Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn

Thì bây giờ đơn và lúc này tiếp diễn là 2 trong 6 thì quan trọng bắt đề xuất nhớ nhằm tiếp thu xuất sắc ngữ pháp cạnh tranh về thời thì. Vào 10 phút, bàn sinh hoạt hãy cùng gamesbaidoithuong.com điểm nhanh 5 sự biệt lập giữa 2 thì này nhé!


*


Hiện trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện tại tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Diễn tả 1 hành động xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại theo quy luật, thói quen.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

He learns English everyday at 8 o’clock. (Anh ấy học tiếng anh mỗi ngày lúc 8h).

Diễn tả hành động đang xảy ra và kéo dãn ở hiện nay tại.

I am doing my homework. (Tôi vẫn làm bài bác tập về nhà).

Diễn tả 1 thực sự hiển nhiên, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C).

Phàn nàn về 1 hành động nào đó thường xuyên xảy ra.

He is always going khổng lồ work forgetting lớn bring documents. (Anh ấy luôn luôn quên với tài liệu lúc đi làm).

Diễn tả 1 kế hoạch trình, thời hạn biểu, chiến lược đã biết trước. (Thì hiện tại đơn mang ý nghĩa sâu sắc tương lai)

The English lesson starts at 7 o’clock tomorrow morning. (Tiết học Tiếng Anh ban đầu lúc 7h sáng mai).


Dấu hiệu nhận ra 2 thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

*


Hiện tại đơn

(Present Simple Tense)

Hiện trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Trong câu có các trạng trường đoản cú chỉ tần suất như:

always (luôn luôn)

often (thường xuyên)

usually (thông thường)

sometimes (thỉnh thoảng)

every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Trong câu có những trạng từ chỉ thời gian:

now (hiện nay, ngay trong khi này)

at present (hiện tại)

at the moment (tại thời khắc này),

right now (ngay bây giờ), v.v…

các hễ từ có tính đề nghị, nghĩa vụ như: look, listen, be quiet, v.v…


Cách phân tách động từ V-inf - V(s/es) - V(ing)

Một một trong những kiến thức đặc biệt quan trọng để triển khai bài tập thì lúc này đơn với tiếp diễn chính xác là ghi nhớ giải pháp chia cồn từ của 2 thì này. Bạn cần nắm được cách thêm s/es vào thì hiện tại đơn và bí quyết thêm "-ing" vào thì hiện tại tiếp diễn.


Chủ ngữ

(Đại trường đoản cú nhân xưng)

Hiện trên đơn

(Present Simple Tense)

V tobe / V thường

Hiện tại tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

I

am/ V-inf (nguyên thể)

am + Ving

You

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

We, they

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

He, she,it

is/ V-s/es (1)*

is + Ving


(1)* phương pháp thêm (s/es) mang lại động từ đi với công ty ngữ ngôi 3 số không nhiều (he, she, it):


Dạng đụng từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss

Thêm (es)

choose => chooses

pass => passes

watch => watches

mix => mixes.

Kết thúc bởi một phụ âm + -y

Đổi (y) => (i) + (es)

study => studies

carry => carries

Kết thúc bởi một nguyên âm + -y

Giữ nguyên (y) + (s)

play => plays

obey => obeys

Động tự bất quy tắc: Have

Đổi thành: has


(2)* phương pháp thêm (ing) cho động từ sinh sống thì tiếp diễn


Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bởi (-e)

Bỏ (-e) thêm (-ing)

choose => choosing

Kết thúc bởi một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

lie => lying

Kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và có 1 âm tiết

Nhân song phụ âm cuối và thêm (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động từ có rất nhiều hơn 2 âm tiết và dấu nhận âm rơi vào cảnh âm huyết cuối cùng

Nhân đôi phụ âm cuối và thêm (-ing)

permit => permitting

(per’mit)


Các bài viết không thể bỏ lỡ
tò mò chương trình học đã hỗ trợ 10 triệu trẻ em em giỏi cả 4 khả năng tiếng Anh


Quy tắc phân tách động tự thì lúc này đơn khi nào thêm s es dễ nhớ


Thì hiện tại đơn: Công thức, bí quyết dùng và ví dụ minh họa


Một số trường hợp quan trọng của lúc này đơn và lúc này tiếp diễn


Hiện tại đơn

(Present Simple Tense)

Hiện trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Một số rượu cồn từ chỉ hành động (action verb) như know, understand, v.v…hoặc biểu hiện sự yêu thương ghét như love, like, hate, v.v… không cần sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn.

S + always + V

Ý nghĩa: diễn đạt những việc tiếp tục làm, xẩy ra và chủ yếu mang nghĩa tiêu cực.

VD: He always goes khổng lồ school late.

S + always + Ving

Ý nghĩa: diễn đạt những việc xảy ra liên tiếp với tần suất cao hơn thường thì và phần nhiều mang nghĩa tiêu cực.

VD: She is always forgetting her bag.

Have: Không sử dụng “have” nghỉ ngơi thì hiện tại tại tiếp nối với tức thị sở hữu.

VD:

Câu đúng: I have a luxury bag

Câu sai: I am having a luxury bag.

To be selfish

Ý nghĩa: Nói về kiểu cách hành xử của một người ngay trong lúc đó.

VD: He is selfish, through & through.

(Cậu ta là siêu ích kỷ, cơ hội nào cũng tương tự vậy).

Tobe + being selfish

Ý nghĩa: Nói về phong thái hành xử của một người ngay lúc đó.

VD: It’s surprised that lớn me that the boy is being so selfish.

(Tôi không thể tinh được vì cậu bé bỏng đang hành xử thừa ích kỷ).


Bài tập thì hiện tại đơn và thì lúc này tiếp diễn

Trên đó là phần so sánh phân biệt 2 thì hiện tại cơ bản, chúng ta cũng có thể học thêm ngữ pháp được tổng hợp tại gamesbaidoithuong.com Stories cùng nhỏ xíu để cải thiện trình độ. Bây giờ, hãy thuộc ôn tập thì hiện tại đơn với tiếp với các bài tập phân tách động từ sau đây nhé!

*

Bài 1: mang lại dạng đúng của hễ từ mang lại sẵn

1. The train (leave) at 8 p.m.

2. Minh (go) to lớn a new school next term.

3. Does Tri (play) football?

4. Where (do) they work?

5. Does Minh (work) at Bach Mai Hospital?

6. Linh (be) a student.

7. I (work) in sài gòn City for the next week.

8. When I (get) home my mother (cook) dinner.

9. The human toàn thân (contain) 206 bones.

10. He (drive) lớn work every day.

Bài 2: mang đến dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Where’s John? He ______ (listen) to a new CD in his room

2. Don’t forget to lớn take your umbrella with you khổng lồ London. You know it always ______ (rain) in England.

3. Jean______ (work) hard all day but she ______ (not work) at the moment.

4. Look! That boy ______ (run) after the bus. He wants lớn ______ (catch) it.

5. He ______ (speak) German so well because he ______ (come) from Germany.

Xem thêm: Run Out Of Là Gì Và Cấu Trúc Run Out Of Là Gì, Cụm Động Từ Với Run

6. Shh! The quái nhân ______ (come). We _____ (meet) him in an hour và nothing is ready!

7._______ you usually go away for Christmas or _____ you _____ (stay) at home?

8. She ______ (hold) some roses. They ______ (smell) lovely.

9. Oh! Look it! That ______ (snow) again. It’s always _______ (snow) in this country.

10. Mary ______ (swim) very well, but she _______ (not run) very fast.

11. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

12. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

13. They (go)___________home và (have)___________lunch.

14. ___________he (play)__________sports?

15. He (teach)_______________English in a big school in town.

16. Everyday she (go)____________to work by bike.

17. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

18. Sometimes, I (play)__________badminton.

19. Ann (like)____________her job very much.

20. ___________your mother (walk)_________to the market?

Bài 3: bố trí và viết lại câu tương thích ở thì hiện tại đơn và lúc này tiếp diễn

1. Minh/ wash / her hair/now.

2. Ha and Mai/ listen/ music/ to.

3. Rain/ it/ very hard.

4. English/ learn/ I.

5. Your father/ watch/ TV?

6. What/ they/ do?

7. My company/ the weekend/ at/ work/ don’t.

8. Never/ he/ cigarettes/ smoke.

9. Usually/ at/ home/ go/ she/ 6 o’clock.

10. Live/ Hanoi/ you/ do/ in?

Bài 4: sử dụng thì đúng của cồn từ để chấm dứt câu

1. We (have) ………… English lessons on Tuesday và Friday.

2. - Where is Phong?

- I think he (read) ……….. In the library.

3. Chau usually (listen)........... To lớn the teacher in class, but she is not listening now; she (look) …………. Out of the window.

4. If the pupils vì well at school, they (receive) ………… scholarships.

5. Who (play) ……….. Music upstairs? It’s really noisy.

6. It (start) ……….. Rainy on our way home, but luckily I had my umbrella in my bag.

7. I wasn"t sure of my answer so I (guess) .............. I (be)............ Right!

8. I (do) ………… my exercise now, but I can come & help you later.

Bài 5: hoàn thành đoạn văn sau

It (0. Be) is Sunday evening & my friends và I (1. Be)....... At Jane"s birthday party. Jane (2. Wear)....... A beautiful long dress & (3. Stand)....... Next lớn her boyfriend. Some guests (4. Drink)....... Wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. Dance)....... In the middle of the room. Most people (6. Sit)....... On chairs, (7. Enjoy)....... Foods & (8. Chat)....... With one another. We often (9. Go)....... To lớn our friends" birthday parties. We always (10. Dress)....... Well & (11. Travel)....... By taxi. Parties never (12. Make)....... Us bored because we lượt thích them.

Bài 6: Chọn giải đáp đúng xong xuôi câu thì bây giờ đơn hoặc thì lúc này tiếp diễn

1. Lan … a teacher. (are/ is/ am)

2. My brother… football twice a week. (play/ plays/ is playing)

3. My mother và my sister normally… dinner at 6.30 pm. (eat/ is eating/ are eating)

4. The flight… at 7.30 am every Monday. (is starting/ start/ starts)

5. I… breakfast every morning. (don’t have/ has/ am having)

6. She wonders what… (is happening/ happens/ are happening)

7. He… the newspaper. (don’t read, read, does not read)

8. I… you’re right. (thinks/ thinking/ don’t think)

9. What do you… at the weekend? (do/ doing/ does)

10. I… at the moment. (study/ studying/ am studying)

Đáp án bài tập thì lúc này đơn và tiếp diễn

*

Bài 1:

1/ Leaves; 2/ is going; 3/ Play; 4/ do; 5/ work; 6/ is; 7/ am working; 8/ get… is cooking; 9/ contains; 10/ drives.

Bài 2:

1. ‘s listening 11. Vì ... Play

2. Is raining 12. Goes

3. Works, Is not working 13. Go - have

4. ‘s running, wants 14. Does ... Play

5. Speaks, comes 15. Teaches

6. Is coming, ‘re meeting 16. Goes

7. Do, Go, do, stay 17.read - listen - watch;

8. ‘s holding, smell 18. Play

9. ‘s snowing, snows 19. Likes

10. Swims, doesn’t run 20. Does ... Walk

Bài 3:

1. Minh is washing her hair now.

2. Ha & Mai are listening lớn music.

3. It is raining very hard.

4. I am learning English.

5. Is your father watching TV?

6. What are they doing?

7. My company don’t work at the weekend.

8. He never smokes cigarettes.

9. She usually goes home at six o’clock.

10. Vày you live in Hanoi?

Bài 4:

1. Have 5. ‘s playing

2. Is reading 6. Starts

3. Listens - is looking 7. Guess - am

4. Receive 8. Am doing

Bài 5:

0. Is 6. Are sitting 12. Make

1. Are 7. Enjoying

2. Is wearing 8. Chatting

3. Standing 9. Go

4. Are drinking 10. Dress

5. Are khiêu vũ 11. Travel

Bài 6:

1/ is; 2/ plays; 3/ eat; 4/ starts; 5/ don’t have; 6/ is happening; 7/ does not read; 8/ don’t think; 9/ do; 10/ am studying.

Thì hiện tại solo và bây giờ tiếp diễn là 2 thì cơ bản nhưng cực kì quan trọng, bạn học cần nắm rõ 2 thì này để học xuất sắc các phần ngữ pháp thời thì mở rộng. Tổng hợp kỹ năng và bài bác tập trên đây chắc hẳn rằng sẽ giúp cho bạn vượt qua 2 thì dễ dàng.

ĐỪNG BỎ LỠ!! cơ hội giúp nhỏ GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT thuộc 10 triệu trẻ nhỏ đã và đang đồng hành với gamesbaidoithuong.com. Bấm gia nhập ngay!
*