Getting started unit 11 lớp 7 travelling in the future

Phuc: No, I think they"ll have SSS. It"s a sky safety system. It"ll stop everyone from crashing. It"ll help them avoid traffic jams too.

Bạn đang xem: Getting started unit 11 lớp 7 travelling in the future

Mai: I"d prefer to have a jet pack. I"ll wear it on my back. It doesn"t take up lots of space, & I"ll use mine to fly anywhere easily.

Phuc: bởi you think you can use it in bad weather?

Mai: No, I don"t think it will be pleasant.

Veronica: Then perhaps a teleporter is the best. It makes you disappear. Then you reappear in another place seconds later!

Phuc: Wow, your idea is really imaginative, Veronica!

Veronica: Ha ha, yes. That programme really got me thinking.

Mai: I vày worry about one thing. How much fuel will these means of transport use? Will pollution be much worse?

Phuc: Don"t worry, Mai. The future is green! Solar energy will power everything!

*

a. Read the conversation again. Then choose the correct answers.

(Đọc bài xích đàm thoại lần nữa. Sau đó chọn câu vấn đáp đúng.)

1. What is the project about?

a. Future transport

b. Future weather

c. Future energy

2. "Driverless cars" have no___________.

a. People

b. Drivers

c. Solar energy

3. What does Phuc think an SSS can do?

a. Help cars lớn fly và help them to lớn park.

b. Make cars crash và help them khổng lồ avoid traffic.

c. Help cars to lớn avoid traffic & crashes.

4. Why does Phuc say "The future is green’?

a. There will be less pollution.

b. Driverless cars will be green.

c. Green is Phuc"s favourite colour.

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Mai: Ồ! xe không người lái đã gồm rồi. Mình cấp thiết nào tin được.

Veronica: Đúng vậy, chúng trông thiệt tuyệt! còn điều gì nữa không?

Phúc: mình chắc sẽ sở hữu xe bay nữa.

Mai: Điều đó bao gồm nghĩa là chúng ta sẽ vẫn đang còn kẹt xe trên trời cần không?

Veronica: Ha ha, đúng thế, có lẽ rằng sẽ có!

Phúc: Không, bản thân nghĩ chúng sẽ có SSS. Nó là 1 trong những hệ thống bình an hàng không. Nó sẽ ngăn mọi bạn khỏi đụng nhau. Nó sẽ giúp họ kiêng kẹt xe.

Xem thêm: Đầu Năm Mùng 1 Có Nên Gội Đầu Không & Tuýp Hướng Dẫn Gội Đầu Đúng Cách

Mai: mình thích động cơ phản lực mini (túi bay) hơn. Mình sẽ sở hữu nó trên lưng. Nó ko chiếm các diện tích, với mình sẽ áp dụng túi của chính mình để bay đến bất kỳ nơi nào dễ dàng dàng.

Phúc: chúng ta có nghĩ là chúng ta cũng có thể sử dụng nó trong tiết trời xấu không? 

Mai: Không, mình không cho là nó thoải mái.

Veronica: chắc rằng một dịch chuyển tức thời là xuất sắc nhất. Nó làm cho chính mình biến mất. Kế tiếp bạn mở ra lại ở một nơi khác sau vài giây!

Phúc: Ồ, chủ kiến của cậu thiệt đầy trí tưởng tượng, Veronica!

Veronica: Ha ha, đúng vậy. Công tác đó thật xứng đáng suy nghĩ.

Mai: Mình lo ngại về một điều. Những phương tiện đi lại này đang tốn từng nào nhiên liệu? Việc ô nhiễm sẽ trầm trọng rộng không?

Phúc: Đừng lo Mai à. Sau này là color xanh! tích điện mặt trời vẫn tạo tích điện cho đa số thứ!

Lời giải chi tiết:

1. A2. B 3. C 4. A

1. A

Dự án về chiếc gì?

A. Giao thông vận tải trong tương lai

B. Khí hậu trong tương lai

C. Năng lượng trong tương lai

2. B

“Xe không người lái” ko có...

A. Người

B. Tài xế

C. Tích điện mặt trời

3. C

Phúc suy nghĩ một SSS hoàn toàn có thể làm gì?

A. Giúp xe hơi bay và giúp chúng đậu.

B. Làm cho xe hơi đưa vào nhau và giúp chúng tránh xe cộ.

C. Giúp tránh xe đưa vào nhau.

4. A

Tại sao Phúc nói “Tương lai màu xanh!”

A. Vẫn ít độc hại hơn. 

B. Xe không người điều khiển sẽ màu sắc xanh.

C. Blue color là màu thương mến của Phúc.


bài bác 1b

1b. Answer the question 

(Trả lời các câu hỏi.)

1. What problems vị they think future transport will have?

(Họ nghĩ giao thông trong tương lai sẽ có được gì?)

2. Which means of transport mentioned would you lượt thích most? Why?

(Phương tiện nào được đề cập mà mình muốn nhất? tại sao?)

3. What other means of transport bởi you think will be used in the future?

(Những phương tiện giao thông nào mà bạn nghĩ sẽ được dùng vào tương lai?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. If there are too many flying cars, there will be traffic jams in the sky. Some means of transport will not be convenient in bad weather (jet pack). Future means of transport may use a lot of fuel.

(Nếu có quá nhiều xe bay, sẽ sở hữu được kẹt xe trên thai trời. Vài phương tiện đi lại sẽ không tiện nghi trong tiết trời xấu (động cơ làm phản lực mini - túi bay). Phương tiện tương lai hoàn toàn có thể sử dụng những nhiên liệu.))

2. I lượt thích Driverless cars best because I don’t need a driver khổng lồ take me to some place.

(Tôi mê say xe không người điều khiển nhất, cũng chính vì tôi không bắt buộc một lái xe chở tôi đến ở đâu đó.)

3. Jet pack, driverless cars. 

(Động cơ phản nghịch lực mini, xe cộ không tín đồ lái.)


Task 2. Fact or opinions (✓) in the F (Fact) or O (Opinion) box.

(Sự thiệt hoặc ý kiến? lựa chọn trong size F hoặc O.)

 

F

O

1. Driverless cars already exist.

 

 

2. They look so cool!

 

 

3. A jet pack doesn"t take lots of space.

 

 

4. Then perhaps a teleporter is the best.

 

 

5. Solar energy will nguồn everything!

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

 

F

O

1. Driverless cars already exist. (Đã tất cả xe không bạn lái.)

 

 

2. They look so cool! (Chúng trông thiệt tuyệt! )

 

 

3. A jet pack doesn"t take lots of space. (Một hộp động cơ phản lực mini (túi bay) không tốn những không gian.)

 

 

4. Then perhaps a teleporter is the best. (Dịch gửi tức thời là giỏi nhất. )

 

 

5. Solar energy will power everything!

(Năng lượng phương diện Trời đang tạo năng lượng cho đều thứ!)

 

 


Task 3. A. Can you find any future means of transport from the conversation in 1 here?

(Em hoàn toàn có thể tìm được ngẫu nhiên phương tiện sau này nào tự phần 1 không?)

*

Lời giải chi tiết:

- flying car: xe ô tô bay

- driverless car: xe cộ không bạn lái 


bài 3c

3c. Choose your three most interesting means of transport. Then cốt truyện them with your partner.