast summer.

Trả lời:

1. We collected clothes & gave them khổng lồ homeless children.

2. Those students picked up all the litter on the street.

3. We helped old peoplein the nursinghome last Sunday.

4. The club members taughtmaths to lớn primary students during school holidays.

5. We planted a lot of trees in the parklast summer.

Exercise 5. Trò chơi Vocabulary Ping-pong

Work in two teams. Team A provides a cue word. Team B makes up a sentence with it. Then switch roles.

(Chia thành 2 đội. Đội A sẽ chỉ dẫn từ gợi ý, team B đã đặt câu với từ đó. Kế tiếp đổi vai.)