Unit 1: generation gap

Find other compound nouns in the conversation. Use a dictionary to look up their meanings, if necessary.

Bạn đang xem: Unit 1: generation gap


1. Listen and read 

(Hãy nghe với đọc.) 

Our falimies

Sam: bởi vì you visit your grandparents every weekend?

Ann: Well, just my mom"s parents, but I don"t need to visit my other grandparents. You see, I live in a big house with my dad"s parents and my uncle"s family.

Sam: I see. You"re part of an extended family then. You certainly have more fun than me. I live in a nuclear family with just my parents và my younger brother.

Ann: That"s right. I think my parents are luckier than others because they don"t have lớn worry about childcare. My sister & I also learn a lot of skills from my grandmother.

Sam: So, are there any problems between the generations in your family?

Ann: You mean a generation gap? Well, there are. My grandma has her own beliefs about things lượt thích hairstyles, appearance & table manners. She thinks women must vì all the housework while my parents believe family members should nội dung the chores.

Sam: What about your grandpa?

Ann: He‘s the most conservative person in my family. He thinks that I ought lớn get a job in a state-owned organisation after university. He says I should follow in his footsteps.

Sam: Oh, really? vì chưng your parents share his viewpoints?

Ann: No, they don‘t. My parents are more open-minded. They just give us advice, but they never try lớn impose their decisions on us.

Sam: You mean there"s no generation gap between you và your parents?

Ann: Well, sometimes conflicts bởi happen, but we sit together & discuss. We all think we need khổng lồ understand each other better.

Sam: Lucky you! You must be so happy to lớn have such a great relationship with your parents!

Ann: Thank you!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:


Sam: Cuối tuần nào bạn cũng trở lại thăm ông bà mình chứ?

Ann: Ừ, nhưng chỉ thăm ông bà ngoại bản thân thôi. Chúng ta thấy đấy, mình sống trong một gia đình đông bạn với ông bà nội và cả mái ấm gia đình chú mình nữa.

Sam: Mình gọi rồi. Bạn là một trong những thành viên của một mái ấm gia đình đa vắt hệ. Chắc chắn rằng là các bạn vui hơn mình rồi. Bản thân sống vào một mái ấm gia đình hạt nhân chỉ có bố mẹ và em trai bản thân thôi

Ann: Đúng vậy. Mình nghĩ rằng bổ bà mẹ mình như mong muốn hơn những người khác vị họ ko phải lo lắng về việc quan tâm con cái. Chị mình với mình còn nên học không ít kỹ năng chăm sóc gia đình từ bà mình đấy.

Sam: Vậy gồm phải là có không ít vấn đề giữa các thế hệ trong mái ấm gia đình bạn phải không? 

Ann: Bạn muốn kể đến khoảng phương pháp giữa những thế hệ? Đúng vậy đấy. Bà bản thân có các cách nghĩ riêng biệt về đa số việc chẳng hạn như kiểu tóc, ngoại hình, cung cách. Bà mình cho rằng thanh nữ phái làm cho hết câu hỏi nhà trong khi ba chị em mình lại mang lại rằng những thành viên trong mái ấm gia đình phải cùng nhau chia sẻ việc nhà.

Sam: Thế còn ông các bạn nghĩ cố kỉnh nào?

Ann: Ông mình là tín đồ bảo thủ độc nhất vô nhị nhà. Ông mình nhận định rằng mình yêu cầu có bài toán làm ở phòng ban nhà nước sau khi giỏi nghiệp đại học. Ông còn nói mình phải đi theo tuyến đường của ông.

Sam: Ồ vậy à? gắng ba bà mẹ bạn bao gồm cùng cách nhìn với ông chúng ta không?

Ann: Không. Ba bà mẹ mình nhoáng hơn. Ba chị em chỉ răn dạy mình chứ không cần áp đặt đưa ra quyết định của ba bà mẹ lên chúng mình.

Sam: Bạn nói thế tức là không có khoảng cách giữa bạn và ba người mẹ bạn phải không?

Ann: Ừ. Đôi lúc cũng đều có xung bỗng dưng xảy ra, nhưng cả nhà mình ngồi lại với nhau và thảo luận. Cả mái ấm gia đình mình đều cho rằng chúng mình phải hiểu nhau hơn.

Sam: Bạn thiệt là may mắn. Chắc rằng bạn siêu vui khi dành được mối quan tiền hệ hoàn hảo nhất như thể với ba mẹ mình.

Ann: Cám ơn bạn.


bài 2


Video khuyên bảo giải


2. Read the conversation again. Are the following sentences true (T) or false (F)?

(Hãy đọc lại đoạn hội thoại. Các câu tiếp sau đây đúng xuất xắc sai?)

 

T

F

1. Sam is part of an extended family.

 

 

2. Ann is part of a nuclear family.

 

 

3. Ann"s grandparents look after their grandchildren.

 

 

4. Ann"s grandma thinks that all family members should cốt truyện housework.

 

 

5. Ann"s grandpa wants her to vị the same job và things in life as he did.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

1 – F. Sam is part of an extended family.

(Sam là 1 phần trong đại gia đình.)

Thông tin: Sam: I live in a nuclear family with just my parents and my younger brother. => Vậy Sam sống trong gia đình nhỏ hạt nhân (a nuclear family), chứ chưa phải là gia đình đa vắt hệ (an extended family) như thông tin ở câu hỏi. Bởi vậy câu đã chỉ ra rằng Sai.

2 – F. Ann is part of a nuclear family.

(Ann là một phần của một gia đình hạt nhân.)

Thông tin: Ann: I live in a big house with my dad"s parents & my uncle"s family. => Vậy Ann sinh sống trong đại gia đình (a big house) chứ chưa phải là gia đình hạt nhân (a nuclear family) như tin tức ở câu hỏi. Chính vì vậy câu đã cho rằng Sai.

3 – T. Ann"s grandparents look after their grandchildren.

(Ông bà của Ann chăm lo cháu của họ.)

4 – F. Ann"s grandma thinks that all family members should nội dung housework.

(Bà của Ann nghĩ về rằng toàn bộ các thành viên trong gia đình nên phân chia sẻ công việc nhà.)

Thông tin: Ann"s parents think that, not her grandma

5 – T.

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương Người Trong Một Nước Phải Thương Nhau Cùng

Ann"s grandpa wants her to vì chưng the same job and things in life as he did.

(Ông nội của Ann ước ao bạn ấy làm các bước và hầu như thứ trong cuộc sống thường ngày tương từ như ông đã làm.)


bài bác 3


Video khuyên bảo giải


3. Complete the following definitions, using the highlighted compound nouns in the conversation.

(Dùng đều danh tự kép trong khúc hội thoại để ngừng các tư tưởng dưới đây.)

1. A(n) __________ is a family that consists of parents và children.

2. __________ is the care of children, especially while parents are at work.

3. A(n) __________ is the difference in attitudes or behaviour between younger and older age groups, which can cause a lack of understanding.

4. __________are the rules of behaviour that are typically accepted while people are eating at a table.

5. A(n) __________ is a person"s opinion about a subject.

6. A(n) __________ is a big family that includes not only the parents và children, but also grandparents, uncles, aunts & cousins, all living under the same roof.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. A nuclear family

2. Childcare

3. A generation gap

4. Table manners

5. A viewpoint

6. An extended family

1. A nuclear family is a family that consists of parents and children.

(Một gia đình nhỏ dại là một gia đình bao hàm cha mẹ và con cái.)

2. Childcare is the care of children, especially while parents are at work.

(Chăm sóc trẻ em là sự việc quan tâm rất nhiều đứa trẻ, nhất là trong khi bố mẹ chúng đi làm.)

3. A generation gap is a difference in attitudes or behaviour between younger và older age groups, which can cause a lack of understanding.

(Khoảng bí quyết thế hệ là sự khác hoàn toàn về thể hiện thái độ hoặc hành động giữa những nhóm trẻ với lứa tuổi khủng hơn, hoàn toàn có thể gây ra sự thiếu hiểu biết.)

4. Table manners are the rules of behaviour that are typically accepted while people are eating at a table.

(Phép tắc nhà hàng ăn uống trên bàn là những quy tắc cơ mà thường được đồng ý trong lúc mọi tín đồ đang nạp năng lượng ở bàn.)

5. A viewpoint is a person’s opinion about a subject.

(Quan điểm là chủ ý của một người về nhà thể.)

6. An extended family is a big family that includes not only the parents & children but also grandparents, uncles, aunts and cousins, all living under the same roof.

(Một gia đình nhiều nuốm hệ là một mái ấm gia đình lớn bao hàm không chỉ bố mẹ và bé cái, hơn nữa cả ông bà, chú bác, bác bỏ dì và bạn bè họ, tất cả đều sinh sống dưới và một mái nhà.)


bài bác 4


Video hướng dẫn giải


5. Read the conversation again and find the verbs used to lớn express duty, obligation, advice or lack of obligation. 

(Hãy gọi lại đoạn hội thoại với tìm đầy đủ động từ mô tả bổn phận, sự bắt buộc, lời khuyên nhủ hoặc sự không bất buộc.)

• Opinion và advice: _________

• Duty & obligation: _________

• Lack of obligation: _________

Lời giải đưa ra tiết:

- Opinion và advice: should, ought to

(Ý kiến với lời khuyên: nên, nên)

- Duty & obligation: must, have to

(Nhiệm vụ và nghĩa vụ: phải, phải)

- Lack of obligation: (not) have to, (not) need to

 (Thiếu nghĩa vụ: (không) phải, (không) nên phải)


bài xích 6


Video giải đáp giải


6. Work in pairs. Ask và answer the following questions.

(Hãy thao tác làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Are you part of a nuclear or an extended family?

(Bạn là một trong những phần của gia đình hạt nhân hay mái ấm gia đình đa cố kỉnh hệ?)

2. What do you like and dislike about your type of family?

(Bạn thích cùng không thích điều gì về mô hình gia đình của phòng mình?)

Lời giải chi tiết:

1. I live in a nuclear family, including my father, my mother, my sister and me. 

(Tôi sống trong một mái ấm gia đình hạt nhân bao gồm bố, bà mẹ và chị gái.)

2. Everyone shares the household chores to lớn each one. My mother doesn"t take much time to lớn take care of all members, và there is no generation gap in my family. 

(Mọi fan đều share việc bên với nhau. Người mẹ tôi không buộc phải tốn nhiều thời gian để âu yếm các thành viên, và không có khoảng cách thế hệ trong nhà của tôi.)