Unit 11 Lớp 7: A Closer Look 2 Trang 51, 52

Phần A closer look 2 đã cung cấp cho bạn học ngữ pháp về thì tương lai đơn, kết cấu sở hữu cách và thực hiện đại từ cài trong câu.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 7: a closer look 2 trang 51, 52

Bài học kinh nghiệm cũng giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn về chủ đề đang học. Bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập vào sách giáo khoa.


1. Listen again to part of the conversation What words vì Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future
*

A closer look 2 – Unit 11: Traveling in the future

Grammar

1.Listen again to part of the conversation What words vì Phuc, Veronica và Mai use when talkingabout the future? Complete the rules in thebox.(Nghe lại phần đàm thoại. đa số từ nào mà Phúc, Veronica, Mai sử dụng khi nói tới tương lai? ngừng các quy phương tiện trong khung)

Dịch bài:

Mai: Woa! xe cộ không người lái xe đã tất cả rồi. Bản thân thật quan trọng tin nổi.Veronica: Đúng vậy, chúng trông thật tuyệt! loại gì tiếp nối đây?Phúc: Mình cứng cáp là sẽ sở hữu được xe tương đối bay.Mai: Điều đó gồm nghĩa là bọn họ sẽ vẫn đang còn kẹt xe... Bên trên trời đề nghị không?Veronica: Ha ha, đúng thế, chắc rằng sẽ có!Phúc: Không, bản thân nghĩ họ sẽ sở hữu sss. Nó là 1 trong những hệ thống bình an trên không. Nó sẽ chống mọi bạn khỏi bị va đụng nhau. Nó sẽ giúp đỡ họ tránh kẹt xe.Mai: mình đang có nhu cầu muốn có một bộ động cơ phản lực mini (túi bay). Bản thân sẽ mang nó bên trên lưng. Nó không chiếm nhiều diện tích s và mình sẽ áp dụng túi của chính mình để bay đi bất kỳ nơi nào dễ dàng dàng.

Những từ/ các từ cơ mà Phúc, Veronica, Mai nói về tương lai: will be next, there’ll be, there will be, they will have, I’ll wear

Chú ý: chúng ta thường thực hiện thì tương lai đơn để đưa ra những dự đoán vào tương lai

Ví dụ: It will rain tomorrow. (Ngày mai trời đang mưa)

Cấu trúc:

(+) S + will + V(-) S + won’t + V(?) Will + S + V?

2. Rearrange the words to make sentences.(Sắp xếp lại phần lớn từ để tạo ra thành câu)

Giải:

People won’t use flying cars until the year 2050. (Cho đến năm 2050 bạn ta mới áp dụng xe bay.)Do you think the fuel price will increase next month? (Bạn tất cả nghĩ giá chỉ nhiên liệu đang tăng hồi tháng tới không?)The mail won’t arrive until next week. (Thư sẽ tới vào tuần tới.)I don’t think he will take the new position. (Tôi không cho là anh ấy sẽ phụ trách vị trí mới.)We will use more solar energy in the future. (Chúng ta vẫn dụng nhiều năng lượng mặt trời hơn trong tương lai.)

3.

Xem thêm: Mathematicians At War Machine Là Ai, Đáng Lẽ War Machine Là Ai Similar To Iron Man

Minh Due is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct form of "will".(Minh Đức đã hỏi thầy tướng về sau này anh ta. Hãy dứt các câu với hiệ tượng đúng của “will”)

Giải:

Minh Duc: (1) Will I be successful?Fortune-teller: Yes, you (1) will be a successful person.Minh Duc: (3) Wil I be happy?Fortune-teller: Yes, you (4) will be happy.Minh Duc: (5) Will I be famous?Fortune-teller: No, you (6) won’t be very famous. But you (7) will travel a lot.Minh Duc: Wow, that’s great!

Dịch bài:

Minh Đức: con sẽ thành công không?Thầy bói: Đúng vậy, con sẽ là một người thành công.Minh Đức: con sẽ hạnh phúc không?Thầy bói: Có, bé sẽ hạnh phúc.Minh Đức: bé sẽ danh tiếng chứ?Thầy bói: Không, con không thật nổi tiếng. Nhưng con sẽ di du ngoạn nhiều.Minh Đức: Ồ, thiệt hay!

4. Complete the sentences with possessive pronouns. Look at the example.(Hoàn thành những câu cùng với đại từ bỏ sở hữu. Quan sát vào ví dụ)

Giải:

This is Thu & Mom’s computer. (Đây là máy tính xách tay của Thu với Mon.)=>This computer is theirs.My xe đạp is black.(Xe đạp của mình màu đen.)=> The black xe đạp is mineThese are his shoes.(Đây là giầy của anh ấy.)=> These shoes are his.This is Veronica’s cat. (Đây là mèo của Veronica.)=> The cát is Veronica’s.That is our picture.(Đó là bức ảnh của chúng tôi.)=> The picture is ours.

5. GAME

Now, choose any five things you can see in the classroom. Make sentences about them. (Bây giờ lựa chọn 5 dụng cụ trong lớp học. Đặt câu với chúng)

Giải:

The tables are school’s. (Những bộ bàn là trong phòng trường.)The flowers is ours. (Hoa là của chúng ta.)This blue bag is mine. (Cái cặp màu xanh đó là của tôi)That ruler is teacher’s. (Cây thước sẽ là của giáo viên.)The bottles are ours. (Những chiếc chai là của bọn chúng tôi)